Nalaganje ...
dr. Tomislav Levanič

dr. Tomislav Levanič
št.: 11595 vir: ARRS

raziskovalec - aktiven v raziskovalni organizaciji
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon (01) 200 78 44
E-pošta tom.levanicat signgozdis.si
Spletni naslov http://www.gozdis.si
Znanje tujih jezikov
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 

Koda Veda Področje
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 
T100  Tehnološke vede  Zgodovina in filozofija tehnologije 
Ključne besede
dendrokronologija, prirastoslovje, statistika, dendroekologija, mikroskopija, analiza slike
Upoš. tč.
1.109,65
A''
283,26
A'
622,04
A1/2
632,17
CI10
2.645
CImax
375
h10
23
A1
3,98
A3
1,67
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 07. februar 2023; A3 za obdobje 2016-2020 (posodobitev za poziv v 2021: DA)
Podatki za razpise ARRS ( 23.05.2022 – Ciljni raziskovalni programi, arhiv )
Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
vir: COBISS
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 76  2.769  2.544  33,47 
Scopus 73  2.996  2.773  37,99 
Avdiovizualni viri
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Dva gozdarska projekta (Evr. 5 in 6. prog)  Sadovi znanja 9  Predavanja na Videolectures 
2. Uporaba umetnih nevronskih mrež za rekonstrukcijo klime iz drevesnih branik  Odlični v znanosti 2017  Predavanja na Videolectures 
Mentorstvo mladim raziskovalcem
vir: ARRS
št. Ime in priimek Vrsta usposabljanja Obdobje Evidenčna št.
1 dr. Simon Poljanšek  Bol. dr. študij  1.10.2009 - 6.5.2013  32045 
2 dr. Polona Hafner  Enovit dr. študij  1.10.2007 - 6.11.2015  29633 
3 dr. Gal Kušar  Enovit dr. študij  1.1.2002 - 30.6.2006  19721 
4 dr. Dunja Bandelj  Doktorat  1.12.1999 - 31.3.2005  20038 
5 dr. Andreja Ferreira  Doktorat  1.11.1995 - 30.11.2004  15492 
Izobrazba
vir: ARRS
Stopnja izobrazbe Strokovni naziv Študijska smer Fakulteta Leto
Diploma  Univ. dipl. inž. gozdarstva  Gozdarstvo  SI Univerza v Ljubljani, BF - Gozdarstvo 1990 
Magisterij    Gozdarstvo  SI Univerza v Ljubljani, BF - Gozdarstvo 1993 
Doktorat  Doktor znanosti  Lesarstvo  SI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 1996 
Doktorske disertacije in druga zaključna dela Prikaži
Pridobivanje rezultatov je v teku
vir: COBISS
Zaposlitve
vir: ARRS
Tip zaposlitve Razisk. org. Razisk. skup. Datum zaposlitve Delovno mesto Naziv
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%)  Gozdarski inštitut Slovenije  Raziskovalna/programska skupina za gozdno biologijo, ekologijo in tehnologijo  1.10.2000  Znanstveni svetnik  Znanstveni svetnik 
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (20%)  Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije  Raziskovalna skupina UP FAMNIT  1.10.2020  Izredni profesor  Znanstveni svetnik 
Raziskovalni projekti ARRS Legenda
vir: ARRS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja
1. J4-3086  Ekofiziološki, morfološki in rastni odzivi jelke in bukve vzdolž geografskega gradienta – izhodišče za napovedovanje prihodnjih razvojnih trendov   1.11.2021 - 31.10.2024  dr. Matjaž Čater  2.138 
2. J4-2540  Umiranje dreves v submediteranu: zaporedje procesov, njihova medsebojna povezanost in prihodnja perspektiva   1.9.2020 - 31.8.2023  dr. Mitja Ferlan  4.799 
3. J6-2591  Upravljanje lavinske nevarnosti s pomočjo klasifikacije reliefa   1.9.2020 - 31.8.2023  dr. Blaž Komac  4.425 
4. J4-2541  Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva   1.9.2020 - 31.8.2023  dr. Peter Prislan  4.997 
5. J4-9297  Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in "eddy covariance" oceno neto ekosistemske produkcije za presvetljen gozdnat ekosistem   1.7.2018 - 30.6.2022  dr. Jožica Gričar  5.407 
6. V4-1820  Vzroki in vplivi vetroloma (december 2017) na nadaljnji razvoj jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji   1.11.2018 - 31.10.2021  dr. Matjaž Čater  2.790 
7. V4-1825  Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve   1.11.2018 - 31.10.2020  dr. Boštjan Pokorny  3.670 
8. N4-0065  Preučevanje vpliva klimatskih in defoliacijskih stresorjev na rast in vitalnost dreves v mešanih hrastovih gozdovih s pomočjo dendrokronoloških in ekofizioloških metod   1.11.2017 - 31.10.2020  dr. Tomislav Levanič  950 
9. J4-8216  Mortaliteta v nižinskih hrastovih sestojih Panonske nižine - posledica zniževanja podtalnice ali klimatskih sprememb?   1.5.2017 - 30.4.2020  dr. Tomislav Levanič  3.822 
10. V4-1614  Obvladovanje tveganja pri gospodarjenju s smreko v gozdovih Slovenije   1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Tomislav Levanič  4.498 
11. L4-7552  Optimizacija predelave ječmena in ajde za trajnostno pridobivanje živil z visoko uporabno vrednostjo.   1.3.2016 - 28.2.2019  dr. Ivan Kreft  5.550 
12. J4-7203  Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in eko-fizioloških meritev   1.1.2016 - 31.12.2018  dr. Jožica Gričar  4.756 
13. V1-1626  Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji   1.10.2016 - 30.9.2018  dr. Ivan Kos  2.304 
14. V4-1419  Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini   1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Katarina Čufar  5.927 
15. J4-5519  Uporaba paleoklimatskih podatkov za izboljševanje napovedovanja suše na Z Balkanu   1.8.2013 - 31.7.2016  dr. Tomislav Levanič  4.939 
16. L4-4318  Dinamika ogljika v gozdnih tleh in rizosferi   1.7.2011 - 30.6.2014  dr. Hojka Kraigher  9.698 
17. V4-1125  Ocenjevanje vrednosti gozdnih zemljišč in ekosistemskih storitev ter škod po divjadi v gozdovih   1.10.2011 - 31.3.2013  dr. Tomislav Levanič  2.542 
18. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema   1.1.2010 - 30.9.2012  dr. Marko Kovač  3.512 
19. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu   1.5.2009 - 30.4.2012  dr. Jožica Gričar  5.213 
20. V4-0539  Primerjava dveh gozdnogojitvenih sistemov v luči klimatskih sprememb   1.1.2008 - 31.8.2011  dr. Matjaž Čater  4.196 
21. J4-1009  Zaraščanje kraških travišč in spremebe njihove ponorne aktivnosti za ogljik   1.2.2008 - 30.1.2011  dr. Dominik Vodnik  4.883 
22. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov   1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Primož Simončič  3.478 
23. V4-0496  Vpliv klimatskih sprememb na nastanek in kakovost juvenilnega lesa pri boru, topolu in robiniji   1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Jožica Gričar  1.419 
24. L4-9653  Vpliv okoljskih sprememb na rastni odziv doba (Quercus robur) in macesna (Larix decidua)   1.7.2007 - 30.6.2010  dr. Tomislav Levanič  4.610 
25. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček   1.8.2007 - 31.7.2009  dr. Boštjan Pokorny  9.886 
26. V4-0349  Vpliv staranja ter globokih in površinskih poškodb na drevju na kvaliteto lesa   1.1.2007 - 30.11.2008  dr. Tomislav Levanič  3.985 
27. M1-0137  Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova   1.6.2006 - 30.11.2008  dr. Mitja Janža  5.053 
28. V4-0348  Vpliv klimatskih sprememb na rast in odzivnost dreves na robnih rastiščih v Sloveniji   1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Matjaž Čater  3.119 
29. L1-7135  Drevesne branike kot retrospektivni bioindikator časovnih sprememb v onesnaženosti okolja   1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Boštjan Pokorny  4.820 
30. L4-7163  Racionalna raba lesa v kontekstu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi   1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Miha Humar  13.033 
31. J7-7397  Študij transportnih procesov in mehanizmov ogljika v gozdnih ekosistemih   1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Nives Ogrinc  6.268 
32. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije   1.6.2006 - 30.11.2007  dr. Boštjan Pokorny  16.448 
33. L4-6232  Dinamika ogljika v naravnem bukovem gozdu   1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Primož Simončič  5.462 
34. J4-6030  Karakterizacija istrske belice   1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Metoda Lipnik Štangelj  2.713 
35. J6-6013  Spreminjanje arheološke krajine Ljubljanskega barja   1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Mihael Budja  3.213 
36. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati   1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Polona Kalan Carson  4.995 
37. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme   1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Dušan Jurc  8.690 
38. V4-0878  Spremljanje kemijskih elementov, biofenolov in pesticidov, ki vplivajo na tehnologijo pridelave in predelave oljčnega olja slovenske Istre   1.10.2003 - 30.9.2006  dr. Bojan Butinar  3.743 
39. V4-0443  Dendrokronološke, gozdnoekološke in gozdnogojitvene raziskave   1.11.2001 - 30.1.2006  dr. Matjaž Čater  1.274 
40. L4-5121  Spremljanje hlapnih sestavin v oljčnih oljih slovenske Istre   1.1.2003 - 31.12.2005  dr. Tomislav Levanič  1.413 
41. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu   1.7.2002 - 30.6.2005  dr. Hojka Kraigher  4.717 
42. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime   1.11.2001 - 28.2.2005  dr. Primož Simončič  2.648 
43. V4-0440  Trajnostni razvoj slovenskega alpskega prostora   1.11.2001 - 28.2.2005  dr. Tomislav Levanič  1.946 
44. Z4-3011  Fitoindikacija lastnosti rastišč in biotska raznovrstnost dinarskih bukovih gozdov   1.7.2001 - 30.6.2004  dr. Lado Kutnar  2.032 
45. L4-3330  Karakterizacija oljčnih olj slovenske istre   1.7.2001 - 30.6.2004  dr. Tomislav Levanič  944 
46. J4-3024  Rast dreves na zgornji gozdni meji kot indikator klimatskih sprememb   1.7.2001 - 30.6.2004  dr. Tomislav Levanič  1.950 
47. V4-0367  Uvajanje certificiranja gozdov in lesnih izdelkov v Sloveniji   1.9.2000 - 30.9.2003  dr. Nikolaj Torelli  2.283 
48. T4-0972  Oljka v slovenski Istri - naša kulturna dediščina   1.11.1998 - 30.6.2003  dr. Tomislav Levanič  890 
49. L4-2302  Morfoloske, genetske in kemijske značilnosti sorte 'Istrska belica' v slovenski Istri   1.1.2000 - 30.6.2002  dr. Tomislav Levanič  1.139 
50. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd   1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Primož Simončič  3.865 
51. L4-0557  Senzorične in nekatere kemijske značilnosti sorte istrska belica   1.7.1998 - 30.6.2001  dr. Terezija Golob  1.413 
52. J4-7434  Dendrokronološke raziskave v Sloveniji   1.1.1996 - 30.6.2001  dr. Katarina Čufar  3.214 
53. T4-0504  Oljka v slovenski Istri - naša kulturna dediščina   1.7.1998 - 31.10.1998  dr. Tomislav Levanič  890 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARRS Legenda
vir: ARRS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja
1. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   1.1.2020 - 31.12.2025  dr. Hojka Kraigher  10.124 
2. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   1.1.2015 - 31.12.2019  dr. Hojka Kraigher  11.126 
3. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   1.1.2009 - 31.12.2014  dr. Hojka Kraigher  10.838 
4. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   1.1.2004 - 31.12.2008  dr. Hojka Kraigher  11.097 
5. P0-0501-0404  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   1.1.1999 - 31.12.2003  dr. Hojka Kraigher  8.794 
6. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor   1.1.1999 - 30.4.2002  dr. Milan Hočevar  2.699 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno