Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
4.06.00  Biotehnika  Biotehnologija   

Koda Veda Področje
B225  Biomedicinske vede  Rastlinska genetika 

Koda Veda Področje
4.04  Kmetijske vede in veterina  Kmetijska biotehnologija 
Ključne besede
genetika kmetijskih rastlin, dihaploidi, genomika,proteomika, genetska variabilnost, genske transformacije, gensko kartiranje, precizno kmetovanje, tkivne kulture, čebula, hmelj, trave, zelje, alterantivne poljščine
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (36)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21407  dr. Sabina Berne  Biotehnologija  Raziskovalec  2014  165 
2.  09565  dr. Borut Bohanec  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  592 
3.  29471  dr. Olja Bregar  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2009 - 2012 
4.  25507  dr. Monika Cvetkov  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  13 
5.  18828  dr. Andreja Čerenak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  416 
6.  02936  dr. Jure Čop  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  256 
7.  17787  Viktorija Dolenc    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
8.  34332  dr. Marko Flajšman  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  159 
9.  36371  dr. Tanja Guček  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  56 
10.  27538  dr. Pablo Hirschegger  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2009 - 2010 
11.  31143  Nataša Hren    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
12.  16379  dr. Jernej Jakše  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  684 
13.  05614  dr. Marijana Jakše  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  255 
14.  05994  dr. Branka Javornik  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2009 - 2014  1.287 
15.  37427  dr. Taja Jeseničnik  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2014  36 
16.  05007  dr. Darja Kocjan-Ačko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  941 
17.  35430  dr. Zala Kolenc  Kemija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  52 
18.  09085  dr. Katarina Košmelj  Matematika  Raziskovalec  2009 - 2014  235 
19.  33174  dr. Kristina Košmrlj  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  16 
20.  05083  dr. Zlata Luthar  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  374 
21.  31918  dr. Aljaž Majer  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  26 
22.  26537  dr. Stanislav Mandelc  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  73 
23.  36372  dr. Kristina Marton  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  42 
24.  24413  dr. Jana Murovec  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  168 
25.  29417  dr. Petra Oražem  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2009 - 2013 
26.  34333  dr. Tine Pokorn  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  38 
27.  35365  dr. Vasja Progar  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  30 
28.  20162  dr. Sebastjan Radišek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  606 
29.  32017  Tina Svetek  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009 - 2014 
30.  15993  dr. Igor Šantavec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  149 
31.  19184  dr. Nataša Štajner  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  323 
32.  01447  dr. Anton Tajnšek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  422 
33.  15577  Nevenka Valič  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2010 - 2014  89 
34.  30709  dr. Maja Vogrinčič  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2012  32 
35.  37428  dr. Helena Volk  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2014  59 
36.  28498  dr. Jana Zurc  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009  14 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000  4.213 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.549 
Povzetek
Osrednji predmet raziskovanja so kmetijske rastline v pridelavi, predvsem njihove obstoječe, željene in "potencialno možne" lastnosti, ki v danih razmerah pogojujejo optimalno višino in kakovost pridelka. Lastnosti rastline je mogoče najbolj informativno opisati z genetskimi podatki, ki nam nato lahko služijo pri načtovanju strategij žlahtnjenja rastlin ali optimizaciji tehnologij pridelave. Uporaba sodobnih biotehnoloških metod v žlahtnjenju rastlin bo usmerjena v indukcijo haploidov z ginogenezo in androgenezo ter uporabo genskega transferja pri izbranih rastlinskih vrstah ter bo vključevala poleg razvoja in optimizacije metodoloških protokolov tudi identifikacijo kritičnih dejavnkov, ki omejujejo uporabo omenjenih metod v žlahtnjenju. Vrednotenje genske diverzitete pri izbranih rastlinskih vrstah bo izvedeno z namenom pridobivanja informacij o obsegu obstoječe genetske variabilnosti in o genetski strukturi rastlinskih vrstah, kar služi pri ohranjanju genskih skladov, kot vir za iskanje novih genov, v žlahtnjenju rastlin ali za identifikacijske namene. Pri genomiki hmelja in molekularnih študijih hmeljnih patogenov bodo razvita nova genomska orodja za gensko kartiranje in določevanje kvantitaivnih lokusov ter posameznih markerjev uporabnih za izolacijo tarčnih genov ali v žlahtnjenju hmelja. Raziskovanja gospodarjenja z njivskim prostorom bomo zastavili na načelih preciznega kmetovanja, ki vključuje evalvacije posameznih parametrov, ki so v tem pogledu relevantni, ki jih lahko merimo in ki jih pri izvedbi agrotehničnih ukrepov lahko uravnavamo; te ugotovitve bodo vključene tehnično izvedljive tehnologije pridelovanja poljščin.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program vključuje osnovne in uporabne raziskave na področju genetike kmetijskih rastlin in rastlinske biotehnologije s poudarkom na molekulski analizi rastlinskih genomov, indukciji haploidov in genskemu transferju. Glavne raziskovalne usmeritve so bile študij ginogeneze in androgeneze za pridobivanje haploidonih rastlin, študij somatske embriogeneze za izboljšanje regenerativnih sposobnosti rastlin, medvrstna križanja, vrednotenje medvrstne in vrstne genetske variabilnosti pri uporabi genskih virov ter za študij biodiverzitete; DNA genotipizaciji sort kmetijskih rastlin za njihovo karakterizacijo in identifikacijo; razvoj genomskih in proteomskih orodij za gensko kartiranje in iskaje ekonomsko zanimivih genov in lastnosti; uporaba tehnik genskega spreminjanja in študij stabilnosti ekspresije (trans)genov. Rezultati raziskav so prispevali novosti na področju rastlinske genetike in biotehnologije predvsem z razvojem novih metodologij pri indukciji haploidov, proučitvi mehanizma ginogeneze, z novimi medvrstnimi hibridi, gnotipizaciji velikega števila avtohtonih sort vinske trte in kartiranjem lokusoa za rezistenco pi hmelju. Skupina je med vodilnimi v svetu na področju ginogeneze pri čebuli in pri genetiki hmelja. Skupina je vpeta v recipročno mednarodno izmenjavo znanja preko projektnega sodelovanja, vključenosti v mednarodne skupnosti in aktivne participacije v mednarodnih znanstevnih krogih in s tem prispeva k razvoju znanosti v širšem smislu.
Pomen za razvoj Slovenije
Biotehnološke raziskave kmetijskih rastlin sodijo med tista znanja, kjer je razvoj znanosti najbolj skokovit. Po številnih predvidevanjih bodo ta znanja predstavljala vodilo napredka v 21. stoletju. Prispevek te programske skupine je seveda v mejah zmožnosti in tudi družbene klime, ki je zdaj bolj zdaj manj naklonjena določenim usmeritvam. Da bi pospešili uporabo te vrhunske tehnologije v aplikacijah tudi v Sloveniji, smo inicirali program razvoja slovenskega žlahtnjenja rastlin. Prof. dr. Borut Bohanec je bil s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovan za vodjo komisije za pripravo ukrepov s področja žlahtnjenja lastnih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji, namen skupine pa je bil osnovati izhodišča, ki bi privedla do sistematične izrabe domačega znanja in tržnih aplikacij. S strani pripravljalcev je bilo nato opravljeno delo po dogovoru in program se v izvaja v skromnem finančnem obsegu. Programska skupina si bo še naprej prizadevala za učinkovit prenos znanj v prakso in pričakujemo, da bodo rezultati raziskav v veliko podporo žlahtniteljskim programom. Takšno sodelovanje imamo uspešno razvito na področju hmelja, ki je ena pomembnejših kmetijskih kultur v Sloveniji. Sodobne tehnologije so sinonim za večjo prehransko varnost, varnost okolja in človeka, večjo gospodarnost in večjo bogastvo kulturne krajine. Ob ustreznem pristopu so lahko trajnostne vse oblike kmetovanje z uvajanjem sodobnih sort kmetijskih rastlin. Pomeben posreden pomen bo imel raziskovalni program pri prenosu sodobnih znanj v pedagoški proces na strokovnem, dodiplomskem in podiplomskem nivoju. To je izjemnega pomena, saj le tako lahko izobražujemo konkurenčen kader, ki bo lahko doma osvojeno znanje prenašal v gospodarstvo ter s tem prispeval k ustvarjanju nove vrednosti.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno