Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Polprevodniška elektronika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.00  Tehnika  Energetika   
2.09.00  Tehnika  Elektronske komponente in tehnologije   

Koda Veda Področje
T140  Tehnološke vede  Energijske raziskave 
T110  Tehnološke vede  Instrumentacijska tehnologija 
P170  Naravoslovno-matematične vede  Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 
P265  Naravoslovno-matematične vede  Fizika polprevodnikov 
T170  Tehnološke vede  Elektronika 
T171  Tehnološke vede  Mikroelektronika 
Ključne besede
fotonapetostna pretvorba energije, elektronika, optoelektronika, mikroelektronika, polprevodniki, amorfni polprevodniki, tanke plasti, sončne celice, modeliranje, simulacija, numerična analiza, karakterizacija, načrtovanje, razvoj, meritve
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11682  mag. Uroš Aljančič  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2001 - 2003  206 
2.  02003  mag. Niko Basarič  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  75 
3.  18180  dr. Kristijan Brecl  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  151 
4.  03333  dr. Žarko Gorup  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2001 - 2003  174 
5.  20184  dr. Marko Jankovec  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  396 
6.  03773  dr. Drago Kostevc  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2001 - 2003  79 
7.  19221  dr. Janez Krč  Energetika  Raziskovalec  2003  410 
8.  04721  dr. Andrej Levstek  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2001 - 2003  103 
9.  21311  dr. Uroš Merc  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  20 
10.  03334  dr. Franc Smole  Energetika  Vodja  2001 - 2003  372 
11.  12609  dr. Marko Topič  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  1.085 
12.  18181  dr. Mišo Vukadinović  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2001 - 2003  72 
13.  17129  Marijan Žurga    Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  65 
Povzetek
Predlagani raziskovalni program programske skupine je nadaljevanje dosedanjega interdisciplinarnega programa med področji energetike in elektronike. V programu raziskav bo dan glavni poudarek fotonapetostni pretvorbi sončne energije v električno, njenemu shranjevanju, ustrezni pretvorbi in uporabi. Kot najperspektivnejša alternativa klasičnim energetskim virom veljajo sončne celice, ki predstavljajo najčistejši vir električne energije z ekološkega vidika. V svetu utrjujejo svoje mesto kot vir energije v splošni rabi in tudi s tržnega vidika postajajo vedno zanimivejše.Znanstveni problemi, ki jih bo skupina raziskovala, bodo s področij energetike, elektronike, fizike polprevodnikov, numerične matematike in mikroelektronike. Med osrednje vsebine bodo uvrščene raziskave sončnih celic s poudarkom na znižanju cene izdelave sončnih celic in na izboljšanju njihovega izkoristka fotonapetostne pretvorbe. Vključene bodo raziskave polprevodniških materialov in večplastnih polprevodniških struktur, razvoj teoretskih orodij, fizikalnih modelov in numeričnih simulacij za analizo delovanja ter optimizacijo polprevodniških struktur optoelektričnih pretvornikov. Načrtovanje optoelektronskih elementov bo vpleteno v teoretsko in eksperimentalno delo.Raziskave bodo vključevale tudi načrtovanje in razvoj prototipov sistemov z uporabo fotonapetostnih pretvornikov. Teoretsko delo se bo prepletalo z eksperimentalnim delom, načrtovanjem in meritvami.V laboratoriju za polprevodniško elektroniko se bodo tudi v bodoče usposabljali študenti in raziskovalci, ki bodo poleg opravljenih študijskih programov za pridobitev magisterija oz. doktorata znanosti pridobili znanja in spoznali metodologijo dela pri iskanju in razreševanju novih problemov s širokega področja tehnike.
Pomen za razvoj znanosti
Kot v dosedanjem programu dela, kjer je raziskovalna skupina dosegla enakopraven znanstveni nivo z drugimi svetovno uveljavljenimi tujimi skupinami na področju fotonapetostne pretvorbe energije, bo tudi v bodočem delu dan poudarek raziskavam novih poti k izboljšanemu poznavanju in reševanju problemov pri načrtovanju struktur, pri iskanju boljših tehnoloških rešitev in optimizaciji zgradb sončnih celic in drugih optoelektronskih pretvornikov. Člani skupine se bodo s predstavitvami rezultatov skupnega raziskovalnega dela udeleževali kakovostnih specializiranih konferenc. Z objavami dosežkov v člankih v mednarodno priznanih publikacijah bodo člani skupine prispevali k znanjem v širšem svetovnem smislu.Tudi v bodoče bodo tesno sodelovali z raziskovalnimi institucijami v tujini, delno v direktnih kontaktih, delno z mednarodnimi projekti.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni program je pomemben za Slovenijo po več kriterijih:- uvajanje ekološko naravnanih energetskih virov,- prispevki k novim rešitvam polprevodniških struktur fotonapetostnih pretvornikov,- razvoj fotonapetostnih naprav, primernih za specifično slovenske potrebe uporabe,- potrjevanje slovenske raziskovalne skupine v mednarodnem prostoru,- sodelovanje skupine s sorodnimi raziskovalnimi skupinami drugod po svetu,- sodelovanje s programskimi skupinami iz drugih JRO in izmenjava izkušenj in znanj na interdisciplinarnih segmentih,- formiranje usposobljenih raziskovalnih kadrov za široko področje znanosti in tehnologije,- nova delovna mesta za 21. stoletje,- realizacija ekološko naravnane strategije R Slovenije z uvajanjem alternativnih virov energije za zmanjševanje CO2 emisije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno