Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Reaktorska fizika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.00  Tehnika  Energetika   
1.07.00  Naravoslovje  Računalniško intenzivne metode in aplikacije   

Koda Veda Področje
T160  Tehnološke vede  Jedrsko inženirstvo in tehnologija 
P170  Naravoslovno-matematične vede  Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 
Ključne besede
reaktorska fizika, nuklearni podatki, globalni reaktorski preračuni, Monte Carlo, planiranje doze pri obsevanju
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06743  dr. Bogdan Glumac  Energetika  Vodja  2004 - 2008  132 
2.  15737  dr. Robert Jeraj  Fizika  Raziskovalec  2004 - 2008  548 
3.  03943  dr. Ivan Aleksander Kodeli  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2004 - 2008  950 
4.  04538  dr. Marjan Kromar  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  292 
5.  19167  dr. Igor Lengar  Materiali  Raziskovalec  2005 - 2008  1.189 
6.  14625  dr. Marko Maučec  Energetika  Raziskovalec  2004  142 
7.  05097  dr. Matjaž Ravnik  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  437 
8.  15739  Dušan Rudman    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
9.  08557  dr. Andrej Trkov  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  786 
10.  18276  dr. Tomaž Žagar  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  266 
11.  15742  Bojan Žefran    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  149 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.610 
Povzetek
Raziskave potekajo na naslednjih raziskovalnih podpodročjih: - evaluacija jedrskih podatkov, - raziskave in razvoj metod za reaktorske preračune, - računsko modeliranje procesov v reaktorjih, - Monte Carlo modeliranje ter preračuni zahtevnih geometrij, - ter, kot spin-off, uporaba Monte Carlo metod pri inverznem planiranju doze v medicini. Evaluacija jedrskih podatkov obsega kompilacije, evaluacije in vzdrževanje osnovnih sodobnih knjižnic (ENDFB-6, JENDL) s ciljem, da se vzdržuje in razvija lastna podatkovna baza za preračune cepitvenih in drugih reaktorskih sistemov. Raziskave obsegajo tudi obdelave podatkov na osnovi teoretičnih in eksperimentalnih testnih primerov (benchmark problemi). Raziskava obsega tudi nadaljevanje dela na mednarodnem projektu WLUP (WIMS Library Updating Project). Raziskave in razvoj metod za reaktorske preračune so osredotočene predvsem na tiste dele preračuna celotnega reaktorja, ki predstavljajo največjo obremenitev glede računalniškega časa izvajanja. V difuzijski aproksimaciji so to izračuni efektivnih grupnih homogeniziranih makroskopskih konstant v odvisnosti od obratovalnih parametrov (temperature, zgorelosti, itd.). Pri transportnih problemih so to grupni makroskopski preseki, ki so povprečeni po pravem spektru znotraj grup. S tem dosežemo večjo učinkovitost, predvsem pa tudi natančnost transportnega preračuna v globini transportnega medija. Rezultate raziskav bomo aplicirali na programski paket CORD za projektne preračune sredice JE Krško in na uporabo v transportnem paketu DORT za preračune aktivacije v globini nevtronskega ščita okoli reaktorja TRIGA in JE Krško. Računsko modeliranje procesov bo obsegalo raziskave zgorevanja jedrskega goriva in aktivacije komponent reaktorja. Osnovni cilj je izboljšati zgorevalne modele v osnovnih reaktorskih programih ter jih verificirati z eksperimentalnimi podatki, ki jih bomo izmerili na reaktorju TRIGA. Metodo za določitev aktivacije komponent reaktorskega sistema bomo razširili na kovinske sestavne dele ščita, tako za raziskovalne reaktorje kot za jedrsko elektrarno. Pri uporabi Monte Carlo metode bomo na področju reaktorske fizike nadaljevali s preračuni in pripravo testnih primerov raziskovalnih in energetskih reaktorjev. Kot dosedaj bomo uporabljali različne verzije programa MCNP in knjižnice podatkov, temelječe na evaluaciji ENDF-B/6. Študirali bomo metode redukcije variance (DSA in WW) v zahtevnih reaktorskih geometrijah ter obsevalnih napravah ob raziskovalnem reaktorju, predvsem z namenom natančneje določati aktivacijo komponent betonskega ščita ter kovinskih komponent reaktorja TRIGA. Nadaljevali bomo z razvojem metode inverznega planiranja doze v medicini (onkologiji). Metoda je zelo obetavna in se, kljub velikim računalniškim zahtevam, že širi v standardno klinično prakso. Te raziskave bomo nadaljevali skupaj z Univerzo v Madisonu, Wisconsin.
Pomen za razvoj znanosti
Program je bil sestavljen tako, da je pokril vse aspekte reaktorske fizike, na katerih potekajo v svetu intenzivne raziskave. Vsi rezultati so bili zato zanimivi tudi v mednarodnem merilu in objavljeni v znanstvenih revijah s tega področja. Rezultati so bili odmevni na naslednjih področjih: - evaluacija in verifikacija jedrskih podatkovnih baz, - analiza eksperimentalnih testnih primerov, - analiza nevtronske aktivacije tako v fisijskih kot fuzijskih napravah, - Monte Carlo analize raziskovalnih in močnostnih reaktorjev, - Uporaba Monte Carlo metod pri planiranju doz v onkologiji.
Pomen za razvoj Slovenije
Obstoj programske skupine je bistven člen v sistemu zagotavljanja jedrske varnosti v državi, saj njeni člani hkrati služijo kot eksperti s področja reaktorske fizike in jedrskih materialov znotraj upravnega sistema zagotavljanja jedrske varnosti v skladu z evropskimi in svetovnimi smernicami. Starejši člani programske skupine so - vsi do zadnjega - tudi habilitirani visokošolski učitelji pri štirih fakultetah treh slovenskih univerz in s svojim dodatnim pedagoškim delom pokrivajo vse slovenske izobraževalne potrebe na tem področju.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno