Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Fotovoltaika in elektronika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.00  Tehnika  Energetika   
2.09.00  Tehnika  Elektronske komponente in tehnologije   

Koda Veda Področje
T140  Tehnološke vede  Energijske raziskave 

Koda Veda Področje
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
fotovoltaika, elektronika, visoka učinkovitost pretvorbe, zmogljivost, življenjski cikel, modeliranje, simulacije, karakterizacija, PV, tehnologija , optimizacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (29)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  55925  Žan Ajdič  Energetika  Mladi raziskovalec  2021 
2.  39225  dr. Jošt Balent  Energetika  Mladi raziskovalec  2016 - 2021 
3.  25420  dr. Marko Berginc  Meroslovje  Raziskovalec  2015 
4.  30685  dr. Matevž Bokalič  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2021 
5.  18180  dr. Kristijan Brecl  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2021 
6.  25413  dr. Andrej Čampa  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2019 
7.  50654  dr. Andraž Debevc  Energetika  Mladi raziskovalec  2017 - 2021 
8.  31979  dr. Miha Filipič  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2015 
9.  23406  dr. Boštjan Glažar  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2021 
10.  20184  dr. Marko Jankovec  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2021 
11.  36460  dr. Marko Jošt  Energetika  Raziskovalec  2020 - 2021 
12.  51905  Miha Kikelj  Energetika  Mladi raziskovalec  2018 - 2021 
13.  37505  dr. Rok Kimovec  Elektronske komponente in tehnologije  Mladi raziskovalec  2015 - 2018 
14.  35416  dr. Blaž Kirn  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2017 
15.  36459  dr. Milan Kovačič  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2021 
16.  19221  dr. Janez Krč  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2021 
17.  29549  dr. Benjamin Lipovšek  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2021 
18.  54818  Miloš Ljubotina  Elektronske komponente in tehnologije  Mladi raziskovalec  2020 - 2021 
19.  37513  dr. Žiga Lokar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2015 - 2018 
20.  34532  dr. Gašper Matič  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2015 - 2021 
21.  33111  dr. Matija Pirc  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2015 - 2021 
22.  54817  Jure Pušnjak  Energetika  Mladi raziskovalec  2020 - 2021 
23.  34533  dr. Martin Sever  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2015 - 2017 
24.  03334  dr. Franc Smole  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2021 
25.  38112  Jernej Sorta  Električne naprave  Mladi raziskovalec  2015 - 2016 
26.  26221  Jože Stepan    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
27.  53521  Špela Tomšič  Energetika  Mladi raziskovalec  2019 - 2021 
28.  12609  dr. Marko Topič  Energetika  Vodja  2015 - 2021 
29.  55919  Darjo Uršič  Energetika  Mladi raziskovalec  2021 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  65 
Povzetek
Raziskave in razvoj na področju fotovoltaike imajo izjemen pomen za trajnostni razvoj energetskega sektorja v Evropi in Sloveniji, saj je fotovoltaika ena izmed najbolj obetavnih dolgoročnih rešitev glede obnovljivih virov energije za oskrbo z električno energijo. Predlog raziskovalnega programa "Fotovoltaika in elektronika" predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo iztekajočega se 6-letnega programa (2009-2014) na področju trajnostne energije, ki zajema znanstvenoraziskovalne in inženirske vidike v tehnološki vertikali od materialov do energetskih sistemov. Poudarek programa bo ostal na fotonapetostni pretvorbi sončne energije v električno, njenem uspešnem izkoriščanju in učinkoviti rabi. Glavna tema bodo študije sončnih celic, fotonapetostnih (PV) modulov in sistemov s poudarkom na izboljšavah učinkovitosti fotonapetostne pretvorbe, energijskega izplena in življenjske dobe. Vključili bomo še študije polprevodniških materialov, karakterizacije in preiskave večplastnih polprevodniških struktur, razvoj fizikalnih modelov, računalniških orodij in numeričnih modelov za simulacije pogojev delovanja in optimizacijo optoelektronskih pretvornikov. Teoretično delo bo podkrepljeno z eksperimentalnim delom, načrtovanjem in meritvami v okviru dveh (+ dveh) stebrov: I) visok izkoristek II) učinkovitost tekom življenjske dobe Poleg fotovoltaike bo program vključeval izbrane aktivnosti, posvečene drugim optoelektronskim elementom, zlasti strukturam s svetlobnim upravljanjem za sklopitev svetlobe v svetlobnih virih, kot so organske svetleče diode. V primeru večjega števila letnih raziskovalnih ur bomo razširili naš načrt dela z do dvema dodatnima stebroma: III) tehnologije nizkocenovnih sončnih celic IV) tehnologija teksturiranja z nanovtisno litografijo Poleg raziskav in teoretičnih ciljev bodo načrtovani konkretni prototipi sončnih celic in mini PV modulov. Stremeli bomo k odličnosti teoretičnih znanstvenih dosežkov kot tudi inovativnim rešitvam za večjo konkurenčnost na globalnem trgu.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagana raziskovalna skupina z 20 člani nudi primeren kadrovski potencial in je primerljiva z drugimi uveljavljenimi evropskimi raziskovalnimi skupinami na področju fotovoltaike. To se odraža v mednarodnem sodelovanju skupine v evropskih in bilateralnih projektih ter povečanem številu skupnih objav z vodilnimi raziskovalnimi skupinami v Evropi (EPFL-PVlab – Prof. C. Ballif, TU Delft-PVMD – Prof. M. Zeman, HZBerlin – Prof. M. Lux-Steiner). Skupina bo še naprej sodelovala v evropskih projektih, predvsem (vendar ne izključno) na programu Obzorje 2020 in v neposrednih formalnih in neformalnih stikih z drugimi raziskovalnimi skupinami iz akademskih krogov in industrije. Predlagani raziskovalni program bo zajemal tri ključne raziskovalne vidike fotovoltaike (učinkovitost pretvorbe, strošek in življenjska doba), ki so globalni znanstveni izzivi. Kljub dosedanjemu skromnemu financiranju našega raziskovalnega programa (2,3 FTE = 3910 ur v 2014) smo se zavezali, da še naprej prispevamo k svetovnemu nivoju znanja in h krepitvi konkurenčnosti slovenske znanosti in inženirstva. To bo podprto z že uveljavljenim tesnim sodelovanjem z vodilnimi inštituti v Evropi (EPFL in EMPA v Švici, CEA in CNRS v Franciji, HZB, FZJ in FhISE v Nemčiji, CENER in CIEMAT v Španiji, ENEA v Italiji, IMEC v Belgiji itd.). Poudarek v fotonapetostnih R&R&I bo usmerjen k ultra visoki učinkovitosti pretvorbe, nizkocenovnim visoko zmogljivim tehnološkim rešitvam in optimizaciji fotonapetostnih gradnikov. Naše znanje na področju fotovoltaike bomo uporabili tudi v R&R&I drugih optoelektronskih elementov, zlasti v pogledu upravljanja svetlobe v svetlobnih virih, kot so organske svetleče diode. Člani raziskovalnega programa bodo še naprej predstavljali svoje najnovejše dosežke na specializiranih mednarodnih konferencah (EU-PVSEC, IEEE PVSC, WCPEC, MRS, EMRS, OSA itd.). Z objavo recenziranih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah in knjigah priznanih mednarodnih založb bodo člani prispevali v mozaik svetovne zakladnice znanj in k napredku na omenjenih strokovnih področjih. Načine objavljanja, ki bodo prispevali k razvoju znanosti in znanstvenih področij, je mogoče razvrstiti na: - objave poglavij v mednarodnih znanstvenih monografijah, - objave izvirnih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah, - vabljena predavanja in predavanja ter - prispevke in organizacije mednarodnih in nacionalnih delavnic in konferenc.
Pomen za razvoj Slovenije
Poleg temeljnih raziskav je predlagani program povezan z razvojem inovativnih rešitev in izdelkov na področju fotovoltaike in elektronike ter za krepitev sodelovanja s podjetji v Sloveniji in Evropi. Naša aktivna vloga v Slovenski tehnološki platformi za fotovoltaiko in v Združenju slovenske fotovoltaične industrije bo prispevala k napredeku nepogrešljivega segmenta tehnološkega razvoja v Sloveniji v smeri trajnostne oskrbe z energijo, razvoja fotovoltaike in elektronskih sistemov ter razvijanja visokih tehnologij. Prispevali bomo k nacionalnim in evropskih strategijam za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov (i) s spodbujanjem prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika in zmanjšano porabo energije, (ii) z zmanjšanjem emisij CO2, (iii) z zanesljivostjo oskrbe z energijo in (iv) z zmanjšanjem uvoženih goriv v energetski mešanici, da se zmanjša potencialna ranljivost na ceno energije in/ali pretresov na področju ponudbe. Predlagani raziskovalni program bo prispeval k trajnostnemu razvoju na področju energetike v Sloveniji in Evropi. V zadnjih letih se je fotovoltaika kot gospodarska panoga hitro razvila, z letno rastjo v povprečju med 30 in 40 %. Med razpršenimi viri energije ponuja fotovoltaika kakovost in napovedljivo zanesljivost oskrbe z električno energijo z možnostjo pametnega načrtovanja porabe vršne moči. Začetek slovenske fotovoltaične industrije izhaja iz naše raziskovalne skupine kot največje in mednarodno priznane PV skupine za raziskave in razvoj v Sloveniji. Ponosni smo na naše nekdanje študente, ki uspešno delujejo v gospodarstvu, še posebej mladega raziskovalca dr. Uroša Merca, ki je ustanovil podjetje BISOL Group d.o.o. za proizvodnjo fotonapetostnih modulov iz kristalnosilicijevih sončnih, ki je v enem desetletju doseglo 100 MW letno proizvodno zmogljivost, z do 60 MEUR letnega prihodka in je zaposlovalo že preko 350 ljudi v proizvodnji, prodaji in trženju, inženiringu z rešitvami na ključ itd. Svoje kadre bomo še naprej vzgajali s ciljem ustvarjanja spin-off/spin-out podjetij, ki jih bomo podpirali in jim pomagali. Nadaljevali bomo z izobraževalnimi cilji z uspešnim izobraževanjem študentov doktorskega študija in podoktorskega izpopolnjevanja. Vzporedno bomo usposabljali strokovnjake iz slovenske industrije in jih seznanjali s sodobnimi trendi. Prizadevali si bomo za nenehno prenašanje rezultatov in izkušenj na področju raziskav in razvoja v splošni vzgojno-izobraževalni proces.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno