Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.03.00  Medicina  Nevrobiologija   

Koda Veda Področje
B007  Biomedicinske vede  Medicina (človek in vretenčarji) 
B640  Biomedicinske vede  Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija 
Ključne besede
skeletna mišica, sesalci-, plastičnost-, regeneracija,-staranje,-težke verige miozina,-kapilare,-satelitne celice,-mišična jedra, živčnomišični stik, acetilholinesteraza, acetilholinestrazna mRNA, agrin, kultura človeške skeletne mišice, insulinska rezistenca, RT PCR, hibridizacija in situ, mišične bolezni
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17930  Ivan Blažinovič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
2.  11903  dr. Martina Brank  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  28 
3.  17908  dr. Janez Brecelj  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  116 
4.  10644  dr. Erika Cvetko  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  278 
5.  11785  dr. Vita Čebašek  Nevrobiologija  Raziskovalec  2005 - 2008  66 
6.  21610  Majda Črnak-Maasarani    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
7.  05329  dr. Ida Eržen  Nevrobiologija  Vodja  2004 - 2008  212 
8.  07089  Zvonka Frelih    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
9.  19129  dr. Marko Goličnik  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  143 
10.  04410  dr. Zoran Grubič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  384 
11.  22403  dr. Marko Jevšek  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  117 
12.  16345  dr. Tomaž Marš  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  343 
13.  04905  dr. Marija Meznarič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  151 
14.  19318  dr. Katarina Miš  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  191 
15.  27571  dr. Robert Pal  Nevrobiologija  Mladi raziskovalec  2006 
16.  29470  dr. Katarina Pegan  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2008  44 
17.  28351  dr. Sergej Pirkmajer  Nevrobiologija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  442 
18.  21806  dr. Matej Podbregar  Srce in ožilje  Raziskovalec  2004 - 2008  330 
19.  26057  Nataša Pollak    Tehnični sodelavec  2005 - 2008 
20.  24281  dr. Oja Prelovšek  Nevrobiologija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  16 
21.  28168  Polona Sajovic    Tehnični sodelavec  2007 - 2008 
22.  17961  Marko Slak    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
23.  10641  dr. Viktorija Smerdu  Nevrobiologija  Raziskovalec  2004 - 2008  90 
24.  19215  Friderik Štendler    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
25.  17963  Anica Tomažinčič    Tehnični sodelavec  2004 - 2005 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  75.625 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.408 
Povzetek
Program obsega dve programski podskupini: A. Struktura in funkcija skeletne mišice B. Človeška mišica v razmerah in vitro V predlaganem programu skupine A želimo proučevati morfologijo ter morfometrične in imunohistokemične značilnosti skeletnih mišic. Program ima tri sklope: I. Morfometrične in histokemične značilnosti skeletnih mišic Nadaljevali bomo z raziskavami morfoloških značilnosti in izražanja izooblik težkih verig miozina ter transkriptov zanje v mišicah velikih sesalcev. V ekstraokularnih mišicah človeka, ki jih bomo analizirali v različnih starostnih obdobjih, želimo dokazati, da se te mišice ne starajo. II. Plastičnost skeletne mišice v fizioloških, eksperimentalnih in patoloških pogojih Študije plastičnosti, ki smo jo podrobneje proučevali že v preteklem obdobju, nameravamo nadaljevati na eksperimentalnih modelih kot so heterokrona izotransplantacija, heterotopična transplantacija podganje hitre in počasne mišice, aksonotomija in aksonotmeza, pa tudi na humanih mišicah pri inaktivitetni atrofiji in pri akutni miopatiji kritično bolnega s selektivno izgubo miozinskih filamentov. Posebno pozornost bomo posvetili vplivu spremenjene inervacije, kortikosteroidnih in tireoidnih hormov na ekspresijo izooblik MyHC in transkriptov zanje, izražanju miogenih faktorjev in spremenjeni kapilarni mreži. Del raziskav je namenjen proučevanju biofizikalnih lastnosti normalnih in distrofičnih mišic ter morfometrični analizi mišic pri bolnikih z miotonično distrofijo. III. Epidemiologija ramensko-medenične mišične distrofije Zadnji sklop proučuje epidemiologijo ramensko-medeničnih oblik mišične distrofije v Sloveniji Predlagani program skupine B se loteva preučevanja molekularnih mehanizmov, ki uravnavajo delovanje skeletne mišice. Posebna pozornost je pri tem posvečena mehanizmom, ki sodelujejo pri oživčenju skeletnega mišičnega vlakna; ker pri tem procesu sodelujejo poleg skeletnih mišičnih vlaken tudi motonevroni, ki izvirajo iz hrbtenjače, so v ta del programa vključene tudi raziskave na ravni centralnega živčevja, predvsem na ravni same hrbtenjače. Program raziskav ima naslednje smeri: I. Molekularni mehanizmi, ki uravnavajo sinaptogenezo in delovanje živčnomišičnega stika (ŽMS) : S pomočjo tehnik "utišanja genov" bomo skušali ugotoviti pomen posameznih beljakovinskih molekul, ki se sintetizirajo v motonevronu in sodelujejo pri nastajanju ŽMS; drugi del raziskav bo posvečen mehanizmom, ki uravnavajo ekspresijo teh komponent ŽMS v motonevronu v posameznih fazah razvoja ŽMS. Pri tem bo večina raziskav posvečena molekulam kot so agrin, AChE in BuChE. V okviru tega sklopa bomo nadaljevali tudi raziskave na ravni ugotavljanja povezanosti med strukturo in funkcijo AChE. II. Molekularni mehanizmi akutnih miopatičnih sprememb, ki spremljajo nekatera kritična stanja, kot je npr septični šok: novejše raziskave so pokazale, da skeletno mišično vlakno aktivno sodeluje pri procesih, ki se prožijo prek različnih vrst citokinov, kar ima poseben pomen v raznih patoloških stanjih kot je n pr. septični šok. Preliminarne študije, ki smo jih opravili v preteklem obdobju na kulturi človeške mišice, so to potrdile. V okviru programa nameravamo zato nadaljevati z raziskavami molekularnih mehanizmov, predvsem tistih, prek katerih TNF-alfa vpliva na izločanje IL-6 iz človeške skeletne mišice v kulturi. III. Molekularni mehanizmi, ki so odgovorni za insulinsko rezistenco v skeletnem mišičnem vlaknu: insulinska rezistenca in z njo povezana sladkorna bolezen sta zaradi svoje pogostosti v ospredju današnjih medicinskih raziskav. Človeška mišica oživčena in vitro predstavlja odličen poskusni model za raziskave molekularnih mehanizmov, ki privedejo do teh bolezenskih stanj. V sodelovanju s skupino na Inštitutu za patološko fiziologijo, ki razpolaga z najsodobnejšo tehnologijo za spremljanje eksocitotičnih procesov, bomo preučevali molekularne mehanizme, prek katerih insulin sproži translokacijo glukoznih transporterjev 4 (GLU...
Pomen za razvoj znanosti
Velika večina današnjih medicinskih raziskav je usmerjena v ugotavljanje in preučevanje molekularnih mehanizmov, ki v normalnih in patoloških pogojih uravnavajo funkcijo človeškega organizma. Prav ta usmeritev je pripeljala do novih odkritij, ki so omogočila razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih postopkov, ki so v rabi v sodobni medicini. in bo zagotovo v veljavi tudi v prihodnje. Kot je razvidno iz naših objav v mednarodnem prostoru je naša programska skupina sledila tej usmeritvi na področju raziskav skeletne mišice in tako prispevala nova znanja k poznavanju zgradbe, funkcije, razvoja in plastičnosti skeletne mišice v normalnih in izbranih bolezenskih razmerah.
Pomen za razvoj Slovenije
Za razvoj Slovenije so naše raziskave pomembne, ker: - vključujejo Slovenijo v mednarodne tokove na področju nevrobioloških raziskav: s tem ko posveča veliko pozornost sodelovanju z vrhunskimi laboratoriji v svetu (glej bibliografijo sodelavcev skupine) in objavljanju rezultatov v uglednih mednarodnih revijah naša skupina spodbuja vključevanje slovenske biomedicinske znanosti v mednarodne znanstvene tokove. - pomenijo dejavnost, ob kateri se vzgajajo vrhunski kadri: pri izvajanju programa sodelujejo mladi raziskovalci ter drugi podiplomski kot tudi dodiplomski študenti medicinskih, farmacevtskih in bioloških strok. K temu velja dodati še sodelovanje raziskovalcev v pedagoških procesih tako na dodiplomski kot tudi na postdiplomski ravni - pomenijo prispevek na ravni vpeljave in razvoja modernih metod in njihove vpeljave v diagnostiko živčno-mišičnih bolezni in torej v klinično prakso.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno