Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.02  Humanistika  Jezikoslovje  Teoretično in uporabno jezikoslovje 

Koda Veda Področje
H365  Humanistične vede  Teorija prevajanja 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
tolmačenje v zdravstvu, tolmačenje za potrebe družbe, tolmaški diskruz, upravljanje terminologije, slovenski jezik
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23368  dr. Tatjana Balažic Bulc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2010 - 2013  184 
2.  31245  dr. Lars Felgner  Jezikoslovje  Raziskovalec  2010 - 2013  44 
3.  15894  dr. Uroš Golobič Ahčan  Srce in ožilje  Raziskovalec  2010 - 2013  585 
4.  14681  dr. Vojko Gorjanc  Jezikoslovje  Vodja  2010 - 2013  477 
5.  13955  dr. Nike Kocijančič Pokorn  Literarne vede  Raziskovalec  2010 - 2013  436 
6.  12481  dr. Blanka Kores Plesničar  Psihiatrija  Raziskovalec  2010 - 2013  399 
7.  32485  dr. Alenka Morel  Humanistika  Raziskovalec  2010 - 2013  30 
8.  15476  dr. Marko Pokorn  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2010 - 2013  302 
9.  06323  dr. Vesna Požgaj-Hadži  Jezikoslovje  Raziskovalec  2010 - 2013  483 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  76.274 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  96.922 
3.  1620  Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana  Ljubljana - Polje  1191004000  3.426 
Povzetek
V luči vedno močnejših migracijskih tokov ljudi različnih etničnih in jezikovnih skupin ne le znotraj Evropske unije, ampak tudi s področij zunaj nje, postaja vprašanje komunikacije za potrebe različnih javnih ustanov eno od ključnih problemov sodobne družbe. Kako vzpostaviti učinkovito komunikacijo za potrebe zdravstva, je eno od pomembnih odprtih vprašanj v veliki večini članic Evropske unije, še posebej po zadnji širitvi. Ko je Slovenija postala članica Evropske unije, je postala država, v katero se je začelo priseljevati vedno večje število migrantov (tako ekonomskih kot političnih), ki so prihajali iz jezikovnih okolij, ki niso bila več znana splošni slovenski javnosti. Mnogi migranti stopajo v stike s slovenskim sistemom zdravstvenega varstva, vendar ne uspejo vzpostaviti uspešne komunikacije z medicinskim osebjem, kar vodi v dolgotrajno, včasih napačno zdravljenje in večje stroške.   Dejstvo, da tolmačenje za potrebe zdravstvenega varstva v Sloveniji dejansko ne obstaja, odseva pomanjkljivo pravno-formalno podlago, ki bi uredila to področje na celovit način in s tem omogočila njegov nadaljnji razvoj. Trenutno se komunikacija z bolniki, ki ne govorijo jezika, ki bi bil znan zdravstvenemu osebju, razvije le s pomočjo improvizacije in z uporabo dobre volje vseh udeležencev v komunikaciji. Zato je potreba po organizaciji učinkovitega tolmačenja v zdravstvu razvidna le tistemu krogu ljudi, ki ga potrebujejo za vzpostavitev uspešne komunikacije. Predlagana raziskava predstavlja odziv na povečano potrebo po tolmačenju. Po eni strani bo analizirala stanje tolmačenja v različnih javnih službah (PSI) v Sloveniji in skušala izboljšati zavedanje potrebe po omogočanju PSI med odgovornimi osebami za zdravstvo v Sloveniji, po drugi strani pa bo imela tudi proaktivno vlogo, in sicer z izpolnitvijo vseh potrebnih zahtev za implementacijo programa za usposabljanje tolmačev za potrebe zdravstva, ki bi se odzval na specifične potrebe Slovenije. Pričakuje se, da bo raziskava sprožila jasno zahtevo po tem, saj se vedno več izvajalcev zdravstvenih storitev sooča z reševanjem težav bolnikov, ki ne govorijo slovenskega ali drugih jezikov, ki bi jih zdravstveno osebje razumelo. Glavni cilji predlagane raziskave so naslednji: 1. pregled in analiza stanja na področju tolmačenja za potrebe javnega sektorja v Slovenji; 2. seznam literature o tolmačenju za zdravstvene potrebe v Sloveniji in kritična obravnava zakonodaje, ki ureja tolmačenja za potrebe skupnosti; 3. zbrali se bodo podatki o morebitni rabi IT orodij za vzpostavitev tolmačenja za zdravstvene potrebe v Sloveniji 4. uzaveščanje potrebe po tolmačenju v zdravstvu in vzpostavitev osnov za začetek tovrstnih aktivnosti v Sloveniji; 5. oblikovanje kurikuluma za izobraževanje tolmačev za potrebe zdravstva in priprava ustrezne dokumentacije; 6. implemetacija in evalvacija oblikovanega kurikuluma za tolmače v zdravstvu; priprava učnega materiala; izbor in usposabljanje učiteljev; 7. izoblikovanje predloga, kako organizirati omrežje za posredovanje tolmačev za potrebe zdravstva v Sloveniji; 8. diseminacija rezultatov projekta. Vodja predlaganega projekta ima izkušnje z vodenjem projektnih skupin tako nacionalnih raziskovalnih projektov in programov kot tudi bilateralnih. Njegovo raziskovalno delo je povezano tudi z jezikovnotehnološko in korpusnojezikoslovno podporo tolmaškemu delu. V projektni skupini sodelujejo raziskovalci z Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani, ki so bili tudi partnerji v evropskem projektu MedInt - Development of a curriculum for medical interpreters (134007-LLP-2007-AT-GRUNDTVIG-GMP), in Oddelka za slavistiko, saj govorci jezikov zahodnega in vzhodnega Balkana med najštevilčnejšimi potencalnimi uporabniki tolmačenja v zdravstvu. Konzorcijski partnerji so tudi raziskovalci Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.
Pomen za razvoj znanosti
Tolmačenje v zdravstvenem okolju je bilo v Sloveniji skorajda popolnoma zanemarjeno, tako pri usposabljanju tolmačev kot pri raziskovanju tolmačenja. Oba obstoječa oddelka za prevajanje/tolmačenje v Sloveniji (Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru) nista do danes raziskavam v tolmačenju posvečala posebne pozornosti. Za specifične vidike obstaja le malo informacij ali pa jih sploh ni, npr. težave pri zdravstvenih posegih tujejezičnih bolnikov, tolmačeni jeziki v zdravstvenih inštitucijah, prav tako pa v Sloveniji opažamo pomanjkanja specifičnih ukrepov in iniciativ glede tolmačenja za zdravstvene namene. S prvo raziskavo te vrste smo dobili zbrane podatke o pravni podlagi, trenutnem stanju v zdravstvenih ustanovah, potrebi po jezikovnih kombinacijah in mnenju različnih deležnikov, ki tako ali drugače sodelujejo v kontekstu tolmačenja v zdravstvu pri nas. Tolmačenje za zdravstvene inštitucije je v večji ali manjši meri predmet raziskav v veliko državah EU, v novih članicah pa se tej temi ne posveča večje pozornosti. Raziskovalni projekt v Sloveniji je prva raziskava tolmačenja za potrebe zdravstva v Sloveniji, v eni izmed novih članic EU, in dopolnjuje podatke o stanju v celotni EU, glede na tovrstne raziskovalne rezultate v tujini, pa jih inovativno dopolnjuje na treh segmentih: - Analiza realnega okolja tolmačenja v zdravstvu in uzaveščanjem potrebe po prilagoditvi standardov delovanja tolmačev z zdravstvu: Triadna postavitev v okviru tolmačenja, ki se pojavlja kot izhodišče delovanja in tudi izobraževanja tolmačev, izhaja iz medicinskega okolja Združenih držav in njihovih priporočil, nekritično pa se prenaša tudi v druga okolja. Z analizo stanja v različnih klinikah slovenskih zdravstvenih ustanov je bilo pokazano, da obstajajo omejitve tako zaradi prostora kot tudi načina dela v zdravstvenih ustanovah. Prikazano je, da je pri izobraževanju tolmačev treba izhajati iz realnih omejitev in ne idealiziranih razmer, kot jih predvidevajo standardi delovanja tolmača za potrebe zdravstva. - Izobraževanje za potrebe tolmačenja kot nadgradnja kompetenc zdravstvenega osebja: Zaradi finančnih omejitev v sistemu zdravstvenega varstva je treba razmišljati tudi o čim bolj finančno učinkovitem sistemu – vsaj kot trenutna alternativa bolj sistematičnemu pristopu. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani je bil predlog osnovnega programa za izobraževanje skupnostnih tolmačev prilagojen tako, da omogoča dodajanje tolmaških kompetenc zdravstvenemu osebju, ki je pripravljeno delati tudi kot tolmač. - Uporabi nestrukturiranih jezikovnih podatkov pri pripravi na tolmačenje za potrebe skupnosti in vključevanje tovrstnih izkušenj v trening tolmačev za skupnost: Ko nimamo na voljo ustreznih terminoloških virov, kar je značilnost jezikov, ki se pojavljajo v okolju skupnostnega tolmačenja, je lahko internet vir raznorodnih in tematsko raznoterih besedil, tudi s specializiranih področij, ponuja internet. Predlagana je bila rešitev za gradnjo ad-hoc specializiranih korpusov in metoda njihove analize, ki omogoča sorazmerno hitro pridobitev relevantnih podatkov v kontekstu, kar je za pripravno na skupnostno tolmačenje izjemnega pomena.
Pomen za razvoj Slovenije
V preteklih letih je Slovenija doživela močno rast migrantov in ta trend se bo v prihodnosti verjetno nadaljeval. Glede na vedno večjo migracijo predstavnikov različnih jezikovnih skupnosti v Slovenijo so postale težave pri vzpostavljanju komunikacije pri socialnem in zdravstvenem varstvu problem, s katerim se sooča slovenska družba. Zaradi jezikovnih preprek je veliko migrantov soočenih z neprimernim dostopom do zdravstvenih storitev. Usposabljanje tolmačev za potrebe zdravstva in senzibilizacija zdravstvenega osebja bosta v prihodnje pomagali pri zagotavljanju višje kakovosti komunikacije in razumevanju zdravstvenega ozadja ter s tem prispevali k boljšim tolmaškim storitvam. Zato bodo imeli na dolgi rok od tega največjo korist prav bolniki s tujejezičnim družbenim kontekstom, saj bodo z uporabo tolmačev za zdravstvene potrebe dobili boljši dostop do zdravstvenih storitev. Na dolgi rok pa bodo od izboljšanja kakovosti tolmačenja imele koristi zdravstvene in terapevtske institucije ter družba na splošno. Olajšanje komunikacije za tujejezične bolnike v zdravstvenem sistemu je tudi pomemben del integracijskih ukrepov, saj sistematičen pristop k tolmačenju pomaga tudi pri vzpostavljanju medkulturnega dialoga. Migranti so ranljiva družbena skupina, pri katerih njihov izvorni družbeni kontekst in v njem pridobljene kvalifikacije pogosto niso sprejemljive v državah gostiteljicah, z dodatno tolmaško kvalifikacijo pa se lahko lažje integrirajo v slovensko družbo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno