Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
7.00.00  Interdisciplinarne raziskave     

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29875  Marko Bajc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2009  286 
2.  15493  dr. Matjaž Čater  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  304 
3.  23345  dr. Mateja Gabrijel  Farmacija  Raziskovalec  2009  47 
4.  21242  dr. Tine Grebenc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  498 
5.  22609  dr. Jožica Gričar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2009 - 2012  548 
6.  29633  dr. Polona Hafner  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  160 
7.  28855  Melita Hrenko    Tehnični sodelavec  2009  43 
8.  29831  Špela Jagodic    Tehnični sodelavec  2009 - 2012  329 
9.  21543  dr. Tjaša Kanduč  Geologija  Raziskovalec  2009 - 2012  490 
10.  07127  dr. Hojka Kraigher  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009  1.345 
11.  17333  Robert Krajnc    Tehnični sodelavec  2009 - 2012  57 
12.  11595  dr. Tomislav Levanič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  618 
13.  29237  dr. Boštjan Mali  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  205 
14.  11279  dr. Nives Ogrinc  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2012  1.150 
15.  31149  Nada Rožmanec Matičič  Električne naprave  Raziskovalec  2009 - 2012  347 
16.  15467  dr. Matjaž Stenovec  Medicina  Raziskovalec  2009 - 2012  202 
17.  24777  Barbara Štupar    Tehnični sodelavec  2009 - 2012  29 
18.  20214  dr. Nina Vardjan  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2012  269 
19.  28401  dr. Peter Železnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  188 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.936 
2.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  12.255 
3.  1683  CELICA, biomedicinski center, d.o.o.  Ljubljana  1506854  1.802 
4.  2707  Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod  Ljubljana   2156539000  1.647 
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati bodo dopolnili spoznanja o: - višinski in debelinski rasti (lesni produkciji) bukve in črnega bora v različnih okoljih; - rasti koreninskega sistema pri proučevanih drevesnih vrstah; - sezonski dinamiki debelinske rasti dreves; - vplivu različnih klimatskih režimov na strukturo in lastnosti lesa; - odzivu bukve in črnega bora v ekofiziološkem in dendroekološkem pogledu na spreminjajoče se dejavnike okolja; - razumevanje fiziologije proučevanih drevesnih vrst; - vzdrževanju produktivnosti gozdnih sestojev, ohranjanju njihove biološke raznovrstnosti in odpornosti proti stresnim dejavnikov.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati bodo koristni za: - pripravo realnih možnih scenarijev vplivanja na / spreminjanja gozdne biodiverzitete, razvoja obravnavanih gozdnih ekosistemov ter produkcije in strukture lesa proučevanih drevesnih vrstah; - javno gozdarsko službo za pomoč pri smernicah, strategijah in možnostih gospodarjenja z gozdovi v spremenjenih klimatskih razmerah. Poznavanje realnih podatkov bo pripomoglo k boljšim sptrteškim odločitvam na sektorskem regionalnem ter državnem nivoju; - razumevanje učinkov podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme in produkcijo; - uvajanje novih metod in tehnik, znanja ter sodelovanja na Balkanu, sodelovanje in izmenjava raziskovalcev s tujimi univerzami in inštituti ((1) Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, (2) INRA, Nancy, Francija, (3) Chinese Academy of Sciences, Institute of Tibetan Plateau Research, Beijing, (4) Mandel University of Agriculture and Forestry, Brno, Češka, (5) Universitat d'Alacant, Alicante, španija, (6) University of Tuscia, Viterbo, Italy (7) Faculty of Forestry, University of Zagreb, Svetosimunska 25, Zagreb, Croatia, (8) WSL Birmensdorf, Švica (9) Institute for Wood Technology and Wood Biology, Johann Heinrich von Thünen- Institute, Hamburg, Germany, (10) Département des Sciences Fondamentales, Université du Québec a Chicoutimi, Chicoutimi, Canada), sodelovanje obstoječih in bodočih mladih raziskovalcev na projektu, prenos znanja Slovenski gozdno-lesni tehnološki platformi, Zavodu za gozdove Slovenije, gozdarskim društvom ter laični javnosti; - poznavanje perspektive in napovedovanje razvoja gozda, ki je pomembno tudi z vidika dinamike in razmerja vezave ogljika v gozdnem ekosistemu, kar je eden temeljev Kyotskega protokola. Nestabilni gozdni ekosistemi so občutljivejši na vremenske ekstreme, s čimer so ogrožene številne funkcije gozdov (ekonomska, ekološka, socialna, estetska..) Poleg ekonomske (predvsem lesno-predelovalne) funkcije gozdov je zelo pomembna tudi njihova socialna, ekološka in estetska vloga. Ohranjanje zdravih gozdov bo prispevalu k blaženju podnebnih sprememb in s tem neugodnih posledic na počutje in kvaliteto bivanja ljudi. S poljudnim načinom predstavitve rezultatov raziskav bomo skušali seznaniti javnost z gozdarstvom in pomenom naših raziskav v Sloveniji. Poleg tega želimo s tem projektom tudi utrditi vlogo Gozdarskega inštituta Slovenije in Republike Slovenije v okviru tovrstnih študij na področju Balkana.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno