Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Jeziki in kulture Azije in Afrike

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.06.00  Humanistika  Kulturologija   
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   
6.07.00  Humanistika  Literarne vede   

Koda Veda Področje
H630  Humanistične vede  Starosibirski jeziki in književnosti, korejščina, japonščina 
H640  Humanistične vede  Jeziki in književnosti južne in jugovzhodne Azije, kitajščina 
Ključne besede
japonščina, kitajščina, japonska literatura, kitajska literatura, jezikovna politika, metodologija medkulturnih raziskav, politični sistemi Vzhodne Azije, azijske epistemologije, primerjalna psihologija, zgodovina Vzhodne Azije, afriške literature
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06980  dr. Andrej Bekeš  Jezikoslovje  Vodja  2004 - 2008  378 
2.  00969  dr. Žiga-Robert Knap  Filozofija  Raziskovalec  2004 - 2006  117 
3.  15862  dr. Maja Lavrač  Literarne vede  Raziskovalec  2005 - 2008  181 
4.  15382  dr. Marjanca Pergar-Kuščer  Psihologija  Raziskovalec  2004 - 2008  234 
5.  13009  dr. Jana Rošker  Kulturologija  Raziskovalec  2004 - 2008  780 
6.  16232  dr. Mitja Saje  Kulturologija  Raziskovalec  2004 - 2008  278 
7.  20753  dr. Chikako Shigemori Bučar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2005 - 2007  229 
8.  24432  dr. Sašo Živanović  Jezikoslovje  Raziskovalec  2008  63 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  96.922 
2.  1988  Univerza na Primorskem Universita del Litorale  Koper  1810014 
3.  2158  Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  Koper  1810014003  15.134 
Povzetek
Cilj raziskovalnega programa je spoznavanje jezikov in kultur Azije in Afrike na osnovi razvijanja interdisciplinarnih pristopov in metodologij , izhajajočih iz predmeta obravnavanja. Tak pristop zavrača tradicijo humanističnega raziskovanja, ki temelji na kolonialni evropski ekspanziji 19. stoletja. Glavna področja obravnave so besedilna pragmatika v japonskem jeziku, utemeljena s korpusnim pristopom, kitajska književnost, afriške književnosti, Japonska z vidika primerjalne psihologije, Vzh. azijska zgodovina, politični sistemi v Vzh. Aziji, azijske epistemologije, ter, kot metodološka osnova vsemu - metodologija medkulturnih raziskav.
Pomen za razvoj znanosti
7.1. Pomen za razvoj znanosti Cilj programa je s sistematičnim multidisciplinarnim pristopom h kulturam in jezikom Azije in Afrike, posebej še Vzhodne Azije (Kitajske, Japonske, Koreje), preseči rigidne okvire raznih parcialnih paradigem in omogočiti kritično razumevanje glavnih kulturnih determinant obravnavanih regij v njihovem družbenem kontekstu. Jezikoslovni del je pomembno prispeval na dveh področjih. 1) K z empiričnimi metodami utemeljenem študiju segmentiranja besedila z vpeljavo kategorije meje (COBISS.SI-ID 38721122 itd.). Uporabljajoč te metode je pokazal kako eksplicitno segmentiranje prispeva k zmanjšanju nedoločenosti (COBISS.SI-ID 38786658) in kako je prav to ena od determinant, ki karakterizirajo korpuse žanrsko sorodnih besedil (COBISS.SI-ID 36419170 itd.). 2) Nadalje je kontrastivna študija glagolskega načina prispevala k razumevanju globokih tipoloških sorodnosti med sicer genetsko nepovezanima japonščino in slovenščino (COBISS.SI-ID 238739200 itd.). Proučevanje načina je prispevalo tudi k aplikacijam na področju jezikovne didaktike (COBISS.SI-ID 33834338). Kulturološki del raziskav se osredotoča predvsem na kritično analizo relevantnosti tradicionalnih metodoloških postopkov evropske humanistične znanosti pri razumevanju neevropskih miselnih tradicij in kulturnih praks. Pomemben prispevek k epistemologiji je sistematični prikaz avtohtonih tokov tradicionalne in moderne kitajske epistemologije v odnosu do evropske (COBISS.SI-ID 38132834 idr.) ter odkrivanje pomembne filozofske misli za režim ideološko spornih filozofov, (cf. Zhang Dongsun, COBISS.SI-ID 34538594 idr.). Z interdisciplinarnega vidika (filozofija, antropologija) je pomembna tudi lucidna osvetlitev vplivov kulturne determiniranosti pri kitajski epistemologiji in vlogi pojma odnosnosti pri tem (COBISS.SI-ID 38570850). Literarni del se je osredotočal na reinterpretacije pesniške umetnosti v obdobju dinastije Tang z vidika družbenega okvira tistega časa. Pomemben prispevek je novo razumevanje Li Baijeve poezije, ki jo determinira njegova razpetost med igrivost (enfant terrible) in samotnost (COBISS.SI-ID 33375842 idr.). Zgodovinski del daje zelo izviren prispevek na področju zgodovine stikov med predmoderno Kitajsko in Evropo in vloge slovenskih pokrajin pri tem. Gre predvsem za izvirno odkrivanje velikega pomena dela slovenskega jezuita Avguština Hallersteina, ki je deloval na cesarskem dvoru Qing za razumevanje tedanjih stikov med Evropo, Rusijo in Kitajsko (COBISS.SI-ID 26273378 idr.) Nadalje je pomembno delo na sintezi kitajske zgodovine od začetkov dinastije Qing do nastanka LR Kitajske (COBISS.SI-ID 216481024 idr.) . Psihološki del programa proučuje nekatere medkulturne razlike in podobnosti v razumevanju pojmov povezanih z zaznavanjem sebe in drugih (načini izražanja čustev, tvegaje, sodelovanje, tekmovalnost). Tako metodološko kot vsebinsko je pomembna je interkulturna študija o tveganju, s primerjavo med japonskimi in slovenskimi študentkami (COBISS.SI-ID 6608457 idr. ). Enako velja za tristransko (Slovenija, Madžarska, Anglija) medkulturno študijo o konstrukcijah podob državljanstva in podjetništva pri učiteljih, ki temelji na uporabi AGA. (COBISS.SI-ID 6530889). Prikazani rezultati so večinoma objavljeni v mednarodnih publikacijah in so pomemben prispevek k širšemu večplastnemu razumevanju naše stvarnosti, kar je rdeča nit, ki povezuje prikazane izsledke tako na področju jezikoslovja in kulturologije do zgodovine in psihologije.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program je zaradi svoje multidisciplinarne naravnanosti in dosežkov pomemben za Slovenijo. Pomen je večplasten, najprej v akademski sferi kot možnost prenosa novih spoznanj s konice raziskovanja v pedagoški proces, v dodiplomske in podiplomske programe, kar je osnovni pogoj za kvaliteto tega procesa. Rezultati vseh komponent raziskovalnega programa so bili aplicirani v v pedagoškem procesu na dodiplomski ravni na Oddelku za azijske in afriške študije UL FF, na Pedagoški fakulteti UP, kot na tujih univerzah, kjer so člani PS gostovali s svojimi predavanji in preko tega izmenjavali izkušnje z učitelji na njih (npr. Univerza Dunaj, Univerza v Tsukubi ipd.). Tovrstni prenos se odraža tudi na pisanju učbenikov, kamor se neposredno prenašajo raziskovalni dosežki (COBISS.SI-ID 23767142 ipd.) Rezultati so pomembni tudi vsebinsko, saj prinašajo v Slovenijo vedenje, ki ga posedaj ni bilo, in ki Slovenijo povezuje z raznimi vidiki gospodarsko, družbeno in kulturno zelo pomembnega prostora predvsem Vzhodne Azije. Jezikoslovne raziskave so prispevale prvo kontrastivno analizo japonščine in slovenščine na področju glagolskega načina in s tem obogatile tudi uvid v slovenski jezik. Hkrati je rezultate mogoče aplicirati na razvoj didaktike japonskega jezika za slovenske učence in obratno, kar dolgoročno prispeva k boljšemu medkulturnemu komuniciranju (COBISS.SI-ID 238739200 idr.). Empirične raziskave pojavov meje v japonščini pa so pomembne z metodološkega vidika - uvajanje analize daljinskih kolokacij v korpusih, možnost aplikacije pojma meje na analizo slovenščine ipd (COBISS.SI-ID 38786658 idr.). Kulturološke raziskave, predvsem v zvezi s kitajsko epistemologijo v zgodovinski in primerjalni perspektivi so pomembne zaradi tega, ker razjasnjujejo kulturno pogojenost načinov mišljenja in dojemanja sveta. Kot take najprej splošno prispevajo k večjemu medkulturnemu razumevanju. To pa je seveda temelj delovanja v sedanjem globaliziranem svetu. Raziskave prikažejo tudi poglobljeno analizo kitajske misli in s tem približajo doslej manj znani svet slovenskemu bralstvu. (COBISS.SI-ID 38132834, COBISS.SI-ID 38570850 idr.). Literarne raziskave so pomembne, ker skozi strokovno analizo in skozi prevajanje (mdr. COBISS.SI-ID 36641122) slovensko publiko bogatijo z neposrednimi uvidi v literarne tokove od dinastije Tang do sodobnosti. Tako tudi kitajska literarna dediščina postaja v zavesti slovenskega bralca del skupne svetovne dediščine. Posebej so pomembne tudi zgodovinske raziskave. Tukaj je velikega pomena za zgodovinsko in kulturno samozavedanje spoznanje, ki se tiče tudi slovenske zgodovine, namreč, da so bile slovenske dežele skozi zgodovino novega veka in preko oseb kot je Avguštin Hallerstein v ospredju stikov z Vzhodno Azijo in Kitajsko (COBISS.SI-ID 38895202 idr.). Z vidika neposredne uporabnosti je med dosežki pomembna monografija o kitajski predmoderni in moderni zgodovini (COBISS.SI-ID 216481024), ter monografija o sodobnem kitajskem gospodarskem in političnem razvoju (COBISS.SI-ID 231702784). Psihološke raziskave so sicer kot del medkulturnih raziskav dale pomembne rezultate v primerjalnih študijah zaznavanja sebstva in drugih (COBISS.SI-ID 6608457 idr. ). Medkulturne razlike opozarjajo na širino obravnavane problematike in nakazujejo tudi na možnosti delovanja v konkretnih situacijah. Delovanje v mednarodni sferi v EU v okviru CiCe in drugih povezav, ter primerjalna vzhodnoazijska perspektiva nudita tudi bogat okvir za razumevanje procesov nastajanja temeljnih pojmov, ki se tičejo družbe in ki so velikega pomena tudi za samorazumevanje slovenske družbe v kontekstu globalnih tokov (COBISS.SI-ID 6530889).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno