Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.05.00  Medicina  Reprodukcija človeka   

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23435  dr. Magdalena Avbelj Stefanija  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  177 
2.  19258  dr. Tadej Avčin  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  473 
3.  13023  dr. Tadej Battelino  Medicina  Vodja  2009 - 2012  1.232 
4.  13409  dr. Nataša Bratina  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  431 
5.  15657  dr. Maruša Debeljak  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2012  248 
6.  22251  Jurka Ferran    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
7.  06756  dr. Štefan Grosek  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  638 
8.  33344  dr. Marija Holcar  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  40 
9.  28512  dr. Tinka Hovnik  Medicina  Raziskovalec  2009 - 2012  107 
10.  10972  dr. Janez Jazbec  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2012  321 
11.  22627  Mihaela Jurčec    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
12.  17826  Irena Kemperle    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
13.  34575  dr. Gašper Klančar  Onkologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  74 
14.  29589  dr. Simona Klemenčič  Psihologija  Raziskovalec  2012  80 
15.  21358  dr. Primož Kotnik  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  247 
16.  32181  dr. Jernej Kovač  Medicina  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  207 
17.  02278  dr. Ciril Kržišnik  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  458 
18.  29097  Brigita Mali    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
19.  29593  Gašper Markelj  Mikrobiologija in imunologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  82 
20.  14276  dr. Anamarija Meglič  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  157 
21.  11015  dr. Rok Orel  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  388 
22.  35406  dr. Daša Perko  Reprodukcija človeka  Mladi raziskovalec  2012  37 
23.  23760  dr. Tomaž Podnar  Srce in ožilje  Raziskovalec  2009 - 2012  103 
24.  07530  dr. Zvonka Rener-Primec  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2012  210 
25.  14020  dr. Barbka Repič Lampret  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  161 
26.  20253  dr. Katarina Trebušak Podkrajšek  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2012  405 
27.  30481  dr. Samo Vesel  Srce in ožilje  Raziskovalec  2009 - 2012  76 
28.  10453  dr. Blanka Vidan-Jeras  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2009 - 2012  136 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0311  Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino  Ljubljana  5053960  1.737 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.745 
Pomen za razvoj znanosti
Dobljeni rezultati lahko prispevajo k razvoju znanosti na pet glavnih načinov: Objave lastnih rezultatov v CSI revijah z visokim faktorjem vpliva so mednarodno sprejeti kazalec kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela in ključno prispevajo k oceni in ugledu slovenske znanosti in medicine v Evropi in svetu. Skupno 25 objav v SCI revijah (povprečni IF (interval) = 3.177 (1.216-14.505)), ki so večinoma že večkrat citirane, so gotovo najboljši pokazatelj prispevka k razvoju znanosti. Dobljeni in objavljeni rezultati so odprli tudi številna nova vprašanja, ki so izhodišče za nadaljnje raziskovalno delo. Pomemben je tudi razvoj novih labofratorisjkih metod, ki so sedaj uporabne v rutinski diagnostiki. Vključevanja v evropske in mednarodne raziskovalne projekte z lastnim raziskovalnim delom omogoča razširjanje slovenskega znanja in hkrati sočasen prenos tujega znanja in tehnologij v RS. Predstavitev lastnih izvirnih znanstvenih rezultatov na mednarodnih znanstvenih konferencah in vabljenih predavanjih dviguje odmevnost in odraža kvaliteto slovenskega znanstveno-raziskovalnega dela. Raziskovalci na programi so imeli v poteku dela na programu več deset vabljenih predavanj na mednarodnih znanstvenih srečanjih in desetine strokovnih predstavitev lastnih rezultatov zunaj RS. Vključenost študentov in mladih raziskovalcev na doktorskem študiju v raziskovalno delo, ki prinese izvirne znanstvene rezultate, pomembno dviguje nivo pedagoškega procesa. V času izvajanja programa so bili raziskovalci na programu mentorji skupno 7 zaključenim disertacijam. Prenos znanstvenih rezultatov v klinično prakso predstavlja dvig kvalitete obravnave bolnikov, kar pomembno vpliva na razvoj in kvaliteto terciarne zdravstvene obravnave in zdravstvenega stanja prebivalstva v državi. Objavljene metode, analitične tehnologije in terapevtski pristopi, ki izhajajo iz programa, so bili neposredno uvedeni v klinično prakso, nekateri tudi v obliki mednarodnih kliničnih smernic.
Pomen za razvoj Slovenije
Izvirni znanstveni dosežki, njihova mednarodna objava in citiranost se vključujejo v številne statistične obdelave uspešnosti držav članic ES in OECD in s tem Slovenski državi prinesejo ugled in boljše izhodišče za pridobivanje namenskih sredstev iz različnih skladov ES. To je poseben pomembno na področju visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne dejavnosti, kjer se Slovenija običajno uvršča na sredino razpredelnic. Lastno znanstveno-raziskovalno delo je potrebni pogoj tudi za vključevanje v skupne evropske raziskovalne projekte, ki jih financira ES. Za sodobno razvito družbo je ključna izobrazbena raven njenih članov. Visoko šolstvo, predvsem podiplomski programi, ki so neločljivo povezani z znanstveno-raziskovalnim delom, je bistveno opredeljeno prav z merljivo raziskovalno uspešnostjo učiteljev in znanstvenih sodelavcev. Raziskovalci so bili v obdobju tega raziskovalnega programa mentorji 7 končanim doktorskim študijem, doktorandi so povprečno objavili več kot en SCI članek z faktorji vpliva večinoma v najmanj srednjem razredu kategorije strokovnega področja revije. S tem je opravljeno raziskovalno delo v okviru programa pomembno prispevalo h kvaliteti slovenskega podiplomskega izobraževanja. Nivo zdravstvene oskrbe je v sodobnem svetu ključni pokazatelj kvalitete posamezne družbe in države. Neposreden prenos raziskovalnih dognanj v klinično prakso, tako v diagnostično rutino kot tudi v obliki objavljenih mednarodnih kliničnih smernic, pomeni bistven prispevek k kvaliteti zdravstva in ima neposredne pozitivne učinke za posamezne člane družbe. Končno lastno izvirno znanje in prenašanje le-tega v procesu izobraževanja dviguje splošni kulturni nivo družbe, ki temelji na argumentiranem soočenju dejstev in dialogu različnih z dokazi podprtih spoznanj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno