Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Sistemi in vodenje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   

Koda Veda Področje
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 
Ključne besede
tehnologija vodenja, avtomatika, kibernetika, regulacije, matematično modeliranje, sistemsko inženirstvo, programsko inženirstvo, proizvodna informatika, odkrivanje napak, elektronika, dinamika sistemov.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (31)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25619  dr. Kristjan Ažman  Tehnika  Mladi raziskovalec  2005 - 2007  19 
2.  23578  dr. Uroš Benko  Tehnika  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  27 
3.  28726  Stanislav Černe    Tehnični sodelavec  2007 - 2008  41 
4.  03241  dr. Janko Černetič  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  215 
5.  15735  dr. Gregor Dolanc  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  207 
6.  14655  dr. Dejan Dragan  Družboslovje  Raziskovalec  2004  209 
7.  28479  dr. Matej Gašperin  Tehnika  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  60 
8.  16161  dr. Samo Gerkšič  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  130 
9.  04944  dr. Giovanni Godena  Tehnika  Tehnični sodelavec  2005 - 2008  233 
10.  22483  dr. Dejan Gradišar  Tehnika  Raziskovalec  2007 - 2008  157 
11.  15582  Janez Grom    Tehnični sodelavec  2004 - 2007  14 
12.  05807  dr. Nadja Hvala  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  206 
13.  08351  dr. Vladimir Jovan  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  381 
14.  02561  dr. Đani Juričić  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  412 
15.  20241  dr. Gregor Kandare  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  43 
16.  10598  dr. Juš Kocijan  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  437 
17.  29532  dr. Tomaž Lukman  Tehnika  Mladi raziskovalec  2008  34 
18.  26477  dr. Satja Lumbar  Tehnika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  20 
19.  24269  dr. Bojan Musizza  Tehnika  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  117 
20.  04543  dr. Janko Petrovčič  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  316 
21.  25655  dr. Boštjan Pregelj  Tehnika  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  119 
22.  16190  dr. Andrej Rakar  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2005  66 
23.  23579  dr. Aljaž Stare  Tehnika  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  22 
24.  02830  dr. Stanislav Strmčnik  Tehnika  Vodja  2004 - 2008  488 
25.  28721  mag. Aleš Svetek  Naravoslovje  Tehnični sodelavec  2007 - 2008  22 
26.  15583  Miroslav Štrubelj    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  30 
27.  22327  dr. Dejan Tinta  Tehnika  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  33 
28.  12342  dr. Damir Vrančić  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  331 
29.  19031  dr. Darko Vrečko  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  157 
30.  22329  dr. Sebastjan Zorzut  Tehnika  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  41 
31.  14018  dr. Mina Žele  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2005  56 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  85.777 
Povzetek
Sodobni tehnični sistemi, procesi in naprave so odvisni od vgrajenih sistemov vodenja, ki omogočajo ali izboljšujejo njihovo delovanje. Temeljijo na tehnologiji vodenja, ki povezuje znanja s področja teorije vodenja, sistemske teorije, elektronike, računalništva, informatike, sistemskega inženirstva in specifična znanja s področja uporabe. Cilj programa je osvojiti nekatera nova znanja in tehnološke rešitve, s katerimi bomo izboljšali kvaliteto, učinkovitost in zanesljivost sistemov za vodenje ter povečali učinkovitost njihovega načrtovanja, izgradnje in uporabe. Program je sestavljen iz štirih med seboj povezanih delov. A - VODENJE ZAHTEVNIH (KOMPLEKSNIH) PROCESOV Večina procesov je obvladljiva z relativno enostavnimi postopki vodenja. Obstaja pa vrsta procesov, ki so zaradi svoje dinamike in kompleksnosti obnašanja težko obvladljivi V okviru tega podpodročja se bomo posvetili predvsem raziskavam in uporabi metod nelinearnega vodenja, prediktivnega vodenja ter samonastavljivim in adaptivnim regulatorjem. Področje uporabe bodo vodenje kemijskih in energetskih procesov, posebno pozornost pa bomo posvetili vodenju in optimiranju delovanja bioloških čistilnih naprav. B - DETEKCIJA IN LOKALIZACIJA NAPAK Stalna kontrola kvalitete naprav in procesov kot tudi samih izdelkov je postala nujnost. Metodološki del raziskav na področju detekcije in lokalizacije naprav bo usmerjen v razvoj novih postopkov, ki pri sklepanju upoštevajo napake modela. Hkrati bomo več pozornosti posvetili sodobnim postopkom procesiranja signalov, ki so se izkazali za zelo pomembne v industrijski praksi. Razvite postopke bomo aplicirali na konkretnih laboratorijskih in industrijskih procesih. C - RAČUNALNIŠKO PODPRTO VODENJE PROIZVODNJE Integracija fizičnega, proizvodnega in poslovnega nivoja v proizvodnji še vedno predstavlja enega od ključnih problemov, zato so raziskave na tem področju zelo aktualne. Poudarek našega dela bo na nadaljnjem razvoju metodologije in postopkov za obvladovanje življenjskega cikla (integriranih) sistemov za vodenje, metodologije za podporo odločanja v procesu proizvodnje, na raziskavah problematike integracije programskih orodij za razvrščanje proizvodnje ter problematike netehniških vidikov pri uvajanju tehnologije v podjetja. Delo bo teklo v tesni povezavi s konkretnimi aplikacijami sistemov v slovenskih podjetjih. D - RAZVOJ, OSVAJANJE IN UPORABA MODERNE IMPLEMENTACIJSKE TEHNOLOGIJE Znanja s področja moderne implementacijske tehnologije so nujno potrebna pri izvedbi sistemov vodenja v realnem okolju. Poudarek dela v naslednjem obdobju bo na razvoju posebej prilagojenih modulov za industrijske krmilnike, učinkovitejši implementaciji naprednih algoritmov vodenja, orodju za učinkovitejše vodenje proizvodnje in avtomatskem generiraje kode za krmilnike.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen pričujočega programa v mednarodnih razsežnostih se kaže v novih teoretičnih dosežkih in predvsem v uspešnem prenosu teorije v prakso. O širši mednarodni raziskovalni in aplikativni relevantnosti programa pričajo poleg objav v najuglednejših revijah in sodelovanja na najuglednejših konferencah tudi intenzivno mednarodno sodelovanje v projektih 6OP, bilateralnih projektih in projektih za tuja podjetja. Pomen programa za razvoj znanosti se kaže zlasti skozi naslednje doprinose: (a) Izvirni postopki za sintezo GP modelov nelinearnih dinamičnih sistemov iz podatkov. Gre za sorazmerno novo disciplino, ki uvršča raziskovalno skupino na vidno mesto v svetovnih razmerah. Delo na tem področju pomeni doprinos na področju neparametrske identifikacije dinamičnih stohastičnih procesov. (b) Dopolnitve in izboljšave na področju eksplicitnega prediktivnega vodenja. Gre za popularno strategijo vodenja, ki si je utrla pot v industrijskih in vgrajenih sistemih. Doprinosi skupine se nanašajo na obravnavanje motenj, kar povečuje uporabnost metod v negotovih pogojih, ter eksperimentalno vrednotenje na vrsti realnih procesov. (c) Prenos sodobnih postopkov vodenja na logične krmilnike. Gre za opazni premik v smeri lažje uporabnosti zmogljivih algoritmov vodenja na standardnih platformah. (d) Diagnostika sistemov. Skupina je prispevala nove pristope na podlagi analize signalov, ki so predvsem uporabni na področju rotacijskih strojev. To smo potrdili tudi z uspešnimi industrijskimi aplikacijami. (e) Razvojno okolje za sintezo programske opreme na osnovi domensko specifičnega modelirnega jezika ProcGraph. Gre za področje na katerem je skupina prepoznavna tako v domačem okolju kot tudi širše. Pomembno je poudariti, da so razviti koncepti podprti s zahtevnimi industrijskimi aplikacijami. (f) Vodenje čistilnih naprav. Novi algoritmi za povečanje učinkovitosti delovanja čistilnih naprav predstavljajo viden doprinos v svetovnih razmerah. (g) Visual servoing. Gre za nove algoritme vodenja na področju avtomatskega pristajanja letal z uporabo vgrajene kamere, kar odpira možnosti za pristajanje na bistveno večjem razponu pristajalnih stez. (h) Vodenje gorivnih celic. Gre za izboljšane postopke vodenja gorivnih celic v novih namenskih aplikacijah, kar predstavlja opazen korak naprej k njihovi večji uporabnosti. (j) Nove prakse na področju načrtovanja gradnikov in naprav z vgrajeno "inteligenco". Gre za področje na katerem ima skupina vodilno pozicijo doma kakor tudi velik ugled tudi v tujini. Ta segment dela bistveno prispeva k poslanstvu raziskovalne skupine.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati doseženi v okviru raziskovalnega programa že imajo in bodo imeli tudi v bodoče nedvomno pomemben vpliv na razvoj Slovenije. Ta vpliv se kaže predvsem skozi naslednje dejavnike: • Raziskovalni program se je ukvarjal s pomembnimi vsebinami širšega področja tehnologije vodenja, ki je ena od ključnih infrastrukturnih tehnologij. Znano je, da njena uporaba bistveno vpliva na povečanje kvalitete izdelkov, na boljšo izkoriščenost proizvodnih kapacitet, večjo zanesljivost in ponovljivost delovanja sistemov in naprav, zmanjšanje porabe energije in surovin, zmanjšanje onesnaženosti okolja, večjo varnost, povečano humanizacijo dela, itd. • Ker so bile vsebine raziskav programa pretežno uporabno in tehnološko usmerjene, je bilo mogoče dosežene rezultate neposredno ali posredno uporabiti v okviru intenzivnega sodelovanja z gospodarstvom. Intenzivnost tovrstnega povezovanja dokazuje kar 58 večjih ali manjših projektov, ki so jih člani programske skupine izvršili za gospodarstvo v preteklih petih letih. Kot je razvidno iz ostalih delov poročila so v okviru programa in povezanih projektov nastali številni novi proizvodi, novi sistemi, izboljšave na procesih, delujoči prototipi, itd., katerih velika večina je že našla svojo uporabo v podjetjih. To pa je že in bo tudi v bodoče vplivalo na povečanje mednarodne konkurenčnosti naših podjetij. Pridobljeno znanje je bilo uporabljeno tudi na področju infrastrukturnih sistemov , npr čistilne naprave, ki se jim je na ta način izboljšala učinkovitost in kvaliteta delovanja. • Doseženi rezultati bodo imeli večje učinke tudi zaradi intenzivne vpetosti programske skupine v inovativno okolje (Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov, Center odličnosti za sodobne tehnologije vodenja, Tehnološki center za avtomatizacijo, robotizacijo in informatizacijo), ki so ga člani programske skupine pomagali sooblikovati in sodelujejo pri vodenju in koordinaciji posameznih entitet. Tovrstno povezovanje namreč vzpodbuja hitrejši tehnološki razvoj. • Rezultati raziskav že imajo in bodo imeli tudi v bodoče neposreden vpliv na izobraževanje dodiplomskih in podiplomskih študentov, in sicer v okviru predmetov, ki jih predavajo člani naše raziskovalne skupine na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Novi Gorici, Univerzi v Mariboru ter Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Zelo pomemben je tudi prenos znanja, ki poteka v okviru rednih izobraževalnih tečajev za strokovnjake iz gospodarstva.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno