Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Fitoindikacija lastnosti rastišč in biotska raznovrstnost dinarskih bukovih gozdov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   

Koda Veda Področje
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 
Ključne besede
bukev, gozdni ekosistem, biotska raznolikost, rastlinske vrste, fitoindikacija, rastiščne razmere, veliki lesni ostanki
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15493  dr. Matjaž Čater  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2004  299 
2.  13446  dr. Polona Kalan Carson  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2004  132 
3.  15108  dr. Lado Kutnar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2002 - 2004  794 
4.  11595  dr. Tomislav Levanič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2004  614 
5.  17336  Matej Rupel    Raziskovalec  2002 - 2004  72 
6.  01268  mag. Igor Smolej  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2004  145 
7.  02492  Mihej Urbančič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2004  252 
8.  21137  Daniel Žlindra  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2004  170 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  11.867 
Povzetek
Dinarski bukovi gozdovi so razmeroma dobro ohranjeni in visoko produktivni gozdovi, ki predstavljajo približno petino vseh slovenskih gozdov. Zaradi svojih bogatih potencialov so še posebej zanimivi za študije biotske pestrosti in procesov v gozdnih ekosistemih. V različnih dinarskih bukovih gozdovih (različna matična podlaga, talne razmere, hidrološko-klimatske razmere, struktura sestoja, intenziteta gospodarjenja itd.) bomo preučevali vpliv rastišč na biotsko pestrost rastlinskih vrst (cvetnice, praprotnice in mahovi). Kot pomemben element pestrosti in specifičnih prehranskih možnostih, bomo analizirali tudi pestrost rastlinskih vrst na lesnih ostankih v (pra)gozdu, ki predstavljajo posebna mikrorastišča. Ekološke niše rastlinskih vrst glede na rastiščne razmere nam bodo služile kot podlaga pri opredelitvi fitoindikacijske vloge rastlin. Razmeroma enostavna ocena rastiščnih razmer na osnovi fitoindikacije je še posebej pomembna pri tipologiji gozdnih rastišč in konkretnem gozdno-gojitvenem ukrepanju.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno