Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji(1945-1991)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H250  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (od leta 1914) 
H271  Humanistične vede  Politična zgodovina 
Ključne besede
svoboda govora, svoboda tiska, svoboda izražanja, cenzura, socializem, komunizem, Slovenija, Jugoslavija, politična zgodovina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04926  dr. Marjan Drnovšek  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2008 - 2011  585 
2.  00840  dr. Aleš Gabrič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2008 - 2011  864 
3.  24376  dr. Borut Klabjan  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2008 - 2011  357 
4.  12275  dr. Bernard Nežmah  Kulturologija  Raziskovalec  2008 - 2011  1.257 
5.  12648  dr. Egon Pelikan  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2008 - 2011  267 
6.  15635  dr. Mateja Režek  Zgodovinopisje  Vodja  2008 - 2011  184 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0501  Inštitut za novejšo zgodovino  Ljubljana  5057116000  5.244 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.962 
3.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.878 
4.  2404  INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko  Ljubljana  2156059  3.845 
Povzetek
Namen projekta je sistematična raziskava pojmovanja svobode govora in tiska v socializmu in historična rekonstrukcija sistema politične cenzure na Slovenskem od nastanka socialistične Jugoslavije leta 1945 do njenega razpada. Težišče projekta bo na raziskavi politične cenzure na področju kulture, znanosti in medijev. Predlagana tematika doslej še ni bila sistematično raziskana, zato bo projekt zapolnil veliko vrzel v poznavanju in razumevanju slovenske zgodovine v obdobju socializma. Raziskava bo zajela odnos slovenskih oziroma jugoslovanskih oblasti do svobode govora in tiska tako na normativni in deklarativni ravni, kot tudi na dejanski ravni, hkrati pa bodo na podlagi relevantne znanstvene literature opravljene primerjalne analize. Zaradi pomanjkljive raziskanosti predlagane tematike bo osrednji in najobsežnejši del projekta sistematična analiza primerov politične cenzure, skozi katere bo ob upoštevanju širšega zgodovinskega konteksta osvetljena dejanska raven svobode govora in tiska ter oblike njenega omejevanja v Sloveniji skozi celotno obdobje socializma. Raven svobode govora in tiska namreč skozi daljše časovno obdobje niha tudi znotraj avtoritarnih in totalitarnih sistemov, elementov, ki so vplivali na dviganje in spuščanje praga tolerance komunistične oblasti, pa ni mogoče identificirati brez upoštevanja širših zgodovinskih okoliščin. Raziskovalno delo bo temeljilo na sodobnih historičnih in socioloških znanstvenih metodah, pretežno pa na kritični analizi in interpretaciji zgodovinskih virov, zlasti arhivskega gradiva. Izsledki raziskave bodo strnjeni v znanstvena besedila, ki bodo neposredno uporabna tako za zgodovinopisje kot za številna druga znanstvena področja.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru projekta je bila opravljena sistematična raziskava cenzure in pojmovanja svobode izražanja v Sloveniji od nastanka socialistične Jugoslavije leta 1945 do njenega razpada. Težišče projekta je bilo na raziskavi oblik in metod politične cenzure v medijih, kulturi in znanosti. Raziskava je zapolnila temeljne vrzeli v vedenju o cenzuri v sodobni slovenski zgodovini, saj so bile pred tem zgodovinske raziskave cenzure pretežno parcialne in osredotočene na krajša časovna obdobja. Večina raziskav slovenske povojne zgodovine je bila usmerjenih v obdobje neposredno po letu 1945, torej v čas prevzemanja oblasti komunistov, medtem ko sistematičnih raziskav skozi celotno obdobje socializma skorajda ni bilo. Projekt je prispeval k razvoju slovenske zgodovinske znanosti tudi v metodološkem pogledu z uporabo sodobnih in izvirnih metodoloških pristopov, zlasti s prepletanjem historične in sociološke znanstvene metode ter primerjalnimi analizami, ki so v slovenskem zgodovinopisju prej izjema kot pravilo. V projektni skupini so sodelovali raziskovalci s področja zgodovinopisja in sociologije, zaposleni na različnih raziskovalnih inštitutih in visokošolskih ustanovah. Projekt je s tem uvajal interdisciplinarno in medinstitucionalno sodelovanje na področju humanistike in družboslovja, ki v Sloveniji še ni primerno uveljavljeno, hkrati pa je povezal raziskovalno in visokošolsko pedagoško dejavnost.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt sodi na področje sodobne slovenske zgodovine, ki je bilo eno od prednostnih področij raziskav in razvoja, opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu 2006-2010. Projekt je prispeval k ohranjanju nacionalne identitete in razpoznavnosti, skozi historično raziskavo svobode izražanja kot ene temeljnih človekovih pravic pa tudi k razumevanju humanosti, uveljavljanju demokratičnih vrednot ter k razvoju in legitimizaciji demokratične politične ureditve. Rezultati projekta tako vplivajo na oblikovanje odprte, demokratične družbe, ki se bo sposobna soočati tudi z negativnimi izkušnjami in odkloni preteklosti, ne da bi podlegala aktualno-političnim zlorabam zgodovine.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno