Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Urbana hidrogeologija - Vpliv infrastrukturnih objektov na podzemno vodo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.07  Naravoslovje  Geologija  Naravni viri (mineralne in energetske surovine ter voda) 

Koda Veda Področje
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 
P470  Naravoslovno-matematične vede  Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija 
Ključne besede
hidrogeologija, podzemna voda, ranljivost podzemne vode, vadozna cona, freatična cona, vodni viri, varstvo okolja,
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05064  mag. Milan Bidovec  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2004  136 
2.  14134  dr. Mihael Brenčič  Geologija  Vodja  2002 - 2004  1.680 
3.  05067  mag. Tomaž Budkovič  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2004  184 
4.  19280  dr. Mitja Janža  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2004  443 
5.  01259  dr. Nina Mali  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2004  438 
6.  20828  Rada Peternel Rikanovič  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2004  99 
7.  13034  dr. Branka Trček  Varstvo okolja  Raziskovalec  2002 - 2004  225 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  11.272 
Povzetek
V predlaganem projektu želimo obdelati vpliv urbanega okolja na kvaliteto in kvantiteto podzemnih vodnih virov, iz katerih v Sloveniji pridobivamo skoraj vso pitno vodo. Vodonosniki iz katerih črpamo pitno vodo predstavljajo naravno geološko okolje v katerem nastopajo številni procesi, ki so med seboj prepleteni in pogosto med seboj součinkujejo. Vsak od teh procesov vpliva na kvaliteto in kvantiteto vodnega vira. Zato je celoten pristop k poznavanju in reševanju teh problemov nujen. Predlagani projekt je definiran v dveh tematskih sklepih, ki pa sta med seboj tesno povezana. V prvem tematskem sklopu želimo analizirati procese, ki vplivajo na transport polutantov skozi tla v nezasičeno cono vodonosnika proti zasičeni coni. V nezasičeni coni ima transport pretežno vertikalno komponento, večina fizikalno kemijskih procesov v tej coni pa se odvija na območju stika mineralnih zrn in vode. Tem procesom želimo posvetiti pozornost z meritvami fizikalno kemijskih procesov v že obstoječem terenskem laboratoriju v Selniški dobravi pri Mariboru, ki zajema celoten talni profil do gladine podzemne vode. Napajanje podzemne vode preko nezasičene cone želimo preveriti tudi v regionalnem merilu. V ta namen smo izbrali kompleksen regionalni vodonosnik Ljubljanskega barja, ki predstavlja pomemben vir pitne vode za Ljubljano. Z metodami stabilnih izotopskih analiz (izotopi dušika, kisika, vodika in ogljika) želimo preveriti medsebojni vpliv nezasičene in zasičene cone na dinamične in statične zaloge podzemnega vodnega vira. V drugem tematskem sklopu želimo celostno analizirati vpliv infrastrukturnih objektov na podzemni vir pitne vode. V ta namen smo za analizo izbrali cestno infrastrukturo. V okviru projekta želimo primerjalno analizirati transport onesnaževal z območja ceste na procese v nezasičeni in zasičeni coni vodonosnika ter na kvantitativne in kvalitativne karakteristike podzemnih vodnih virov kot vira zdrave in čiste pitne vode.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno