Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.03.00  Medicina  Nevrobiologija   

Koda Veda Področje
B7   Biomedicinske vede  B7  
B640  Biomedicinske vede  Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija 

Koda Veda Področje
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Ključne besede
skeletna mišica, sesalci-, plastičnost-, regeneracija,-staranje,-težke verige miozina,-kapilare,-satelitne celice,-mišična jedra, živčnomišični stik, acetilholinesteraza, acetilholinestrazna mRNA, agrin, kultura človeške skeletne mišice, insulinska rezistenca, RT PCR, hibridizacija in situ, mišične bolezni
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (29)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19627  Ksenija Babič Benedik    Tehnični sodelavec  2013 - 2014 
2.  17930  Ivan Blažinovič    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
3.  11903  dr. Martina Brank  Biotehnologija  Raziskovalec  2009  28 
4.  17908  dr. Janez Brecelj  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  117 
5.  10644  dr. Erika Cvetko  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  284 
6.  11785  dr. Vita Čebašek  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  67 
7.  21610  Majda Črnak-Maasarani    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
8.  05329  dr. Ida Eržen  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  212 
9.  07089  Zvonka Frelih    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
10.  29975  dr. Tomaž Goslar  Srce in ožilje  Raziskovalec  2013 - 2014  110 
11.  35361  dr. Katarina Gros  Nevrobiologija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  126 
12.  04410  dr. Zoran Grubič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  384 
13.  22403  dr. Marko Jevšek  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  117 
14.  16345  dr. Tomaž Marš  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  345 
15.  31530  dr. Urška Matkovič  Medicina  Raziskovalec  2009 - 2014  72 
16.  06630  dr. Pika Meško Brguljan  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  347 
17.  04905  dr. Marija Meznarič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  154 
18.  19318  dr. Katarina Miš  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  194 
19.  29470  dr. Katarina Pegan  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  44 
20.  28351  dr. Sergej Pirkmajer  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  466 
21.  21806  dr. Matej Podbregar  Srce in ožilje  Vodja  2011 - 2014  333 
22.  26057  Nataša Pollak    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
23.  33623  Tatjana Praprotnik    Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
24.  24281  dr. Oja Prelovšek  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  16 
25.  28168  Polona Sajovic    Tehnični sodelavec  2009 - 2010 
26.  17961  Marko Slak    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
27.  10641  dr. Viktorija Smerdu  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  91 
28.  19215  Friderik Štendler    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
29.  33551  Ferida Vučkić    Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.953 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.742 
3.  1613  Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik  Golnik  1190997  7.240 
Povzetek
Program obsega dve programski podskupini: A. Struktura in funkcija skeletne mišice B. Človeška mišica v razmerah in vitro V predlaganem programu skupine A želimo proučevati morfologijo ter morfometrične in imunohistokemične značilnosti skeletnih mišic. Program ima tri sklope: I. Morfometrične in histokemične značilnosti skeletnih mišic Nadaljevali bomo z raziskavami morfoloških značilnosti in izražanja izooblik težkih verig miozina ter transkriptov zanje v mišicah velikih sesalcev. V ekstraokularnih mišicah človeka, ki jih bomo analizirali v različnih starostnih obdobjih, želimo dokazati, da se te mišice ne starajo. II. Plastičnost skeletne mišice v fizioloških, eksperimentalnih in patoloških pogojih Študije plastičnosti, ki smo jo podrobneje proučevali že v preteklem obdobju, nameravamo nadaljevati na eksperimentalnih modelih kot so heterokrona izotransplantacija, heterotopična transplantacija podganje hitre in počasne mišice, aksonotomija in aksonotmeza, pa tudi na humanih mišicah pri inaktivitetni atrofiji in pri akutni miopatiji kritično bolnega s selektivno izgubo miozinskih filamentov. Posebno pozornost bomo posvetili vplivu spremenjene inervacije, kortikosteroidnih in tireoidnih hormov na ekspresijo izooblik MyHC in transkriptov zanje, izražanju miogenih faktorjev in spremenjeni kapilarni mreži. Del raziskav je namenjen proučevanju biofizikalnih lastnosti normalnih in distrofičnih mišic ter morfometrični analizi mišic pri bolnikih z miotonično distrofijo. III. Epidemiologija ramensko-medenične mišične distrofije Zadnji sklop proučuje epidemiologijo ramensko-medeničnih oblik mišične distrofije v Sloveniji Predlagani program skupine B se loteva preučevanja molekularnih mehanizmov, ki uravnavajo delovanje skeletne mišice. Posebna pozornost je pri tem posvečena mehanizmom, ki sodelujejo pri oživčenju skeletnega mišičnega vlakna; ker pri tem procesu sodelujejo poleg skeletnih mišičnih vlaken tudi motonevroni, ki izvirajo iz hrbtenjače, so v ta del programa vključene tudi raziskave na ravni centralnega živčevja, predvsem na ravni same hrbtenjače. Program raziskav ima naslednje smeri: I. Molekularni mehanizmi, ki uravnavajo sinaptogenezo in delovanje živčnomišičnega stika (ŽMS) : S pomočjo tehnik "utišanja genov" bomo skušali ugotoviti pomen posameznih beljakovinskih molekul, ki se sintetizirajo v motonevronu in sodelujejo pri nastajanju ŽMS; drugi del raziskav bo posvečen mehanizmom, ki uravnavajo ekspresijo teh komponent ŽMS v motonevronu v posameznih fazah razvoja ŽMS. Pri tem bo večina raziskav posvečena molekulam kot so agrin, AChE in BuChE. V okviru tega sklopa bomo nadaljevali tudi raziskave na ravni ugotavljanja povezanosti med strukturo in funkcijo AChE. II. Molekularni mehanizmi akutnih miopatičnih sprememb, ki spremljajo nekatera kritična stanja, kot je npr septični šok: novejše raziskave so pokazale, da skeletno mišično vlakno aktivno sodeluje pri procesih, ki se prožijo prek različnih vrst citokinov, kar ima poseben pomen v raznih patoloških stanjih kot je n pr. septični šok. Preliminarne študije, ki smo jih opravili v preteklem obdobju na kulturi človeške mišice, so to potrdile. V okviru programa nameravamo zato nadaljevati z raziskavami molekularnih mehanizmov, predvsem tistih, prek katerih TNF-alfa vpliva na izločanje IL-6 iz človeške skeletne mišice v kulturi. III. Molekularni mehanizmi, ki so odgovorni za insulinsko rezistenco v skeletnem mišičnem vlaknu: insulinska rezistenca in z njo povezana sladkorna bolezen sta zaradi svoje pogostosti v ospredju današnjih medicinskih raziskav. Človeška mišica oživčena in vitro predstavlja odličen poskusni model za raziskave molekularnih mehanizmov, ki privedejo do teh bolezenskih stanj. V sodelovanju s skupino na Inštitutu za patološko fiziologijo, ki razpolaga z najsodobnejšo tehnologijo za spremljanje eksocitotičnih procesov, bomo preučevali molekularne mehanizme, prek katerih insulin sproži translokacijo glukoznih transporterjev 4 (GLU...
Pomen za razvoj znanosti
Večina današnjih medicinskih raziskav je usmerjena v ugotavljanje in preučevanje molekularnih mehanizmov, ki v normalnih in patoloških razmerah uravnavajo funkcijo človeškega organizma. Naša programska skupina je sledila tej usmeritvi na področju raziskav skeletne mišice in prispevala nova znanja k poznavanju zgradbe, funkcije, razvoja in plastičnosti skeletne mišice v normalnih in izbranih bolezenskih stanjih. Te raziskave so še posebej pomembne v luči podatkov, da so poškodbe mišic med najbolj razširjenimi stanji v medicini. O končnih posledicah vsake mišične poškodbe odloča tudi uspešnost mišične regeneracije, ki se sproži po poškodbi mišice. Naše študije dejavnikov, ki vplivajo na proces regeneracije človeške mišice in njen razvoj so osvetlile mehanizme tega procesa in s tem pripomogle k iskanju molekularnih tarč za posege, ki bi lahko izboljšali regenerativne sposobnosti. Med vzroki mišičnih poškodb so še posebej pogosta hipoksična stanja, v kakršnih nato poteka tudi mišična regeneracija. Rezultati naših raziskav so prispevali novo znanje o vplivih hipoksičnih stanj na proces mišične regeneracije. V študija, ki je vključeva bolnike s kronično pljučno boleznijo, smo opredelili sistemski vpliv te bolezni na osnovi analize sprememb v sestavi skeletnih mišic, kar lahko omogoči terapevtski napredek na ravni sistemske terapije in fizioterapije ter izboljšanje kakovosti življenja hudih kroničnih bolnikov. Mikroskopska slika mišičnega tkiva je osnova za proučevanje bolezenskih sprememb v mišici. Raziskave naše programske skupine so bili zato usmerjene tudi v razvoj metod in sistemov za kvantitativno analizo digitalnih slik tkiva, s katerimi lahko natančneje in hitreje zaznali tkivne spremembe.
Pomen za razvoj Slovenije
Za razvoj Slovenije so naše raziskave pomembne, ker: - vključujejo Slovenijo v mednarodne tokove na področju nevrobioloških raziskav: s tem ko posveča veliko pozornost sodelovanju z vrhunskimi laboratoriji v svetu (glej bibliografijo sodelavcev skupine) in objavljanju rezultatov v uglednih mednarodnih revijah, naša skupina spodbuja vključevanje slovenske biomedicinske znanosti v mednarodne znanstvene tokove. - pomenijo dejavnost, ob kateri se vzgajajo vrhunski kadri: pri izvajanju programa sodelujejo mladi raziskovalci ter drugi podiplomski kot tudi dodiplomski študenti medicinskih, farmacevtskih in bioloških strok. K temu velja dodati še sodelovanje raziskovalcev v pedagoških procesih tako na dodiplomski kot tudi na podiplomski ravni - pomenijo prispevek na ravni vpeljave in razvoja modernih metod in njihove vpeljave v diagnostiko živčno-mišičnih bolezni in torej v klinično prakso.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice  Pro(mo)gram - predstavitveni filmi raziskovalnih programov  Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno