Nalaganje ...
Robert Krajnc

Robert Krajnc
št.: 17333 vir: ARIS

strokovni ali tehnični sodelavec - aktiven v raziskovalni organizaciji
Bibliografija Reprezentativne bibliografske enote | Osebna| COBISS+
vir: COBISS
vir: SICRIS
Podatki za razpise ARIS ( 12.01.2024 – Projektni razpis, arhiv )
Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
vir: COBISS
Doktorske disertacije in druga zaključna dela Prikaži
Pridobivanje rezultatov je v teku
vir: COBISS
Zaposlitve
vir: ARIS
Tip zaposlitve Razisk. org. Razisk. skup.
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%)  Gozdarski inštitut Slovenije  Raziskovalna/programska skupina za gozdno biologijo, ekologijo in tehnologijo 
Raziskovalni projekti ARIS Legenda
vir: ARIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1. J6-4627  Vpliv novih podnebnih razmer na snežne plazove v Sloveniji   2022 - 2024  dr. Blaž Komac  5.252 
2. J4-3086  Ekofiziološki, morfološki in rastni odzivi jelke in bukve vzdolž geografskega gradienta – izhodišče za napovedovanje prihodnjih razvojnih trendov   2021 - 2024  dr. Matjaž Čater  2.633 
3. J6-2591  Upravljanje lavinske nevarnosti s pomočjo klasifikacije reliefa   2020 - 2023  dr. Blaž Komac  4.846 
4. V4-2026  Bolezni, škodljivci in sušni stres pri navadni bukvi v različnih scenarijih podnebnih sprememb   2022 - 2023  dr. Nikica Ogris  7.046 
5. J4-2540  Umiranje dreves v submediteranu: zaporedje procesov, njihova medsebojna povezanost in prihodnja perspektiva   2020 - 2023  dr. Mitja Ferlan  5.084 
6. J4-9297  Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in "eddy covariance" oceno neto ekosistemske produkcije za presvetljen gozdnat ekosistem   2018 - 2022  dr. Jožica Gričar  5.870 
7. J4-2541  Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva   2020 - 2021  dr. Peter Prislan  5.385 
8. V4-1820  Vzroki in vplivi vetroloma (december 2017) na nadaljnji razvoj jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji   2018 - 2021  dr. Matjaž Čater  2.953 
9. N4-0065  Preučevanje vpliva klimatskih in defoliacijskih stresorjev na rast in vitalnost dreves v mešanih hrastovih gozdovih s pomočjo dendrokronoloških in ekofizioloških metod   2017 - 2020  dr. Tomislav Levanič  1.004 
10. J4-8216  Mortaliteta v nižinskih hrastovih sestojih Panonske nižine - posledica zniževanja podtalnice ali klimatskih sprememb?   2017 - 2020  dr. Tomislav Levanič  4.014 
11. V4-1614  Obvladovanje tveganja pri gospodarjenju s smreko v gozdovih Slovenije   2016 - 2019  dr. Tomislav Levanič  4.850 
12. J4-7203  Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in eko-fizioloških meritev   2016 - 2018  dr. Jožica Gričar  5.110 
13. V4-1430  Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji   2014 - 2017  dr. Urban Šilc  3.002 
14. J4-5519  Uporaba paleoklimatskih podatkov za izboljševanje napovedovanja suše na Z Balkanu   2013 - 2016  dr. Tomislav Levanič  5.251 
15. V4-1141  Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu   2013 - 2014  dr. Lado Kutnar  4.159 
16. L4-4318  Dinamika ogljika v gozdnih tleh in rizosferi   2012 - 2013  dr. Hojka Kraigher  10.290 
17. V4-1125  Ocenjevanje vrednosti gozdnih zemljišč in ekosistemskih storitev ter škod po divjadi v gozdovih   2011 - 2013  dr. Tomislav Levanič  2.633 
18. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu   2009 - 2012  dr. Jožica Gričar  5.544 
19. V4-0539  Primerjava dveh gozdnogojitvenih sistemov v luči klimatskih sprememb   2008 - 2011  dr. Matjaž Čater  4.442 
20. V4-0496  Vpliv klimatskih sprememb na nastanek in kakovost juvenilnega lesa pri boru, topolu in robiniji   2008 - 2010  dr. Jožica Gričar  1.492 
21. L4-9653  Vpliv okoljskih sprememb na rastni odziv doba (Quercus robur) in macesna (Larix decidua)   2007 - 2010  dr. Tomislav Levanič  4.851 
22. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček   2007 - 2008  dr. Boštjan Pokorny  10.245 
23. V4-0348  Vpliv klimatskih sprememb na rast in odzivnost dreves na robnih rastiščih v Sloveniji   2007 - 2008  dr. Matjaž Čater  3.299 
24. L4-7163  Racionalna raba lesa v kontekstu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi   2006 - 2008  dr. Miha Humar  13.796 
25. L4-6232  Dinamika ogljika v naravnem bukovem gozdu   2006 - 2007  dr. Primož Simončič  5.664 
26. V4-0448  Ocenjevanje socialnih, ekonomskih, tehnoloških in okoljskih vplivov rabe lesne biomase   2001 - 2004  mag. Robert Robek  1.486 
27. V4-0370  Varnost in zdravje pri delu v gozdu   2000 - 2003  dr. Mirko Medved  1.224 
28. V4-0447  Tehnološki razvoj pridobivanja lesa pri gozdnih posestnikih   2001 - 2002  mag. Robert Robek  1.638 
29. V4-0180  Proučitev možnosti za spodbujanje rabe lesa za kurjavo kot prispevek k energetski samooskrbi slovenskega podeželja   2000  dr. Mirko Medved  1.599 
30. V4-0177  Gospodarjenje z gozdovi na razdrobljeni gozdni posesti   1999  dr. Iztok Winkler  1.065 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARIS Legenda
vir: ARIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1. P4-0430  Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo   2022 - 2024  dr. Jožica Gričar  3.760 
2. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2010  dr. Hojka Kraigher  11.642 
3. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2005 - 2006  dr. Hojka Kraigher  11.713 
4. P0-0501-0404  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2001 - 2003  dr. Hojka Kraigher  9.175 
Nimamo soglasja raziskovalca za objavo drugih podatkov.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno