Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
7.00.00  Interdisciplinarne raziskave     

Koda Veda Področje
P160  Naravoslovno-matematične vede  Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika 

Koda Veda Področje
1.02  Naravoslovne vede  Računalništvo in informatika 
Ključne besede
statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika, teorija grafov, analiza velikih omrežij
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25993  dr. Sergio Cabello Justo  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2014  218 
2.  24708  dr. Nadja Damij  Ekonomija  Raziskovalec  2012 - 2014  195 
3.  28015  dr. Blaž Fortuna  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011 - 2014  153 
4.  17137  Marko Grobelnik  Računalništvo in informatika  Tehnični sodelavec  2011 - 2014  444 
5.  26484  dr. Andrej Kastrin  Medicina  Raziskovalec  2012 - 2014  151 
6.  05949  dr. Sandi Klavžar  Matematika  Vodja  2011 - 2014  1.181 
7.  33510  dr. Jelena Klisara  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2014  16 
8.  33425  dr. Jurij Leskovec  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011 - 2014  281 
9.  31670  dr. Borut Lužar  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 - 2014  184 
10.  15185  dr. Matej Makarovič  Sociologija  Raziskovalec  2012 - 2014  433 
11.  24404  dr. Matej Mertik  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011 - 2014  130 
12.  12570  dr. Dunja Mladenić  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011 - 2014  667 
13.  31246  dr. Alenka Pandiloska Jurak  Politične vede  Raziskovalec  2011  59 
14.  32785  dr. Aloisius Paulin  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011  82 
15.  16013  dr. Ciril Petr  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2014  68 
16.  30048  dr. Uroš Pinterič  Politične vede  Raziskovalec  2011 - 2014  269 
17.  22649  dr. Janez Povh  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 - 2014  344 
18.  29094  dr. Jan Rupnik  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 - 2014  33 
19.  15518  dr. Riste Škrekovski  Matematika  Raziskovalec  2012 - 2014  518 
20.  21821  dr. Andrej Taranenko  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2014  132 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0101  Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko  Ljubljana  5055598000  20.135 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.855 
3.  2784  Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu  Novo mesto  3375650  6.189 
Povzetek
V Republiki Sloveniji (RS) sta na voljo dva informacijska sistema, ki sta namenjena shranjevanju in pregledovanju podatkov o znanstveno-raziskovalnem delu. Podatkovna zbirka SICRIS vsebuje podatke o posameznih raziskovalcih, raziskovalnih skupinah, raziskovalnih organizacijah ter raziskovalnih programih in projektih (v nadaljevanju raziskovalni subjekt), podatkovna zbirka COBISS pa podatke o znanstvenih in strokovnih dosežkih vseh registriranih raziskovalcev v RS. Zbirki omogočata pregledovanje podatkov, za analitiko in kompleksen vpogled v strukturo, prepoznavnost in uspešnost posameznega raziskovalnega subjekta, pa sta pogostokrat neprimerni. Poleg tega ne ponujata (i) naprednih orodij za analizo uspešnosti posameznega raziskovalnega subjekta, (ii) uporabniku prijaznega vmesnika za sodejni grafični prikaz iskanih rezultatov in relacij med njimi ter (iii) semantično podprtega preiskovanja vsebin. Glavni namen predlaganega projekta je združitev znanstveno-raziskovalnih in bibliografskih podatkov posameznih raziskovalnih subjektov iz prostodostopnih virov v uporabniku prijazno spletno aplikacijo, ki bo omogočala pregledovanje, rudarjenje in grafično povzemanje kompleksnih relacijskih podatkov za potrebe registriranih raziskovalcev, vladnih institucij, nevladnih organizacij in ostalih zainteresiranih javnosti. Zastavljeni raziskovalni problem sestavljajo trije glavni sklopi: (i) integracija znanstveno-raziskovalnih in bibliografskih podatkov, (ii) razvoj in izvedba metod ter algoritmov za analizo in grafični prikaz omrežnih podatkovnih struktur in besedil ter (iii) analiza in ovrednotenje teoretičnega modela za generiranje slučajnih omrežij, ki temelji na Kroneckerjevem produktu nad matrikami sosednosti. Glavni cilj zastavljenega projekta je razvoj in izvedba prostodostopne spletne aplikacije, ki bo ponujala: (i) integracijo podatkov iz relevantnih podatkovnih virov (SICRIS, COBISS in Google Scholar), (ii) čiščenje, pretvarjanje, razdvoumljanje in integracijo podatkov, (iii) kompleksno analizo omrežja in izbranih podomrežij raziskovalnih subjektov v aktualnem trenutku in skozi daljše časovno obdobje, (iv) kompleksno analizo besedil povezanih z izbranim raziskovalnim subjektom v aktualnem trenutku in skozi daljše časovno obdobje ter (v) sodejno pregledovanje podatkov, rezultatov analiz in grafičnih prikazov. Vodja in ostali člani predlagane projektne skupine imajo vrhunske znanstvene reference s področij teorije grafov, analize omrežij in besedil ter njihovega grafičnega prikaza, semantičnih tehnologij in upravljanja znanja. Uspešnost in kvaliteta izvedbe predlaganega projekta zato ni vprašljiva. Delo na predlaganem projektu bo potekalo v okviru petih medsebojno povezanih delovnih sklopov, ki vključujejo specifične naloge, potrebne za njegovo uspešno izvedbo. S področja vsebine predlaganega projekta bomo v uglednih znanstvenih revijah objavili več znanstvenih člankov, o rezultatih dela pa sproti poročali na mednarodnih znanstvenih konferencah. Uspešna izvedba predlaganega projekta bo pomembno prispevala nadaljnemu preboju slovenske znanosti na področju analize omrežij v evropski in svetovni vrh. Posredno bodo naši rezultati prispevali tudi k utrditvi novih raziskovalnih področij, kot so npr. rudarjenje relacijskih podatkov, semantično rudarjenje podatkov in rudarjenje tekstovnih podatkov.
Pomen za razvoj znanosti
V zadnjih letih je analiza omrežij vse bolj pomembno orodje pri poskusih razumevanja kompleksnih sistemov, ki jih je zaradi velikih količin podatkov nemogoče podrobno razložiti le z opazovanjem vsakega objekta posebej. Analiza omrežij uspešno združuje različne veje znanosti, od teorije grafov kot temelja teorije, preko teoretičnega računalništva do fizike in naprej k biologiji, mikrobiologiji vse do sociologije. Rezultati projekta tako neposredno vplivajo na razvoj znanosti pri nas. Analiza omrežij namreč ponuja učinkovita orodja za zaznavanje (netipičnih) vzorcev, ki se v različnih omrežjih lahko pojavijo. Tako se lahko, na primer, enostavno opazuje povezovanje raziskovalcev z različnih področij in povezanost le-teh, dinamiko razvoja omrežja skozi čas - zapostavljenost posameznih vej znanosti in njihovo rast. Z razvitimi orodji se je izdelava različnih znanstvenih omrežij bistveno poenostavila, zato se z različnimi analizami sedaj lahko ukvarja več skupin. Zaradi enostavnega spreminjanja strukture omrežij z uporabo različnih entitet in filtrov, se lahko izdela množica strukturno različnih omrežij, kar omogoča testiranja uspešnosti algoritmov na realnih omrežjih z različnimi lastnostmi.
Pomen za razvoj Slovenije
Razviti sistem omogoča vpogled v delo in sodelovanje raziskovalcev ter na ta način prispeva k transparentnosti in spodbujanju sodelovanja. Glede na visoko stopnjo interdisciplinarnosti, je delitev financiranja po vedah nehvaležna naloga. Z analizo skupnosti v omrežjih sodelovanj raziskovalcev bi se lahko oblikovali dodatni kriteriji za delitve oziroma bi z njo lahko predlagali nove politike financiranj ali ocenjevanj znanstvene uspešnosti. Sistem omogoča tudi vizualizacijo omrežij raziskovalnih skupin, s pomočjo katere je enostavno ugotoviti, kateri raziskovalci oziroma raziskovalne skupine se v slovenskem prostoru ukvarjajo z nekim področjem znanosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno