Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Telematika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.08.00  Tehnika  Telekomunikacije   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   

Koda Veda Področje
T180  Tehnološke vede  Telekomunikacijsko inženirstvo 
P175  Naravoslovno-matematične vede  Informatika, teorija sistemov 
T181  Tehnološke vede  Daljinsko zaznavanje 
T121  Tehnološke vede  Obdelava signalov 
T111  Tehnološke vede  Upodabljanje, obdelava podob 
P170  Naravoslovno-matematične vede  Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 

Koda Veda Področje
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
daljinsko zaznavanje obdelava signalov; statistika, obdelava podob; računalništvo, numerična analiza, sistemi, daljinsko vodenje multimedijski sistemi in tehniška informatika, difuzija digitalnih avdio in video programov, storitve
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27565  dr. Karl Benkič  Računalništvo in informatika  Mladi raziskovalec  2009  55 
2.  15341  dr. Amer Amor Chowdhury Haque  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2012  317 
3.  04778  dr. Žarko Čučej  Telekomunikacije  Raziskovalec  2009 - 2012  555 
4.  20862  dr. Dušan Gleich  Sistemi in kibernetika  Vodja  2009 - 2012  282 
5.  18437  Andrej Knuplež    Tehnični sodelavec  2012 
6.  11576  dr. Jože Mohorko  Telekomunikacije  Raziskovalec  2009 - 2012  154 
7.  04799  dr. Peter Planinšič  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2012  329 
8.  27703  dr. Andrej Sarjaš  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2012  116 
9.  04535  dr. Mitja Solar  Telekomunikacije  Raziskovalec  2009 - 2012  491 
10.  03778  dr. Rajko Svečko  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2012  392 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0796  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  Maribor  5089638003  27.407 
Povzetek
Telematika telekomunikacije in informatika v sinergijskem prepletu - je temelj sodobne informacijske družbe. Omogoča storitve, ki spreminjajo paradigmo osebnega življenja, gospodarske dejavnosti ter povezanosti v svet. V podjetju Ultra d.o.o. in UM-FERI Maribor, ustanoviteljici programa Telematika, smo povezali svoje razvojne in tržne cilje na eni strani ter raziskovalne in pedagoške na drugi strani, s ciljem vzpodbuditi raziskave na področju telekomunikacij in informatike ter hitrejši prenos znanja in dosežkov iz akademske sredine v industrijsko področje. Iz širšega konteksta telematike svojo aktivnost usmerjamo na naslednja tri področja: -zajem, hranjenje in posredovanje informacij, kjer raziskujemo na področjih več-dimenzionalne, več-hitrostne obdelave signalov, statističnih metod, modeliranja, prenosa informacij, daljinskega zaznavanja, informacijsko rudarjenje itd. -kakovost in varnost življenja, kjer raziskujemo in razvijamo tehnike mobilnega daljinskega nadzora (monitoring) okolja, zdravja ljudi, mobilni interaktivni dostop do informacij, podatkov in znanja. -storitve, kjer raziskujemo, predvsem pa razvijamo aplikacije sistemov elektronskega plačevanja, spremljanja in vodenja prometa, zagotavljanje varnosti, daljinskega učenja. Te raziskave in načrtovane aktivnosti posredovanja znanja in storitev imajo za Slovenijo večplastni pomen: a. Trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Izdelki in storitve s področja Telematike so v svetovnem merilu tržna niša z nadpovprečno rastjo. Mnogo slovenskih podjetij gradi svojo strategijo na izdelkih in storitvah Telematike. Zanje so značilne visoke tehnologije, velika dodana vrednost in siloviti razvoj. Temu lahko sledimo le s pospešenim raziskovanjem in nadaljnjim razvojem kakovostnega do-diplomskega in po-diplomskega izobraževanja, posebej na področjih znanstvenih disciplin, na katerih temelji Telematika. Telematika odpira tudi nove možnosti v kulturnem razvoju. Od digitalne, interaktivne difuzije radijskih, televizijskih oziroma na splošno multimedijskih storitev omogoča dostop širšemu krogu ljudi do vrhunskih kulturnih storitev, bolj kot katerakoli do sedaj uporabljeni način. b. Tehnološki razvoj Razvoj Telematike in njenih storitev temelji na uporabi znanja in visokih tehnologij . Da bomo lahko na tem področju v Sloveniji držali korak s svetom, so seveda nujne tesno povezane raziskave med industrijo in akademijo. Z njimi vzpodbujamo razvoj brezžičnih komunikacijskih naprav, sistemov za zajemanje, hranjenje, obdelavo in posredovanje informacij. Vse te naprave, znanja in algoritmi neposredno in posredno vplivajo na tehnološko razvitost države. c. Utrjevanje nacionalne identitete in ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine Obvladovanje telematike danes v svetu ločuje narode, ki ohranjajo in razvijajo svojo identiteto in razvijajo bogastvo naravne in kulturne dediščine od tistih, kjer se bolj ali manj hitro utapljajo v razvitejše družbe. Znanje na splošno, ki je osnovna sestavina izdelkov in storitev telematike, ne obremenjuje okolja, temveč širi znanje in kulturo ter dviguje kakovost življenja. Z načrtovano gradnjo javnih virtualnih laboratorijev, digitalne knjižnice in centra daljinskega zaznavanja bo Telematika neposredno prispevala k nacionalni biti in kulturi.
Pomen za razvoj znanosti
. DALJINSKO ZAZNAVANJE: - Razvoj novih modelov za ocenjevanje vlažnosti iz posnetkov SAR. - Razvoj algoritmov odstranjevanja pegastega šuma v posnetkih SAR. - Razvoj novih metod za modeliranje velikosti okna v slikah SAR. - Razvoj modela za modeliranje kompleksnih slik SAR s kompleksnim Gauss-Markovim modelom - Razvoj kompleksnega avto-binomskega modela - Raziskava ocenitve pretokov rek in morij z interferometričnimi posnetki SAR. - Raziskava strukture tal z georadarjem. - Implementacija študentskega radarja z ultrazvokom in izdelava sonarja za 3D posnetke. 2. MODELIRANJE IN SIMULIRANJE PAKETNEGA PROMETA: - Razvoj nove kombinirane metode modeliranja izmerjenega omrežnega prometa na osnovi ocene repa porazdelitvene funkcije in rekurzivnega uglaševanja identificirane porazdelitvene funkcije s teoretskim histogramom transformiranega z fragmentacijskim algoritmom. - Nadaljnji razvoj metodologije za avtomatsko vrednotenje OPNET simulacijskih rezultatov, ki temelji na metodah ekspertnih sistemov in umetne inteligence. 3. BREZIČNA SENZORSKA OMREŽJA. - Nadaljnji razvoj protokola usmerjanja prometa po brezžičnih senzorskih omrežjih z algoritmi polprirejanja na bipartitnih grafov. - Nov OPNET simulacijski model in algoritem reševanja problema skritega vozlišča. - Nov model OPNET komunikacijskega kanala, kjer se na boljši način upošteva vpliv interference na pogostost napak (BER) - Eksperimentalno delo in razvoj modelov za regresijo pogreškov pri lokalizaciji senzorjev. - Razširitev funkcionalnosti odprto kodnega OPNEN-ZB OPNET ZigBee modela
Pomen za razvoj Slovenije
1. Raziskave na področju daljinskega zaznavanja in opazovanje površine Zemlje ima ključni pomen pri spremljanju sprememb površja Zemlje in omogočiti končnim uporabnikom servise, ki jih lahko pridobimo iz radarskih slik. Tukaj končni uporabniki lahko spremljajo spremembe v naseljih, detekcijo črnih gradenj, oceno škode po poplavah in naravnih nesrečah, sledenje ladjam in njihova kontrola, oceno sprememb v agrarnih površinah, oceno rečnih in morskih tokov. 2. Modeliranje in simulacije komunikacijskih sistemov, kot tudi simulacije z realnimi sistemi v zanki, daje osnovo intenzivnejšega uvajanja simulacijskih tehnologij v procese planiranja in učinkovitega izrabljanja komunikacijskih in informacijskih sistemov. Simulacijske metodologije so uporabne na različnih področjih kot so: vodenja in upravljanja s sodobnimi elektrodistribucijskimi sistemi, znanimi pod nazivom pametna omrežja (smart grids), izgradnja realističnih trenažnih sistemov za potrebe slovenske vojske, racionalno planiranje širokopasovne komunikacijske infrastrukture, itd. 3. Raziskave na področju brezžičnih senzorskih omrežij (lokalizacija, usmerjanje) ima pomen za razvoj novih produktov slovenskih mali in srednjih podjetij. Konec leta smo pričeli več pogajanj s takimi slovenskimi podjetji za prenos znanja. 4. Intenzivno delo na projektih, ki vključujejo izgradnjo sodobnih študijskih programov, razvoj platform za vseživljenjsko učenje, e-učenja in učenja na daljavo. Skozi projekte TEMPUS in Leonardo da Vinci smo vzpostavili velik ugled in vpliv na razvoj univerzitetnih študijskih podiplomskih in doktorskih programov v Srbiji in Makedoniji. Ti programi so delno podprti z bilateralnimi raziskovalnimi programi. 5. Zaposlovanje visoko izobraženih kadrov (doktorati), ki so bili vključeni v naš izobraževalni in raziskovalni proces, v gospodarstvu
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno