Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Fizika in kemija površin kovinskih materialov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.00  Tehnika  Materiali   
2.09.00  Tehnika  Elektronske komponente in tehnologije   

Koda Veda Področje
T450  Tehnološke vede  Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki 
P250  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje 

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
Ključne besede
površine in mejne površine kovin, segregacija, ultratanke segregirane in deponirane plasti na površinah prehodnih kovin, mikrostruktura, nanostrukturirane površine, mikrotekstura, mehanizem precipitacije karbidov, strukturna krhkost nerjavnih jekel, tehnologije površin, metalurške prevleke, degradacija materialov, biokorozija, modeliranje mikrostrukture in mikroteksture
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (26)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03975  dr. Igor Belič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2009 - 2013  274 
2.  32178  dr. Predrag Borković  Materiali  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  13 
3.  19165  dr. Marjetka Conradi  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2013  164 
4.  25126  dr. Črtomir Donik  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  317 
5.  21559  dr. Darja Feizpour  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  175 
6.  10842  dr. Matjaž Godec  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  884 
7.  32545  dr. Matej Hočevar  Materiali  Tehnični sodelavec  2011 - 2013  155 
8.  05675  dr. Monika Jenko  Nevrobiologija  Vodja  2009 - 2013  843 
9.  31395  dr. Fevzi Kafexhiu  Materiali  Tehnični sodelavec  2011 - 2013  150 
10.  18475  dr. Aleksandra Kocijan  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  256 
11.  22454  dr. Tadej Kokalj  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2009 - 2013  76 
12.  26490  dr. Ažbe Križaj  Materiali  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  12 
13.  07642  dr. Vojteh Leskovšek  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  359 
14.  30832  Milan Malešević  Materiali  Tehnični sodelavec  2011  12 
15.  08850  dr. Djordje Mandrino  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2013  234 
16.  24381  dr. Aleš Nagode  Materiali  Raziskovalec  2009  406 
17.  28660  dr. Irena Paulin  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  317 
18.  04253  Miroslav Pečar  Elektronske komponente in tehnologije  Tehnični sodelavec  2013  16 
19.  31396  dr. Besnik Poniku  Materiali  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  29 
20.  33291  dr. Nuša Pukšič  Materiali  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  16 
21.  16095  dr. Danijela Anica Skobir Balantič  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  133 
22.  36363  dr. Aleš Stambolič  Materiali  Mladi raziskovalec  2013  15 
23.  14647  dr. Darja Steiner Petrovič  Materiali  Raziskovalec  2009  237 
24.  09788  dr. Jelena Vojvodič Tuma  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2010  629 
25.  35386  dr. Klemen Zelič  Energetika  Mladi raziskovalec  2012 - 2013  56 
26.  32177  dr. Borut Žužek  Materiali  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  456 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0206  Inštitut za kovinske materiale in tehnologije  Ljubljana  5051622000  6.066 
Povzetek
Raziskovalni program FIZIKA IN KEMIJA POVRŠIN KOVINSKIH MATERIALOV obsega študij atomske zgradbe in kemijske sestave površin in eksperimentalne raziskave lastnosti kovinskih materialov s ciljem razumevanja zveze med strukturo, sestavo in lastnostmi. Program dela združuje več raziskovalnih področij, ki jih povezujejo raziskave površin. Programska skupina izvaja usmerjene temeljne in aplikativne raziskave in je obenem močno vpeta v slovensko industrijo in energetiko. 1 "Inženirstvo mejnih površin zrn in nanostrukture" obravnava (1)Modelne raziskave segregacije elementov nečistoč na površini monokristalov FeSi, (2)Kinetika in termodinamika ravnovesne segregacije Cu, Cr, Sb, Se, Sn, As na polikristalnih zlitinah FeSi in študij vpliva na magnetne lastnosti; (3)Raziskave pojavov relaksacije in rekonstrukcije površine in oblikovanja mikroteksture. (4)Koncept inženirstva mejnih površin zrn (grain boundary engineering) zlitin na osnovi Fe. (5)Raziskave struktur na mejah zrn in disorientacije zrn v polikristalnih materialih, mikrokemija na prostih površinah nastanek karbidnih izločkov na mejnih površinah NiCrMo jekel; modeliranje mikro- nanostrukture, raziskave vpliva deformacije na kinetiko rasti in sestavo karbidnih izločkov; ta tematika bo obravnavana v STRP 6OP, SPARK, ki ga bo IMT koordiniral (6) Raziskave segregacije P na površini in mejah zrn; le-ta pri kovinskih konstrukcijskih materialih povzroča krhkost, ki lahko privede do industrijskih havarij, (7) Raziskave mehanizma začetnih faz oksidacije In, Sn in InSn, nanesenih na različnih podlagah »in situ« v analizni posodi AE spektrometra, kinetika in termodinamika disociacije nastalih oksidov na tekoči InSn zlitini ter študij vpliva podlage (8) Raziskave površin in prevlek nanokristaliničnih prahov za uporabo v visokofrekvenčnem področju; 2. Korelacija med procesi v trdnih zlitinah na površinah in mejnih površinah in njihovimi mehanskimi in fizikalnimi lastnostmi (1)Strukturna krhkost v nerjavnih FeNiCrMo zlitinah z dvofazno strukturo s ciljem razumevanja spinodalne razgradnje trdne raztopine v feritu in vplivu na mehanske lastnosti. Vzporedno poteka tudi razvoj v svetu nove metodike določitve kinetike in stopnje spinodalne razgradnje na osnovi meritev koercitivnosti. (2)Raziskava vzrokov za povišanje prehodne temperature jekla po varjenju v jeklu s finozrnato mikrostrukturo vrste Niomol 490K, ki je bil uporabljen na priporočilo IMT pri gradnji rezervoarja v Serminu. (3)raziskava mehanizma povišanja prehodne temperature jekla pri staranem konstrukcijskem jeklu (4) raziskava narave procesov preloma konstrukcijskih jekel pri Charpy preizkusu v področje popolne duktilnosti in mešane duktilno krhke propagacije razpoke. (5)Razvoj nove tehnologije valjanja visokotrdnih konstrukcijskih jekel 3 Tehnika površin in aplikacija v slovensko orodjarstvo. Vakuumsko toplotno obdelanim industrijskim orodjem ter delom strojev in naprav, ki so podvrženi različnim oblikam obrabe, se lastnosti pri uporabi močno izboljšajo z utrditvijo površine. Program dela na področju modifikacije in prekrivanja površin jekel za delo v vročem, za delo v hladnem in hitroreznih jekel obsega: (1)Optimiranje različnih vrst nitridnih plasti z ozirom na aplikacijo. Karakterizacija mikrostrukturnih, mehanskih in triboloških lastnosti nitridnih plasti; (2) Optimiranje dvo in več plastnih prevlek z nosilno nitridno plastjo pri orodjih za delo v vročem; (3) Karakterizacija mikrostrukturnih, mehanskih in triboloških lastnosti dvo in več plastnih prevlek z nosilno nitrirdno plastjo; (4)Razvoj postopka, pri katerem lahko postopek nitriranja združimo s postopkom popuščanja, če je v postopek toplotne obdelave orodnega jekla vključen tudi proces podhlajevanja v tekočem dušiku. Karakterizacija mikrostrukturnih, mehanskih in triboloških lastnosti tako izdelanih nitridnih plasti. Pričakovani rezultati na področju hitroreznih jekel bodo tudi patentirani. 4. Degrad
Pomen za razvoj znanosti
Temeljne raziskave površin in mejnih površin ter funkcionalizacija površin kovinskih materialov so razjasnile nekatere fizikalno kemijske pojave, ki so ključni za nadaljnje procese kot so rekristalizacija, oksidacija, korozija, oblikovanje nano in mikrostrukture in mikroteksture, ki odločilno vplivajo na mehanske in fizikalne lastnosti kovinskih materialov. Inovativne modifikacije površin kovinskih materialov, zlitin z oblikovnim spominom in super elastičnostjo bodo omogočile vrsto naprednih aplikacij na področju biomedicinskih pripomočkov, uporabo modificiranih površin za preprečevanje biološkega nalaganja v sladki in morski vodi kot tudi za toplotne izmenjevalce. Razsiskave nastanka koherentnih semikoherentnih in nekoherentnih izločkov v jeklih za nuklearno in termoenergetiko razvoj bodo omogočile razvoj modela za določitev odpornosti materialov na lezenje in deformacijo in preostala uporabna doba posameznih komponent v termo in nuklearnih elektrarnah. Prav tako je izrednega pomena trodimenzionalno modeliranje mikrostrukture za kar pa je potrebna obsežna baza eksperimentalnih podatkov predvsem teksture, ki jo določimo z EBSD raziskavami površine materialov. Razvili bomo način zasledovanja transformacijskih procesov na površini kovinskih materialov z različnimi analitskimi tehnikami in izdelali 3-D modele mikrostrukture predvsem na podlagi analiz 3D EBSD metode. Raziskave nanostrukturiranih bainitnih jekel bodo omogočile razvoj visokotrdnostnih jekel namenjenih za avtomobilsko industrijo. Na področju inženiringa površin s toplotno obdelavo in depozicijo večplastnih prevlek na HSLA jekla z difuzijsko vmesno plastjo po postopku PACVD smo pridobili nekatera nova spoznanja v povezavi z dodajnimi kompozitnimi materiali in boljše razumevanje povezave med difuzijo zlitinskih elementov kompozitnega materiala, difuzijo dušika in nastanek nitridov.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program Fizika in kemija površin kovinskih materialov je za Slovenijo izrednega pomena, inženiring procesov površinah in na mejah zrn in modifikacija površin omogočajo izdelavo naprednih kovinskih materialov s ciljnimi, načrtovanimi lastnostmi. Rezultati raziskav drugih dveh področij in aplikacija v slovensko industrijo jeklarstvo, proizvodnja in predelava aluminija in aluminijevih zlitin, orodjarstvo ter v energetiko bodo doprinesli k povečanju dodane vrednosti, povečanju števila delovnih mest. Slovensko orodjarstvo si lahko obeta kakovostno vakuumsko toplotno obdelana orodja ter orodja katerih površine bodo zaščitene s trdimi večplastnimi prevlekami, izdelanimi s plazemskimi tehnologijami PACVD, kar bo zagotovilo daljšo dobo trajanja in obrabno odporne prevleke površin ter omogočilo nanos teh plasti na večja orodja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno