Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.01  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Kmetijske rastline 

Koda Veda Področje
4.04  Kmetijske vede in veterina  Kmetijska biotehnologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13379  dr. Peter Dolničar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  815 
2.  20069  dr. Barbara Gerič Stare  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  266 
3.  18981  dr. Tatjana Kavar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  75 
4.  17314  Elizabeta Komatar    Tehnični sodelavec  2009  19 
5.  23514  dr. Marko Maras  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  118 
6.  15489  dr. Irena Mavrič Pleško  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  374 
7.  05667  dr. Vladimir Meglič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2009 - 2012  860 
8.  29498  dr. Barbara Pipan  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  264 
9.  28396  dr. Katja Rostohar  Matematika  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  67 
10.  20164  dr. Katarina Rudolf Pilih  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  94 
11.  08500  dr. Jelka Šuštar Vozlič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  500 
12.  03853  dr. Mojca Viršček Marn  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  419 
13.  30827  dr. Tanja Zadražnik  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  42 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.096 
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskave s področja preučevanja krompirjevega virusa Y in pojavljanja nekroz na okuženih gomoljih zaradi kompleksnosti obravnave (genetski, virološki, ekofiziološki vidik, uporaba biotehnologije) predstavljajo novost na tem področju in nadgrajujejo raziskave, ki trenutno potekajo v Evropi in svetu. Dosedanje ugotovitve o vplivu visokih temperatur na pojavljanje nekroz na gomoljih smo nadgradili z novimi spoznanji o trajni inhibiciji pojavljanja nekroz zaradi vpliva dalj časa trajajočih nizkih temperatur. Kljub številnim raziskavam genoma virusa znanstveniki doslej niso uspeli pojasniti nastanka nekroz in mehanizmov, ki potekajo pri njihovem pojavljanju. V projektu smo tovrstne raziskave prenesli na nivo interakcije gostitelj-patogen-okolje (krompir-PVY-temperatura) in pokazali, da način in obseg pojavljanja nekrotičnih znakov na gomoljih ni odvisen le od virusnega izolata, temveč tudi od genotipa krompirja in njunih interakcij z okoljem. Ti rezultati so pomembni tudi za karakterizacijo različkov PVY, ki smo jo opravili po doslej uveljavljenih metodah, saj se je pokazalo, da bi bilo nujno pri razvrščanju različkov v postavljen sistem klasifikacije upoštevati še njihovo odzivnost na različno občutljivih sortah krompirja. Zbrani podatki, ki vključujejo karakterizacijo virusa, preučitev genotipa krompirjevih sort, interakcij krompir–PVY in okoljskih dejavnikov bodo podlaga za izdelavo modela za ugotavljanje občutljivosti sort na pojav nekrotičnih znakov na gomoljih po okužbi s PV Y. Med številnimi posledicami virusne okužbe je tudi spremenjen vzorec izražanja gostiteljevih genov. Identifikacija gostiteljevih genov s spremenjenim transkripcijskim profilom mRNA ter pojasnjevanje načinov in vzrokov sprememb v izražanju predstavljajo glavne izzive za raziskovalce. Nova spoznanja obetajo nadaljnje raziskovanje funkcij genov s spremenjenim profilom izražanja v interakcijah med rastlino in virusom. Raziskave bodo pripomogle k identifikaciji novih kandidatnih genov, ki bodo omogočali žlahtnjenje na nekroze tolerantnih in/ali odpornih sort. Rezultati raziskave predstavljajo nova znanstvena spoznanja, ki so pomembna tako za razvoj znanosti kot za razvoj našega raziskovalnega področja agrobiodiverzitete.
Pomen za razvoj Slovenije
Zaradi prilagajanja prostemu trgu EU je obseg pridelave krompirja v zadnjih petnajst letih padal in se v zadnjih treh letih ustalil. Raziskave povezane z različnimi boleznimi in škodljivci nam omogočajo boljši nadzor nad njimi, pogosto se zmanjšuje tudi uporaba kemičnih sredstev za njihovo zatiranje in s tem onesnaževanje okolja. Izboljšanje kakovosti kmetijskih pridelkov in zmanjšana uporaba kemičnih sredstev pri pridelavi pa omogoča pridelovalcem večjo konkurenčnost na domačem in svetovnem trgu, potrošnikom pa ponudbo bolj zdrave hrane. V raziskavi sodeluje skupina raziskovalcev, ki izvaja tudi klasično žlahtnjenje novih sort krompirja in preskušanje primernosti sort krompirja za slovensko tržišče. Raziskava omogoča dolgoročno stabilnost in obogatitev obstoječega programa žlahtnjenja krompirja ter izboljšanje sistema preskušanja tujih sort krompirja, ki so na voljo slovenskim potrošnikom. Uporaba lastnih kakovostnih in odpornih sort omogoča ohranitev slovenskega semenarstva in s tem preprečuje dolgoročno škodljivo popolno odvisnost od tujih dobaviteljev semena kmetijskih rastlin. Zaradi vseh navedenih razlogov bodo rezultati projekta pomembni tudi za sofinancerja. Raziskave projektne skupine na področju genetike, virologije in ekofiziologije že sedaj potekajo tudi v okviru neformalnih mednarodnih sodelovanj in projektov. Ker opisane raziskave predstavljajo nadgradnjo že obstoječih raziskav na področju PVY v Evropi in svetu, pričakujemo, da bomo s tem še povečali možnost mednarodnega sodelovanja na skupnih projektih. V Evropi slovenski prostor na tem področju v zadnjih dvajsetih letih zaradi pojava novega različka PVY, ki je zaradi občutljivosti sorte Igor domala uničil slovensko pridelovanje krompirja, predstavlja specifiko, ki zahteva dodatne raziskave, s predstavitvijo rezultatov tega dela pa prispevamo tudi k promociji Slovenije in njenega znanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno