Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Polprevodniška elektronika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.00  Tehnika  Energetika   
2.09.00  Tehnika  Elektronske komponente in tehnologije   
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28672  dr. Tine Andrejašič  Energetika  Mladi raziskovalec iz gospodarstva  2008  11 
2.  25420  dr. Marko Berginc  Meroslovje  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  83 
3.  18180  dr. Kristijan Brecl  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  151 
4.  25413  dr. Andrej Čampa  Energetika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  100 
5.  24317  dr. Gregor Černivec  Energetika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  30 
6.  23406  dr. Boštjan Glažar  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  41 
7.  29550  dr. Matic Herman  Komunikacijska tehnologija  Mladi raziskovalec  2008  11 
8.  28464  dr. Mateja Hočevar  Kemija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  69 
9.  20184  dr. Marko Jankovec  Energetika  Raziskovalec  2005 - 2008  396 
10.  25410  dr. David Jurman  Elektronske komponente in tehnologije  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  12 
11.  03773  dr. Drago Kostevc  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2004 - 2008  79 
12.  19221  dr. Janez Krč  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  410 
13.  27518  dr. Jurij Kurnik  Energetika  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  25 
14.  29549  dr. Benjamin Lipovšek  Energetika  Mladi raziskovalec  2008  190 
15.  21311  dr. Uroš Merc  Energetika  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  20 
16.  28466  dr. Marko Nerat  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  41 
17.  15463  dr. Urša Opara Krašovec  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2004 - 2008  267 
18.  03334  dr. Franc Smole  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  372 
19.  26221  Jože Stepan    Tehnični sodelavec  2005 - 2008 
20.  12609  dr. Marko Topič  Energetika  Vodja  2004 - 2008  1.085 
21.  18181  dr. Mišo Vukadinović  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2004  72 
22.  23405  mag. Andrej Žunič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2004 - 2005 
23.  17129  Marijan Žurga    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.857 
Povzetek
Znanstvene vsebine in problemi, ki raziskuje programska skupina "Polprevodniška elektronika", so s področja energetike, elektronike, fizike polprevodnikov, numerične matematike in materialov. Osrednja tema so raziskave sončnih celic, modulov in sistemov s poudarkom na novih tehnoloških rešitvah, pocenitvi stroškov izdelave, izboljšanju izkoristka fotonapetostne pretvorbe. Vključili smo raziskave anorganskih in organskih polprevodniških materialov, preučevanje večplastnih polprevodniških struktur, razvoj fizikalnih modelov, računalniških orodij in numeričnih simulacij za analizo delovanja ter optimizacijo optoelektričnih pretvornikov. Teoretsko delo se prepleta z eksperimentalnim delom, načrtovanjem in meritvami. Cilje našega raziskovalnega programa lahko strnemo v dve skupini: raziskovalne in izobraževalne. Najpomembnejši raziskovalni cilji so vezani na aktualna odprta vprašanja mednarodne raziskovalne skupnosti. Naj izpostavimo samo nekatere: - kakšne in kolikšne so prednosti kombinacije klasične monokristalne silicijeve tehnologije s tankoplastno tehnologijo amorfnega silicija v heterospojni a-Si/c-Si sončni celici, - kakšne so mejne zmožnosti tandemskih tankoplastnih struktur, ki temeljijo na amorfnem in mikrokristalnem siliciju, - razviti tehnologijo izdelave elektrokemijskih sončnih celic (t.i. Graetzl-ovih s.c.) in tehnologijo izdelave organskih sončnih celic. Izobraževalni cilji so usmerjeni k prenosu sodobnih znanj v vsebine dodiplomskih in podiplomskih predmetov na UL FE in k usposabljanju študentov in raziskovalcev, ki bodo poleg opravljanja študijskih programov pridobivali znanja polprevodniške elektronike, spoznavali metodologijo dela pri iskanju in razreševanju interdisciplinarnih problemov s širokega segmenta tehnike.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave novih tehnologij in spremljevalnih aktivnosti na področju fotovoltaike kot enemu najperspektivnejših obnovljivih virov električne energije so izrednega pomena za trajnostni razvoj energetike, ki bo predpogoj za trajnostni gospodarski razvoj Slovenije in Evrope v celoti. Fotovoltaika je postala v svetovnem merilu energetski gospodarski sektor, ki raste v povprečju zadnjih desetih let s 40% letno stopnjo. Zametki slovenske fotovoltaične industrije (BISOL d.o.o. – proizvodnja kristalnih silicijevih PV modulov, Trimo d.d. – integracija tankoplastnih PV modulov v strešne in fasadne elemente, SolarValue Proizvodnja d.o.o. – proizvodnja solarno čistega silicija, ETI Elektroelement d.d. – proizvodnja zaščitnih gradnikov, Kon Tiki Solar d.o.o., Genera d.d., Gryps d.o.o., Chemitrade d.o.o., … - inženiring) uvajajo nove tehnologije v proizvodne obrate in z optimizmom napovedujejo nove domače proizvode, ki bodo namenjeni predvsem izvozu na globalne svetovne trge. Poleg temeljnih raziskav smo vedno bolj vpeti v aplikativne raziskave in razvoj novih tehnologij in produktov s področja fotovoltaike in elektronike za gospodarske subjekte doma in po svetu. Naš doprinos k razvoju znanosti dokazujemo tudi z naraščajočim številom vabljenih predavanj na specializiranih mednarodnih konferencah in po drugih visokošolskih inštitucijah doma in tujini.
Pomen za razvoj Slovenije
Energetska problematika je in tudi zagotovo bo tudi v bodoče pomembno krojila usodo ekonomskega razvoja Slovenije. Zaloge konvencionalnih energetskih virov kopnijo, dodaten problem v 21. stoletju pa je tudi onesnaževanje okolja in z njim povezane klimatske spremembe. Energetska neodvisnost držav na makro nivoju in samostojnih naselij ali hiš na mikro nivoju bo pomembno posegla v družbenoekonomski sistem. Tudi v Sloveniji bo problem zanesljive, učinkovite in predvsem trajnostne ekološko naravnane energetske oskrbe postal pomemben dejavnik razvoja. Raziskovalni program je za Slovenijo pomemben po več kriterijih: - uvajanje ekološko naravnanih energetskih virov, - prispevki k novim rešitvam polprevodniških struktur fotonapetostnih pretvornikov, - razvoj fotonapetostnih naprav, primernih za specifično slovenske potrebe uporabe, - potrjevanje slovenske raziskovalne skupine v mednarodnem prostoru, - sodelovanje skupine s sorodnimi raziskovalnimi skupinami drugod po svetu, - sodelovanje s programskimi skupinami iz drugih JRO in izmenjava izkušenj in znanj na interdisciplinarnih segmentih, - formiranje usposobljenih raziskovalnih kadrov za široko področje znanosti in tehnologije, - nov gospodarski sektor in nova delovna mesta za 21. stoletje, - realizacija ekološko naravnane strategije R Slovenije z uvajanjem alternativnih virov energije za zmanjševanje CO2 emisije. Številnimi relevantnimi dosežki govorijo sami zase. Kot priznanje za naše dosežke lahko štejemo tudi nedavno najvišjo državno nagrado na področju znanosti, t.j. Zoisova nagrada, ki jo je prejel novembra 2008 prof. dr. Marko Topič za vrhunske dosežke na področjih elektronike, fotovoltaike in optoelektronike.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno