Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Paleontologija in sedimentarna geologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P6   Naravoslovno-matematične vede  P6  

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Ključne besede
Paleontologija, stratigrafija, sedimentologija; diatomeje, silikoflagelati, radiolariji, moluski, ehinodermi, vretenčarji; mezozoik, kenozoik; karbonati, klastiti.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30482  dr. Miloš Bartol  Geologija  Raziskovalec  2010 - 2012  84 
2.  17351  Kata Cvetko-Barić    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
3.  25794  dr. Alenka Eva Črne  Geologija  Raziskovalec  2009 - 2012  41 
4.  11325  dr. Irena Debeljak  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  106 
5.  05794  dr. Špela Goričan  Geologija  Vodja  2009 - 2012  280 
6.  08392  dr. Aleksander Horvat  Geologija  Raziskovalec  2009 - 2012  186 
7.  32279  dr. Duje Kukoč  Geologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  32 
8.  08229  dr. Vasja Mikuž  Geologija  Raziskovalec  2009 - 2012  353 
9.  01384  dr. Nina Zupančič  Geologija  Raziskovalec  2009 - 2012  321 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.484 
Povzetek
Namen programa je nadaljevati dosedanje raziskave biokronologije, evolucije, paleoekologije in paleobiogeografije izbranih skupin fosilov. Ker je razprostranjenost vseh fosilnih taksonov vezana na določen čas in prostor - to je na omejeno obdobje v geološki zgodovini in na specifično okolje, v katerem so organizmi živeli - so nujen sestavni del programa tudi detajlne stratigrafske, sedimentološke, mineraloške in geokemične raziskave. S kombinacijo vseh raziskav bomo rekonstruirali sedimentarno evolucijo in paleogeografski položaj proučevanih sedimentacijskih prostorov. Glavne teme raziskav v naslednjih petih letih so: 1. Jursko-kredna sedimentarna evolucija Julijskega pokrova in primerjava s sosednjimi bazeni v Sloveniji in Italiji; primerjava med evolucijo južnega kontinentalnega roba Tetide v divergentnem (jura) in konvergentnem režimu (kreda). 2. Katalog in conacija pliensbachijskih, toarcijskih in aalenijskih radiolarijev; detekcija radiolarijskih favnističnih obratov ("faunal turnover"), korelacija z istočasnimi obrati pri drugih fosilnih skupinah in z globalnimi paleooceanografskimi spremembami. 3. Mezozojska sedimentarna evolucija bazena Hawasina v Omanu. 4. Sistematika, tafonomija in paleobiogeografija zgornjekrednih vretenčarskih združb - nahajališči pri Kozini in Stranicah in njun pomen za paleogeografske rekonstrukcije zahodne Tetide v zgornji kredi. 5. Miocenske diatomeje in silikoflagelati Slovenije; paleoekološka evolucija miocenskih bazenov v Sloveniji; paleogeografska rekonstrukcija širšega prostora Centralne Paratetide. 6. Terciarni sesalci Slovenije - sistematika, paleobiologija in paleoekologija. 7. Jamski medved iz slovenskih najdišč - paleobiologija in populacijska dinamika.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave so prinesle nova znanstvena spoznanja o biologiji, ekologiji in evoluciji obravnavanih skupin fosilov ter o procesih sedimentacije v različnih okoljih. Rezultati so pomembni tudi v faktografskem smislu, saj smo pridobili paleontološke in stratigrafske podatke na območjih, ki so bila do sedaj slabo raziskana. Ti rezultati lahko pomembno prispevajo k izdelavi paleogeografskih rekonstrukcij za območje Sredozemlja in so uporabni pri nadaljnjem temeljnem raziskovanju na področju geologije. Posredno naši rezultati prispevajo k razvoju drugih, npr. okoljskih znanosti, uporabni pa so tudi v arheologiji in agronomiji.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomemben cilj programa je promocija slovenske naravne dediščine. Rezultati so podlaga za evalvacijo geoloških objektov s stališča ohranjanja, varovanja in možne uporabe v učne namene. Med raziskave, usmerjene izključno v raziskovanje naravne dediščine, sodijo aplikativni projekti paleontološke, stratigrafske in sedimentološke spremljave na gradbiščih avtocest, ki jih financira gospodarstvo. Raziskave provenience materialov v arheoloških najdiščih prispevajo k boljšemu razumevanju kulturne dediščine. Štirje raziskovalci v skupini so učitelji na univerzah, s čimer poskrbijo za takojšen prenos raziskovalnih rezultatov v študijski program. So tudi mentorji pri diplomah in doktoratih in tako skrbijo za vzgojo kadrov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno