Nalaganje ...
dr. Tomislav Levanič

dr. Tomislav Levanič
št.: 11595 vir: ARIS

raziskovalec - aktiven v raziskovalni organizaciji
Znanje tujih jezikov
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 

Koda Veda Področje
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 
T100  Tehnološke vede  Zgodovina in filozofija tehnologije 
Ključne besede
dendrokronologija, prirastoslovje, statistika, dendroekologija, mikroskopija, analiza slike
Upoš. tč.
974,64
A''
273,75
A'
601
A1/2
622,38
CI10
3.146
CImax
400
h10
25
A1
3,59
A3
1,11
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 14. april 2024; A3 za obdobje 2018-2022 (posodobitev za poziv v 2023: DA)
Podatki za razpise ARIS ( 12.01.2024 – Projektni razpis, arhiv )
Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
vir: COBISS
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 83  3.278  3.025  36,45 
Scopus 80  3.594  3.341  41,76 
Avdiovizualni viri
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Dva gozdarska projekta (Evr. 5 in 6. prog)  Sadovi znanja 9  Predavanja na Videolectures 
2. Uporaba umetnih nevronskih mrež za rekonstrukcijo klime iz drevesnih branik  Odlični v znanosti 2017  Predavanja na Videolectures 
Mentorstvo mladim raziskovalcem
vir: ARIS
št. Ime in priimek Vrsta usposabljanja Obdobje Evidenčna št.
1 dr. Simon Poljanšek  Bol. dr. študij  1.10.2009 - 6.5.2013  32045 
2 dr. Polona Hafner  Enovit dr. študij  1.10.2007 - 6.11.2015  29633 
3 dr. Gal Kušar  Enovit dr. študij  1.1.2002 - 30.6.2006  19721 
4 dr. Dunja Bandelj  Doktorat  1.12.1999 - 31.3.2005  20038 
5 dr. Andreja Ferreira  Doktorat  1.11.1995 - 30.11.2004  15492 
Izobrazba
vir: ARIS
Stopnja izobrazbe Strokovni naziv Študijska smer Fakulteta Leto
Visoka šola  Univ. dipl. inž. gozdarstva  Gozdarstvo  SI Univerza v Ljubljani, BF - Gozdarstvo 1990 
Magisterij    Gozdarstvo  SI Univerza v Ljubljani, BF - Gozdarstvo 1993 
Doktorat znanosti  Doktor znanosti  Lesarstvo  SI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 1996 
Doktorske disertacije in druga zaključna dela Prikaži
Pridobivanje rezultatov je v teku
vir: COBISS
Zaposlitve
vir: ARIS
Tip zaposlitve Razisk. org. Razisk. skup. Datum zaposlitve Delovno mesto Naziv Vloga
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%)  Gozdarski inštitut Slovenije  Raziskovalna/programska skupina za gozdno biologijo, ekologijo in tehnologijo  1.10.2000  Znanstveni svetnik  Znanstveni svetnik  Raziskovalec 
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (20%, RD:0%)  Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije  Raziskovalna skupina UP FAMNIT  1.10.2020  Visokošolski učitelj - redni profesor  Znanstveni svetnik  Raziskovalec 
Raziskovalni projekti ARIS Legenda
vir: ARIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1. J4-4541  Hrasti za gozdove in gozdarstvo v prihodnosti: Quercus robur versus Quercus petraea   2022 - 2024  dr. Jožica Gričar  5.433 
2. V4-2220  Podpora boljšemu upravljanju odnosov med veliko rastlinojedo divjadjo in gozdom   2022 - 2024  dr. Klemen Jerina  3.540 
3. J6-4627  Vpliv novih podnebnih razmer na snežne plazove v Sloveniji   2022 - 2024  dr. Blaž Komac  5.225 
4. J4-3086  Ekofiziološki, morfološki in rastni odzivi jelke in bukve vzdolž geografskega gradienta – izhodišče za napovedovanje prihodnjih razvojnih trendov   2021 - 2024  dr. Matjaž Čater  2.608 
5. V4-2223  Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov   2022 - 2024  dr. Boštjan Pokorny  4.270 
6. J6-2591  Upravljanje lavinske nevarnosti s pomočjo klasifikacije reliefa   2020 - 2023  dr. Blaž Komac  4.822 
7. J4-2540  Umiranje dreves v submediteranu: zaporedje procesov, njihova medsebojna povezanost in prihodnja perspektiva   2020 - 2023  dr. Mitja Ferlan  5.060 
8. J4-2541  Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva   2020 - 2023  dr. Peter Prislan  5.340 
9. V1-2031  Vpliv zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji   2022  dr. Ivan Kos  3.726 
10. J4-9297  Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in "eddy covariance" oceno neto ekosistemske produkcije za presvetljen gozdnat ekosistem   2018 - 2022  dr. Jožica Gričar  5.826 
11. V4-1820  Vzroki in vplivi vetroloma (december 2017) na nadaljnji razvoj jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji   2018 - 2021  dr. Matjaž Čater  2.936 
12. V4-1825  Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve   2018 - 2020  dr. Boštjan Pokorny  3.884 
13. N4-0065  Preučevanje vpliva klimatskih in defoliacijskih stresorjev na rast in vitalnost dreves v mešanih hrastovih gozdovih s pomočjo dendrokronoloških in ekofizioloških metod   2017 - 2020  dr. Tomislav Levanič  994 
14. J4-8216  Mortaliteta v nižinskih hrastovih sestojih Panonske nižine - posledica zniževanja podtalnice ali klimatskih sprememb?   2017 - 2020  dr. Tomislav Levanič  3.997 
15. V4-1614  Obvladovanje tveganja pri gospodarjenju s smreko v gozdovih Slovenije   2016 - 2019  dr. Tomislav Levanič  4.820 
16. L4-7552  Optimizacija predelave ječmena in ajde za trajnostno pridobivanje živil z visoko uporabno vrednostjo.   2018 - 2019  dr. Ivan Kreft  5.755 
17. J4-7203  Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in eko-fizioloških meritev   2016 - 2018  dr. Jožica Gričar  5.079 
18. V1-1626  Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji   2016 - 2018  dr. Ivan Kos  2.419 
19. V4-1419  Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini   2014 - 2017  dr. Katarina Čufar  6.217 
20. J4-5519  Uporaba paleoklimatskih podatkov za izboljševanje napovedovanja suše na Z Balkanu   2013 - 2016  dr. Tomislav Levanič  5.233 
21. L4-4318  Dinamika ogljika v gozdnih tleh in rizosferi   2011 - 2014  dr. Hojka Kraigher  10.254 
22. V4-1125  Ocenjevanje vrednosti gozdnih zemljišč in ekosistemskih storitev ter škod po divjadi v gozdovih   2011 - 2013  dr. Tomislav Levanič  2.626 
23. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema   2011 - 2012  dr. Marko Kovač  3.683 
24. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu   2009 - 2012  dr. Jožica Gričar  5.527 
25. V4-0539  Primerjava dveh gozdnogojitvenih sistemov v luči klimatskih sprememb   2008 - 2011  dr. Matjaž Čater  4.430 
26. J4-1009  Zaraščanje kraških travišč in spremebe njihove ponorne aktivnosti za ogljik   2008 - 2011  dr. Dominik Vodnik  5.142 
27. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov   2009 - 2010  dr. Primož Simončič  3.631 
28. V4-0496  Vpliv klimatskih sprememb na nastanek in kakovost juvenilnega lesa pri boru, topolu in robiniji   2008 - 2010  dr. Jožica Gričar  1.484 
29. L4-9653  Vpliv okoljskih sprememb na rastni odziv doba (Quercus robur) in macesna (Larix decidua)   2007 - 2010  dr. Tomislav Levanič  4.840 
30. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček   2007 - 2008  dr. Boštjan Pokorny  10.212 
31. V4-0349  Vpliv staranja ter globokih in površinskih poškodb na drevju na kvaliteto lesa   2007 - 2008  dr. Tomislav Levanič  4.067 
32. V4-0348  Vpliv klimatskih sprememb na rast in odzivnost dreves na robnih rastiščih v Sloveniji   2007 - 2008  dr. Matjaž Čater  3.290 
33. L1-7135  Drevesne branike kot retrospektivni bioindikator časovnih sprememb v onesnaženosti okolja   2005 - 2008  dr. Boštjan Pokorny  4.939 
34. L4-7163  Racionalna raba lesa v kontekstu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi   2005 - 2008  dr. Miha Humar  13.729 
35. J7-7397  Študij transportnih procesov in mehanizmov ogljika v gozdnih ekosistemih   2005 - 2008  dr. Nives Ogrinc  6.575 
36. M1-0137  Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova   2007  dr. Mitja Janža  5.269 
37. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije   2006 - 2007  dr. Boštjan Pokorny  16.986 
38. L4-6232  Dinamika ogljika v naravnem bukovem gozdu   2004 - 2007  dr. Primož Simončič  5.649 
39. J6-6013  Spreminjanje arheološke krajine Ljubljanskega barja   2004 - 2007  dr. Mihael Budja  3.389 
40. J4-6030  Karakterizacija istrske belice   2005 - 2006  dr. Metoda Lipnik Štangelj  2.846 
41. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme   2005 - 2006  dr. Dušan Jurc  9.079 
42. V4-0878  Spremljanje kemijskih elementov, biofenolov in pesticidov, ki vplivajo na tehnologijo pridelave in predelave oljčnega olja slovenske Istre   2005 - 2006  dr. Bojan Butinar  3.847 
43. V4-0443  Dendrokronološke, gozdnoekološke in gozdnogojitvene raziskave   2001 - 2006  dr. Matjaž Čater  1.312 
44. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati   2005  dr. Polona Kalan Carson  5.249 
45. L4-5121  Spremljanje hlapnih sestavin v oljčnih oljih slovenske Istre   2003 - 2005  dr. Tomislav Levanič  1.447 
46. V4-0440  Trajnostni razvoj slovenskega alpskega prostora   2001 - 2005  dr. Tomislav Levanič  1.990 
47. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu   2002 - 2004  dr. Hojka Kraigher  4.873 
48. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime   2002 - 2004  dr. Primož Simončič  2.739 
49. Z4-3011  Fitoindikacija lastnosti rastišč in biotska raznovrstnost dinarskih bukovih gozdov   2002 - 2004  dr. Lado Kutnar  2.100 
50. L4-3330  Karakterizacija oljčnih olj slovenske istre   2002 - 2004  dr. Tomislav Levanič  977 
51. J4-3024  Rast dreves na zgornji gozdni meji kot indikator klimatskih sprememb   2002 - 2004  dr. Tomislav Levanič  2.049 
52. V4-0367  Uvajanje certificiranja gozdov in lesnih izdelkov v Sloveniji   2000 - 2003  dr. Nikolaj Torelli  2.306 
53. T4-0972  Oljka v slovenski Istri - naša kulturna dediščina   1999 - 2003  dr. Tomislav Levanič  920 
54. L4-2302  Morfoloske, genetske in kemijske značilnosti sorte 'Istrska belica' v slovenski Istri   2000 - 2002  dr. Tomislav Levanič  1.183 
55. J4-7434  Dendrokronološke raziskave v Sloveniji   1999 - 2001  dr. Katarina Čufar  3.308 
56. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd   1999 - 2001  dr. Primož Simončič  3.981 
57. L4-0557  Senzorične in nekatere kemijske značilnosti sorte istrska belica   1999 - 2001  dr. Terezija Golob  1.447 
58. T4-0504  Oljka v slovenski Istri - naša kulturna dediščina   1998  dr. Tomislav Levanič  920 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARIS Legenda
vir: ARIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1. I0-0012  Infrastrukturna skupina GIS   2022 - 2024  Marko Bajc  2.713 
2. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2020 - 2024  dr. Hojka Kraigher  11.543 
3. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2015 - 2019  dr. Hojka Kraigher  11.822 
4. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2009 - 2014  dr. Hojka Kraigher  11.574 
5. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2004 - 2008  dr. Hojka Kraigher  11.660 
6. P0-0501-0404  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2002 - 2003  dr. Hojka Kraigher  9.144 
7. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor   2001 - 2002  dr. Milan Hočevar  2.748 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno