Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Zmanjševanje hrupa in njegovega vpliva na ljudi

Obdobja
01. januar 2009 - 31. december 2012
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
2.03.04  Tehnika  Energetika  Energetski postroji 
2.11.04  Tehnika  Konstruiranje  Strojni deli, stroji in naprave 
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
2.07  Tehniške in tehnološke vede  Okoljsko inženirstvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16299  dr. Boris Benedičič  Električne naprave  Raziskovalec  2010 - 2012  34 
2.  12062  dr. Marjan Bilban  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2009 - 2012  629 
3.  28612  dr. Jan Černetič  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2011 - 2012  35 
4.  03569  dr. Mirko Čudina  Energetika  Vodja  2009 - 2012  764 
5.  10851  dr. Ferdinand Deželak  Mehanika  Raziskovalec  2009 - 2012  117 
6.  29621  mag. Marko Drvar  Energetika  Mladi raziskovalec  2009 
7.  32086  dr. Matija Javorski  Električne naprave  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  31 
8.  33749  Primož Lipar    Tehnični sodelavec  2011 - 2012  30 
9.  05233  dr. Maja Metelko  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2009 - 2012  45 
10.  19046  dr. Miha Nastran  Energetika  Raziskovalec  2009  49 
11.  20394  dr. Boštjan Podkrajšek  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2012  74 
12.  20857  dr. Jurij Prezelj  Energetika  Raziskovalec  2009 - 2012  453 
13.  13086  dr. Jožica Rejec  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2012  53 
14.  21774  dr. Darja Rupnik Poklukar  Matematika  Raziskovalec  2010  57 
15.  18228  Milan Steržaj    Tehnični sodelavec  2009 - 2010  73 
16.  34416  dr. Peter Šteblaj  Energetika  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  19 
17.  28648  dr. Marko Vrh  Mehanika  Raziskovalec  2010  82 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0244  ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  Ljubljana - Polje  5055580  1.248 
2.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  29.182 
3.  0834  DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o.  Železniki  5045401  524 
Pomen za razvoj znanosti
Programska skupina je mednarodno prepoznavna, kar potrjujejo številna vabljena predavanja na tujih univerzah kot gostujoči profesor ali kot uvodni predavatelj na conferencah. S kakovostnimi znanstvenimi objavami v mednarodni recenzirani periodiki je skupina prispevala k zakladnici znanja na področju akustike, hrupa, vibracij in medicine dela, kar potrjujejo tudi citati v bazi podatkov SICRIS. Pri raziskovalni skupini Tehnična akustika (FS) je ta prispevek opazen predvsem na področju popisa mehanizmov nastajanja hrupa v energetskih delovnih strojih (črpalkah, kompresorjih in ventilatorjih) pri prehodnih režimih obratovanja, kot sta meja prečrpavanja in pojav kavitacije pri črpalkah. Pri monitoringu razvoja pojava kavitacije je razvita nova metoda, ki temelji na uporabi slišnega zvoka, in ki omogoča tudi določanje čiste pozitivne sesalne višine, oz. NPSH (Net Positive Suction Head) vrednosti, tudi na mestu obratovanja črpalke, ki se sicer določa v laboratorijskih pogojih. Poleg tega je skupina prispevala pri uporabi slišnega zvoka pri kontroli kvalitete zvara s snemanjem slišnega zvoka, ki nastane pri varjenju. Skupina je pomembno prispevala tudi pri uporabi ultrazvoka pri razkrajanju parnih mehurčkov, ki nastanejo pri pojavu kavitacije in kaljenju jekla. Z navedenimi prispevki je skupina prispevala praktično podlago za zmanjšanje škodljivih učinkov pojava kavitacije, zlasti erozije sten črpalke, pri kaljenju jekla pa je z razkrajanjem parnih mehurčkov omogočila povečanje hitrosti postopka kaljenja jekla in povečanje trdnosti. S prispevkom na področju aktivnega dušenja hrupa z brezzančno krmilno strukturo in z uvajanjem dipolnega vira za zmanjšanje akustične povratne zanke je skupina omogočila izboljšanje učinkovitosti metode v širšem frekvenčnem območju. V fazi razvoja je tudi nov postopek merjenja absorpcije materiala v prostoru vgrajenih materialov. Metoda temelji na uporabi dipola v bližnjem polju. V okviru skupine razvojnih področij DOMEL so dosegli opazne rezultate pri raziskavah na področju sesalnih enot in elektromotorjev ter razvoju in izboljšanju njihove konkurenčne sposobnosti na razvitih svetovnih trgih. Uspelo jim je razviti in izdelati sesalno enoto z visokim izkoristkom in nizko ravnjo hrupa tako, da so postali vodilni proizvajalci sesalnih enot v svetu. V Domelu so zasnovali razvoj podjetja na ciljih s katerimi želijo doseči tehnološko visoko zahtevne in energijsko učinkovite izdelke. V ta namen dajejo velik poudarek temeljnim in aplikativnim raziskavam, saj v ta namen vsako leto izdvajajo okrog 9% celotnega prihodka. Taki in podobni projekti pa pomembno prispevajo k skrajšanju časa razvoja ter hitrejši realizaciji izdelka od zasnove do končne izdelave. Njihov prispevek k znanosti je, poleg lastnih raziskovalnih dosežkov, tudi v implementaciji znanstvenih oz. raziskovalnih dosežkov v prakso na konkretnih izvozno usmerjenih izdelkih, ki posledično dvigujejo konkurenčno sposobnost podjetja. V okviru projekta optimizacije in razvoja nove sesalne enote za mokro sesanje so prispevali dodatna znanja na področju turbinskih strojev in elektromotorjev, njihovi optimizaciji in razvoju, pri čemer uporabljajo sodobna računalniška orodja (Ansys, Fluent), kar zmanjša število prototipov in stroške. V okviru raziskovalne skupine varstvo pri delu (ZVD) so veliko dosegli na področju medicine dela, saj so njihove raziskave na področju vpliva hrupa na poškodbe sluha in ekstra auralne učinke priznane tudi v svetu. Ena takih je tudi vpliv hrupa na koncentracijo stresnega hormona kortizola. Znan je njihov prispevek k znanosti tudi na področju vrednotenja impulznega hrupa, zaradi eksplozij petard in eksplozij v kamnolomih, in njegovem vplivu na poškodbo sluha in čas restitucije. Prav tako je pomemben prispevek laboratorija za fizikalne meritve pri vrednotenju virov strukturalnega hrupa, v katerem so zasnovali tudi novo metodo identifikacije nekoherentnih virov znotraj večjega sistema kompleksnih virov hrupa.
Pomen za razvoj Slovenije
Z natančno identifikacijo virov hrupa in njihovo sanacijo smo aktivno prispevali k zmanjšanju hrupa na delovnih mestih in v okolju na sploh, posledično smo s tem prispevali tudi k humanizaciji delovnih mest in udobju v življenjskem in bivalnem okolju. Raziskovalna skupina za Tehnično akustiko (FS) skrbi za tesno sodelovanje in izmenjavo raziskovalnih dosežkov med sodelujočimi inštitucijami in tako prispeva k dvigu ravni skupnega znanja in izkušenj, katerega nesebično posreduje tudi drugim gospodarskim subjektom v obliki svetovanja, seminarjev, konferenc in predavanj. S številnimi objavami v mednarodnih recenziranih revijah (z IF) pripomore tudi k mednarodni prepoznavnosti R. Slovenije. Državnim organom pa posamični člani programske skupine pomagajo v okviru sodnega izvedenstva, akreditacijskih organov pri USM in tehničnega komiteja za akustiko v okviru SIST. Skupina skrbi tudi za društveno organiziranost doma (SDA) in v regiji (AAAA). Z delom v tehničnih odborih številnih mednarodnih združenj posredno pripomoremo tudi k večji prepoznavnosti Slovenije v svetu. Vodja programske skupine je bil 4 leta tudi direktor IIAV. S širjenjem mreže predmetnih vsebin tudi na druge fakultete (Fakulteta za arhitekturo, Biotehnična fakulteta, Medicinska fakulteta) prispeva k dvigu tehnične kulture na tem področju. Raziskovalna skupina razvojnih področij DOMEL je veliko naredila na razvoju nove generacije sesalnih enot, ki so z visokim tržnim deležem veliko pripomogle k prepoznavnosti Republike Slovenije. Z dolgoročnimi raziskavami in razvojem novih izvozno usmerjenih izdelkov z odličnimi karakteristikami so utrdili svoj položaj vodilnega proizvajalca izdelkov za široko porabo, saj s ca. 8 milijonov izdelanih sesalnih enot na leto pokriva okrog 35% svetovnega in okrog 65% evropskega tržnega deleža. Na ta način so uvrstili Republiko Slovenijo med največje in najprestižnejše proizvajalce sesalnih enot na svetu, ki svoj visok tržni delež v tekmi s poceni vzhodnoazijskimi izdelki zagotavljajo predvsem z odličnostjo po vseh kazalcih. A tekma se nadaljuje in prav zato se skupina prizadeva tržni delež še naprej ohranjati in še povečevati. Z intenzivnimi raziskavami na področju zmanjševanja hrupa, povečanja izkoristka, zmanjšanja proizvodnih stroškov in kontrole kvalitete se želijo uvrstiti tudi v še višji cenovni razred. Prispevek raziskovalne skupine k razvoju stroke in inženirske prakse je velik, saj s svojimi prizadevanji za doseganje najvišjih standardov služijo za zgled drugim. Nadaljnja optimizacija in razvoj »by-pass« sesalne enote, družine 467, za kombinirano sesanje predstavlja nadaljnji razvojni izziv. Z visokimi naročili teh sesalnih enot se je v ponudbi Domela povečal delež visokotehnoloških izdelkov, kar prinaša višjo dodano vrednost, ohranitev zaposlenosti v lokalnem in širšem okolju ter perspektivno zaposlitev za visoko izobražene kadre. Raziskovalna skupina varstvo pri delu (ZVD) je referenčni zavod na področju medicine dela v Sloveniji in še posebej na področju varstva pred hrupom. S svojimi raziskovalnimi in strokovnimi aktivnostmi so postali vodilna inštitucija znanja na področju varovanja zdravja. S številnimi praktičnimi in inovativnimi prijemi in rešitvami so veliko prispevali na področju tehnike zmanjševanja hrupa na mestu vira in širše ter tako prispevali k humanizaciji delovnega mesta ter življenjskega in bivalnega okolja. Skupina se veliko ukvarja s spremljanjem profesionalnih bolezni zaradi hrupa, zlasti z ekstra auralnimi učinki in ukrepi za zmanjšanje poškodb sluha in njihovo restitucijo. Sodelujejo pri izobraževanju na tem področju in pomagajo državnim organom pri svetovanju in izdelavi uredb in pravilnikov, zlasti v okviru ministrstva za okolje in prostor in ministrstva za zdravje.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno