Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Paleontologija in sedimentarna geologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.02  Naravoslovje  Geologija  Paleontologija in biostratigrafija 

Koda Veda Področje
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30482  dr. Miloš Bartol  Geologija  Raziskovalec  2013  85 
2.  39186  dr. Tim Cifer  Geologija  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  21 
3.  17351  Kata Cvetko-Barić    Tehnični sodelavec  2013 - 2017 
4.  11325  dr. Irena Debeljak  Naravoslovje  Raziskovalec  2013 - 2017  106 
5.  05794  dr. Špela Goričan  Geologija  Vodja  2013 - 2017  280 
6.  08392  dr. Aleksander Horvat  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  192 
7.  13607  dr. Adrijan Košir  Geologija  Tehnični sodelavec  2017  245 
8.  32279  dr. Duje Kukoč  Geologija  Mladi raziskovalec  2013  32 
9.  36049  dr. Andrea Martin Perez  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  99 
10.  08229  dr. Vasja Mikuž  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  353 
11.  01384  dr. Nina Zupančič  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  323 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.210 
Povzetek
Program se izvaja na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU in obsega paleontologijo, sedimentologijo in stratigrafijo mezozoika in kenozoika. Raziskave potekajo v glavnem v Sloveniji, v manjši meri pa tudi na drugih območjih v Sredozemlju.   Glavne raziskovalne teme v naslednjih letih so: 1. Stratigrafija in sedimentologija mezozojskih globokovodnih bazenov in karbonatnih platform; sedimentacijska okolja in paleogeografija continentalnih robov Tetide v NW Sloveniji, Črni gori in Omanu. 2. Sedimentarni procesi in okolja kredno-paleogenske sinorogene platforme in foreland bazena v NW Dinaridih. 3. Sedimentologija, biostratigrafija in paleoekologija oligocenskih in miocenskih bazenov Centralne Paratetide. 4. Taksonomija, biokronologija in evolucija izbranih skupin fosilov (diatomej, silikoflagelatov, kalcitnega nanoplanktona, radiolarijev, mehkužcev in morskih ježkov). 5. Jamski medved iz slovenskih najdišč - paleobiologija in populacijska dinamika. 6. Sodelovanje v drugih vejah znanosti (okoljske znanosti, arheologija, agronomija).
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave bodo prinesle nova znanstvena spoznanja o biologiji, ekologiji in evoluciji obravnavanih skupin fosilov ter o procesih sedimentacije v različnih okoljih. Rezultati bodo pomembni tudi v faktografskem smislu, saj bomo pridobili paleontološke in stratigrafske podatke na območjih, ki so bila do sedaj slabo raziskana. Ti rezultati bodo pomembno prispevali k izdelavi paleogeografskih rekonstrukcij za območje Sredozemlja in bodo uporabni pri nadaljnjem temeljnem raziskovanju na področju geologije. Posredno bodo naši rezultati prispevali k razvoju drugih, npr. okoljskih znanosti, uporabni pa bodo tudi v arheologiji in agronomiji.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomemben cilj programa je promocija slovenske naravne dediščine. Rezultati bodo podlaga za evalvacijo geoloških objektov s stališča ohranjanja, varovanja in možne uporabe v učne namene. Med raziskave, usmerjene izključno v raziskovanje naravne dediščine, sodijo aplikativni projekti paleontološke, stratigrafske in sedimentološke spremljave na gradbiščih avtocest, ki jih financira gospodarstvo. Raziskave provenience materialov v arheoloških najdiščih prispevajo k boljšemu razumevanju kulturne dediščine. Štirje raziskovalci v skupini so učitelji na univerzah, s čimer poskrbijo za takojšen prenos raziskovalnih rezultatov v študijski program. So tudi mentorji pri diplomah in doktoratih in tako skrbijo za vzgojo kadrov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno