Nalaganje ...
dr. Lado Kutnar

dr. Lado Kutnar
št.: 15108 vir: ARIS

raziskovalec - aktiven v raziskovalni organizaciji
Telefon (01) 423 13 43
E-pošta lado.kutnarat signgozdis.si
Znanje tujih jezikov
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   
Ključne besede
gozdni in barjanski ekosistemi, biotska raznovrstnost, ekologija rastlin in vegetacije, ohranitvena biologija, varstvo narave, monitoring, fitocenologija, upravljanje z naravnimi ekosistemi, delovanje gozdnih ekosistemov, pestrost rastlinskih vrst, tipologija gozdnih rastišč, gozdni habitatni tipi, Natura 2000, stanje ohranjenosti, invazivne vrste, podnebne spremembe, motnje v gozdu
Bibliografija Reprezentativne bibliografske enote | Osebna| COBISS+
vir: COBISS
vir: SICRIS
Upoš. tč.
858,39
A''
35,58
A'
393,63
A1/2
511,07
CI10
886
CImax
244
h10
14
A1
2,91
A3
1,92
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 26. maj 2024; A3 za obdobje 2018-2022 (posodobitev za poziv v 2023: DA)
Podatki za razpise ARIS ( 21.05.2024 – Ciljni raziskovalni programi, arhiv )
Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
vir: COBISS
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 58  1.288  1.124  19,38 
Scopus 64  1.334  1.166  18,22 
Mentorstvo mladim raziskovalcem
vir: ARIS
št. Ime in priimek Vrsta usposabljanja Obdobje Evidenčna št.
1 dr. Janez Kermavnar  Bol. dr. študij  1.10.2016 - 26.1.2021  39085 
Izobrazba
vir: ARIS
Stopnja izobrazbe Strokovni naziv Študijska smer Fakulteta Leto
Visoka šola  Dipl. inž. gozdarstva  Gozdarstvo  SI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 1992 
Magisterij    Biologija  SI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 1997 
Doktorat znanosti  Doktor znanosti    SI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 2000 
Doktorske disertacije in druga zaključna dela Prikaži
Pridobivanje rezultatov je v teku
vir: COBISS
Zaposlitve
vir: ARIS
Tip zaposlitve Razisk. org. Razisk. skup. Datum zaposlitve Delovno mesto Vloga Naziv
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%)  Gozdarski inštitut Slovenije  Raziskovalna/programska skupina za gozdno biologijo, ekologijo in tehnologijo  13.2.1993  Znanstveni svetnik  Raziskovalec  Znanstveni svetnik 
Raziskovalni projekti ARIS Legenda
vir: ARIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1. J4-4542  Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah   2022 - 2024  dr. Tanja Mrak  3.723 
2. J4-3098  Izcedne talne vode kot neizkoriščen vir informacij o biotski raznovrstnosti tal   2021 - 2024  dr. Tine Grebenc  8.231 
3. V4-2026  Bolezni, škodljivci in sušni stres pri navadni bukvi v različnih scenarijih podnebnih sprememb   2020 - 2023  dr. Nikica Ogris  7.049 
4. J2-1743  Procesi infiltracije v gozdnatih kraških vodonosnikih ob spremenljivih okoljskih pogojih   2019 - 2023  dr. Nataša Viršek Ravbar  5.166 
5. J4-2540  Umiranje dreves v submediteranu: zaporedje procesov, njihova medsebojna povezanost in prihodnja perspektiva   2020 - 2021  dr. Mitja Ferlan  5.085 
6. V4-1818  Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji   2018 - 2021  dr. Robert Brus  11.038 
7. V4-1625  Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji   2016 - 2019  dr. Marko Kovač  5.050 
8. V4-1614  Obvladovanje tveganja pri gospodarjenju s smreko v gozdovih Slovenije   2016 - 2019  dr. Tomislav Levanič  4.851 
9. V4-1422  Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti   2014 - 2017  dr. Andrej Kobler  7.426 
10. V4-1430  Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji   2014 - 2017  dr. Urban Šilc  3.004 
11. V4-1431  Načrtovanje in gozdnogojitveno ukrepanje v razmerah navzočnosti tujerodnih invazivnih drevesnih vrst   2014 - 2016  dr. Andraž Čarni  3.746 
12. V4-1438  Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob naravnih ujmah večjega obsega ter ob pričakovanih spremembah pravnih zahtev   2014  dr. Hojka Kraigher  5.485 
13. V4-1140  Določitev ukrepov za zagotavljanje genskega varstva gozdov   2011 - 2014  dr. Hojka Kraigher  3.493 
14. V4-1143  Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000   2011 - 2014  dr. Marko Kovač  5.901 
15. V4-1141  Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu   2011 - 2014  dr. Lado Kutnar  4.161 
16. V4-1126  Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov   2011 - 2013  dr. Primož Simončič  4.897 
17. V4-1149  STROKOVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV OBMOČIJ PRIMERNIH ZA ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA   2011 - 2012  dr. Helena Grčman  3.858 
18. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih   2011 - 2012  dr. Dušan Jurc  7.892 
19. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov   2010 - 2012  dr. Jernej Jogan  11.005 
20. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema   2010 - 2012  dr. Marko Kovač  3.694 
21. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov   2008 - 2011  dr. Lado Kutnar  2.843 
22. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod   2008 - 2011  dr. Tine Grebenc  5.993 
23. L4-0637  Vpliv smučišč na biotsko in hidrološko funkcijo tal ter razvoj modelov trajne večnamenske rabe prostora ob zgornji gozdni meji na Krvav   2008 - 2011  dr. Hojka Kraigher  6.268 
24. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji   2009 - 2010  dr. Igor Dakskobler  4.464 
25. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov   2009 - 2010  dr. Primož Simončič  3.640 
26. V4-0356  Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi   2007 - 2008  dr. Marko Kovač  1.525 
27. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru   2007 - 2008  dr. Urša Vilhar  2.214 
28. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali   2007 - 2008  dr. Boštjan Pokorny  2.783 
29. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe   2006 - 2008  dr. Lado Kutnar  2.427 
30. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije   2006 - 2007  dr. Boštjan Pokorny  17.025 
31. L4-6232  Dinamika ogljika v naravnem bukovem gozdu   2006 - 2007  dr. Primož Simončič  5.665 
32. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme   2005 - 2006  dr. Dušan Jurc  9.110 
33. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje   2005 - 2006  mag. Aleksander Golob  3.594 
34. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime   2002 - 2005  dr. Primož Simončič  2.745 
35. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu   2002 - 2004  dr. Hojka Kraigher  4.893 
36. Z4-3011  Fitoindikacija lastnosti rastišč in biotska raznovrstnost dinarskih bukovih gozdov   2002 - 2004  dr. Lado Kutnar  2.108 
37. J4-3024  Rast dreves na zgornji gozdni meji kot indikator klimatskih sprememb   2002 - 2004  dr. Tomislav Levanič  2.059 
38. V4-0435  Uveljavljanje habitatske vloge gozdov v gozdno gospodarstvenem načrtovanju   2002 - 2004  dr. Miran Čas  1.426 
39. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer   2001 - 2004  dr. Lado Kutnar  1.764 
40. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji   2002 - 2003  mag. Franc Ferlin  3.334 
41. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov   2000 - 2003  dr. Hojka Kraigher  3.219 
42. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd   1999 - 2001  dr. Primož Simončič  3.988 
43. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih   1999 - 2001  dr. Hojka Kraigher  6.020 
44. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih   2000  mag. Franc Ferlin  2.016 
45. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme   2000  dr. Milan Hočevar  3.889 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARIS Legenda
vir: ARIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2020 - 2024  dr. Hojka Kraigher  11.623 
2. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2015 - 2019  dr. Hojka Kraigher  11.891 
3. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2009 - 2014  dr. Hojka Kraigher  11.643 
4. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2004 - 2008  dr. Hojka Kraigher  11.714 
5. P0-0501-0404  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2001 - 2003  dr. Hojka Kraigher  9.176 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno