Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
4.06.00  Biotehnika  Biotehnologija   

Koda Veda Področje
B225  Biomedicinske vede  Rastlinska genetika 
Ključne besede
genetika kmetijskih rastlin, dihaploidi, genomika,proteomika, genetska variabilnost, genske transformacije, gensko kartiranje, precizno kmetovanje, tkivne kulture, čebula, hmelj, trave, zelje, alterantivne poljščine
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  19182  dr. Manja Tina Bastar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004  22 
2.  09565  dr. Borut Bohanec  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  592 
3.  25507  dr. Monika Cvetkov  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  13 
4.  18132  dr. Barbara Čeh  Biotehnika  Raziskovalec  2004 - 2005  677 
5.  18828  dr. Andreja Čerenak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  401 
6.  02936  dr. Jure Čop  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  253 
7.  17787  Viktorija Dolenc    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
8.  28496  dr. Tjaša Gril  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  18 
9.  27538  dr. Pablo Hirschegger  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008 
10.  16379  dr. Jernej Jakše  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  642 
11.  05614  dr. Marijana Jakše  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  255 
12.  21532  dr. Robert Janža  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  10 
13.  05994  dr. Branka Javornik  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja projekta  2004 - 2008  1.282 
14.  17788  Branka Juvančič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
15.  05007  dr. Darja Kocjan-Ačko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  905 
16.  09085  dr. Katarina Košmelj  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  232 
17.  22823  dr. Petra Kozjak  Naravoslovje  Raziskovalec  2004  42 
18.  05083  dr. Zlata Luthar  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  348 
19.  26537  dr. Stanislav Mandelc  Farmacija  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  73 
20.  22714  Boštjan Medved    Raziskovalec  2004 
21.  24413  dr. Jana Murovec  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  160 
22.  20162  dr. Sebastjan Radišek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  574 
23.  15993  dr. Igor Šantavec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  136 
24.  22591  dr. Suzana Škof  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  44 
25.  19184  dr. Nataša Štajner  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  293 
26.  01447  dr. Anton Tajnšek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  421 
27.  21574  dr. Liliana Vižintin  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  98 
28.  20756  Marjeta Žabnikar    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000  4.027 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  64.121 
Povzetek
Osrednji predmet raziskovanja so kmetijske rastline v pridelavi, predvsem njihove obstoječe, željene in "potencialno možne" lastnosti, ki v danih razmerah pogojujejo optimalno višino in kakovost pridelka. Lastnosti rastline je mogoče najbolj informativno opisati z genetskimi podatki, ki nam nato lahko služijo pri načtovanju strategij žlahtnjenja rastlin ali optimizaciji tehnologij pridelave. Uporaba sodobnih biotehnoloških metod v žlahtnjenju rastlin bo usmerjena v indukcijo haploidov z ginogenezo in androgenezo ter uporabo genskega transferja pri izbranih rastlinskih vrstah ter bo vključevala poleg razvoja in optimizacije metodoloških protokolov tudi identifikacijo kritičnih dejavnkov, ki omejujejo uporabo omenjenih metod v žlahtnjenju. Vrednotenje genske diverzitete pri izbranih rastlinskih vrstah bo izvedeno z namenom pridobivanja informacij o obsegu obstoječe genetske variabilnosti in o genetski strukturi rastlinskih vrstah, kar služi pri ohranjanju genskih skladov, kot vir za iskanje novih genov, v žlahtnjenju rastlin ali za identifikacijske namene. Pri genomiki hmelja in molekularnih študijih hmeljnih patogenov bodo razvita nova genomska orodja za gensko kartiranje in določevanje kvantitaivnih lokusov ter posameznih markerjev uporabnih za izolacijo tarčnih genov ali v žlahtnjenju hmelja. Raziskovanja gospodarjenja z njivskim prostorom bomo zastavili na načelih preciznega kmetovanja, ki vključuje evalvacije posameznih parametrov, ki so v tem pogledu relevantni, ki jih lahko merimo in ki jih pri izvedbi agrotehničnih ukrepov lahko uravnavamo; te ugotovitve bodo vključene tehnično izvedljive tehnologije pridelovanja poljščin.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program vključuje osnovne in uporabne raziskave na področju genetike kmetijskih rastlin in rastlinske biotehnologije s poudarkom na molekulski analizi rastlinskih genomov, indukciji haploidov in genskemu transferju. Glavne raziskovalne usmeritve so študij ginogeneze in androgeneze za pridobivanje haploidonih rastlin, študij somatske embriogeneze za izboljšanje regenerativnih sposobnosti rastlin, medvrstna križanja, vrednotenje medvrstne in vrstne genetske variabilnosti pri uporabi genskih virov ter za študij biodiverzitete; DNA genotipizaciji sort kmetijskih rastlin za njihovo karakterizacijo in identifikacijo; razvoj genomskih in proteomskih orodij za gensko kartiranje in iskaje ekonomsko zanimivih genov in lastnosti; uporaba tehnik genskega spreminjanja in študij stabilnosti ekspresije (trans)genov. Rezultati raziskav bodo prispevali novosti na področju rastlinske genetike in biotehnologije predvsem z razvojem novih metodologij pri indukciji haploidov, proučitvi mehanizma ginogeneze, z novimi medvrstnimi hibridi in novimi genomskimi in proteomskimi pristopi v rastlinski genetiki. Skupina je med vodilnimi v svetu na področju ginogeneze pri čebuli in pri genetiki hmelja. Skupina je vpeta v recipročno mednarodno izmenjavo znanja preko projektnega sodelovanja, vključenosti v mednarodne skupnosti in aktivne participacije v mednarodnih znanstevnih krogih in s tem prispeva k razvoju znanosti v širšem smislu.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagane raziskave se ukvarjajo s sodobnimi tehnologijami, ki so sinonim za večjo varnost okolja in človeka, večjo gospodarnost in večjo bogastvo kulturne krajine. Z uvajanjem sodobnih sort kmetijskih rastlin lahko bistevno prispevamo h trajnostni rabi kmetijskega prostora z različnimi oblikami kmetovanja. Raziskovalni program bo usmerjen v pridobivanje novega znanja, saj prevladuje ocena, da se prav v zadnjih letih še povečuje odvisnost slovenskega kmetijstva od tujega znanja. Naša prizadevanja bodo usmerjena v znanja temeljnega pomena, kar močno olajša možno konkurenčno prednost pri aplikacijah v žlahtnjenju novih kultivarjev rastlin. Predlagane raziskave nameravajo osnovati izhodišča, ki bi privedla do sistematične izrabe domačega znanja in tržnih aplikacij na področju najsodobnejšega žlahtnjenja rastlin. Prispevek programske skupine bo v tem obdobju predvidoma v sklopu raziskav požlahtnitve prvih slovenskih hibridnih kultivarjev zelja in čebule ter novih sortah hmelja. Raziskave bodo enako pomebne za vzgojo novih raziskovalcev in za pridobivanje sodobnih znanj, ki se bodo prenašala v pedagoški proces na strokovnem, dodiplomskem in podiplomskem nivoju. To je izjemnega pomena, saj le tako lahko izobražujemo konkurenčen kader, ki bo lahko doma osvojeno znanje prenašal v gospodarstvo ter s tem prispeval k ustvarjanju nove vrednosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno