Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Mehanizmi varovanja zdravja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   
2.02.09  Tehnika  Kemijsko inženirstvo  Tehnika za varstvo okolja 

Koda Veda Področje
B000  Biomedicinske vede   

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
2.04  Tehniške in tehnološke vede  Kemijsko inženirstvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22304  dr. Mojca Bavcon Kralj  Kemija  Raziskovalec  2014 - 2016  200 
2.  15647  dr. Klemen Bohinc  Fizika  Raziskovalec  2014 - 2016  510 
3.  37417  dr. Mitja Drab  Fizika  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  66 
4.  05099  dr. Karmen Godič Torkar  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2014 - 2016  263 
5.  15074  dr. Raja Gošnak Dahmane  Nevrobiologija  Raziskovalec  2014 - 2016  213 
6.  11790  dr. Tjaša Griessler Bulc  Biologija  Vodja  2014 - 2016  514 
7.  34488  dr. Roghayeh Imani  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2014 - 2015  25 
8.  34903  Klara Jarni  Biologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2015  57 
9.  22776  dr. Mojca Jevšnik Podlesnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2014 - 2016  583 
10.  05916  dr. Veronika Kralj Iglič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2014 - 2016  871 
11.  37148  Judita Lea Krek  Nevrobiologija  Tehnični sodelavec  2014  18 
12.  23172  dr. Borut Poljšak  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2014 - 2016  284 
13.  20840  dr. Darja Rugelj  Šport  Raziskovalec  2014 - 2016  619 
14.  31673  dr. Roman Štukelj  Šport  Raziskovalec  2014 - 2016  117 
15.  11539  dr. Polonca Trebše  Varstvo okolja  Raziskovalec  2015 - 2016  511 
16.  22443  dr. Renata Vauhnik  Nevrobiologija  Raziskovalec  2015 - 2016  373 
17.  36714  Miha Žitnik  Biologija  Tehnični sodelavec  2016  33 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0382  Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta  LJUBLJANA  1627155  14.382 
Povzetek
Naraščajoča urbanizacija, povečana poraba naravnih virov, klimatske spremembe (suše, poplave, vročinski vali), dražja in kvalitetno slabša hrana, staranje prebivalstva ter povečevanje stresnih dejavnikov zahtevajo vedno večjo prilagodljivost človeka v njegovem življenjskem okolju. Celostni pristop k varovanju zdravja zahteva poglobljeno analizo vplivov različnih dejavnikov in mehanizmov okolja na zdravje, z namenom raziskati tiste dejavnike in mehanizme, ki so za ohranjanje zdravja in dobrega počutja človeka v spreminjajočih se razmerah najbolj pomembni. Na ta način bomo razvijali koncept zdravih naselij prihodnosti. V okviru predlaganega programa bomo sledili konceptu zdravih naselij prihodnosti. Osredotočili se bomo na pomen prehrane in načina življenja človeka v povezavi z njegovim življenjskim okoljem. Razvijali bomo metode, s katerimi bomo lahko sledili sistemom na nivoju celic, tkiv, organizmov in socialnih sistemov in tako oblikovali celovit pristop. Obravnavali bomo tri segmente vplivov na homeostazo (a): vpliv prehrane, (b): vpliv načina življenja in (c): vpliv okolja ter (d): temeljne mehanizme, s katerimi bomo opisali in ovrednotili prve tri segmente. (a): Raziskovali bomo vpliv uživanja različne hrane na homeostazo. Obravnavali bomo postopke proizvodnje in skladiščenja hrane in jih optimizirali s stališča visoko kakovostne hrane, pridelane in skladiščene brez kemikalij in z upoštevanjem higienskih standardov. (b): Raziskovali bomo mehanizme uravnavanja drže in hotenega gibanja ter ocenili vplive različnih terapevtskih aktivnosti na homeostazo s posebnim poudarkom na problematiki staranja prebivalstva in predlagali specifične postopke za vzdrževanje in podporo fiziološkega stanja starejših (s ciljem ohranjanja samostojnosti v domačem okolju, preprečevanja padcev in oblikovanja starostnikom prijaznega bivanjskega okolja z uporabo sodobnih tehnologij). (c): Raziskovali bomo vplive različnih dejavnikov okolja na zdravje. Predlagali in uvedli bomo postopke za ohranjanje okolja (zelenih površin), sanacijo degradiranega okolja, smernice za trajnostne objekte in postopke za nadzor higiene v objektih. (d): Kot senzorje zgoraj navedenega bomo uporabljali že uveljavljene metode, razvijali pa bomo tudi nove metode na osnovi temeljnih mehanizmov medcelične komunikacije v zdravju in bolezni. Biofizikalne vidike prenosa snovi in informacij v organizmu, s posebnim poudarkom na vlogi bioloških membran in njihovih nanostruktur (npr. nanoveziklov in nanocevk) v teh procesih, bomo študirali teoretično, eksperimentalno in z izvajanjem kliničnih in populacijskih študij. Na podlagi lastnosti membran bomo določali ustrezne biomarkerje homeostaze v izolatih iz telesnih tekočin. Nove minimalno invazivne metode bomo razvijali za namen zgodnje diagnostike splošno razširjenih bolezni, npr. raka in avtoimunskih bolezni in ocene tveganja nevrodegenerativnih in srčnožilnih bolezni. Pri poskusih bomo upoštevali visoke etične zahteve. Ne bomo uporabljali laboratorijskih živali. Raziskave bomo zasnovali na osnovi teoretičnih napovedi in tako minimizirali število poskusov. Pri uporabi snovi bomo upoštevali njihov kar se da majhen učinek na okolje.
Pomen za razvoj znanosti
Predvideni rezultati programa izkazujejo visoko stopnjo znanstvene oziroma strokovne relevantnosti, saj poskušajo odgovoriti na številna ključna vprašanja, vezana na koncept zdravega življenjskega sloga oz homeostaze z vidika prehrane, načina življenja in okoljskih dejavnikov, ki jih vrednotimo s pomočjo temeljnih in novih mehanizmov zdravja (medcelična komunikacija v zdravju in bolezni). Raziskovalni program obsega in povezuje 4 raziskovalna področja: 1. prehrana, 2. življenjski slog, 3. okolje, 4. mehanizmi zdravja. 1. Prehrana Razvoj novih metod omogoča ugotavljanje oksidativnega stresa, opis medsebojnih interakcij med različnimi mikroorganizmi in različnimi površinami, kakor tudi pridobivanje novih spoznanj na področju ugotavljanja učinkovitosti izobraževalnih vsebin na srednješolskem nivoju živilskih smeri v Sloveniji. 2. Življenski slog Biomehanske metode vrednotenja človekovega ravnotežja(i) in z robotsko tehnologijo podprte meritve laksnosti prednje križne vezi (ii) nam omogočajo (i) napovedovanje trendov sprememb ravnotežja pri starejših osebah, vrednotenje različnih okoljskih in fizioloških učinkov in ovrednotenje protokolov za preprečevanje padcev starejših. In (ii) povezati individualne dejavnike tveganja za poškodbe prednje križne vezi s športnospecifičnimi dejavniki tveganja. 3. Okolje Z razvojem metod in ustreznih zelenih tehnologij smo ovrednotili možnosti in zdravstvena tveganja v okviru koncepta zapiranja snovnih poti ter možnosti za prilagajanje na učinke podnebnih sprememb ter za zmanjšanje ekološkega odtisa naselij, mest in regij lokalno in globalno. Z razvojem koncepta zaprte zanke smo pripomogli k novem pogledu in razumevanju uporabe človeških izločkov. Skozi vidik celostnega pristopa k obravnavi človeka, smo s pomočjo novih postopkov in z razvojem novih metod določili zdravstvena tveganja, zlasti pri uporabi ob stiku z nevarnimi kemikalijami (pesticidi), pri uporabi kozmetičnih izdelkov in ob dezinfekciji bazenske vode. Tovrstne raziskave so izrazito multidisciplinarne in celostno naravnane, zato so nam omogočale skupne objave v odmevnih publikacijah z raziskovalci iz tujih uglednih inštitucij, skupne prijave na H2020 ter tesno sodelovanje s podjetji (Koto, Algen, Atlantis, LiviPlant, Echo) 4. Mehanizmi zdravja Na osnovi biofizikalnih metod smo pridobili argumente za preverjanje hipotez mehanizmov nekaterih bolezni kot so rak, srčnožilne bolezni in presnovne bolezni. Obravnavani mehanizmi temeljijo na medcelični komunikaciji znotraj organizma, ki jo posredujejo zelo majhni (nano) fragmenti celičnih membran, in tako vplivajo na številne procese. Interakcijo organskih in anorganskih nanodelcev smo vzeli kot zasnovo biosenzorjev za minimalno diagnostiko različnih bolezni. Povezali smo se z vrhunskimi strokovnjaki doma in v tujini in naredili preboj v znanstveno periodiko z visokimi faktorji vpliva.
Pomen za razvoj Slovenije
1.Prehrana Na področju živilstva je potreben učinkovitejši sistem primarnega in vseživljenjskega izobraževanja. V cilju doseči celovito kakovost in varnost življenja je potreben multidisciplinaren in inovativen pristop, ki bo v živilsko/prehransko/oskrbovalni verigi sposoben učinkovitega in hitrega odzivanja na spremembe v okolju. Vključil in poudaril naj bi pomembnost subjektivnega načina dojemanja koncepta zdravja in varnosti. 2. Življenski slog Razumevanje dejavnikov okolja in dejavnikov osebe pri načrtovanju zdravega življenskega sloga, promociji aktivnega in zdravega staranja omogoča načrtovanje visokomspecifičnih vadbenih programov za zmanjševanje dejavnikov tveganja za padce pri starejših v različnih okoljih. Za omogočanje njihove udeležbe v vsakodnevnem življenju s pomočjo uporabe mestnega potniškega prometa smo identificirali glavne dejavnike tveganja za različne poškodbe in ugotavljali omejitvene dejavnike pri uporabi javnega transporta. Razvoj nove diagnostične in terapevtske metode za ugotavljanje laksnosti predne križnje vezi in za njeno zmanjševanje ima potencial za zgodnje odkrivanje ogroženih športnikov in z ustreznimi vadbenimi programi za preprečevanje poškodb v različnih tekmovalnih in rekreativnih športih. 3. Okolje Rezultati raziskav prispevajo na nacionalnem nivoju k promociji Nacionalnega akcijskega načrta in »zero waste« koncepta za vzpostavitev ekonomije sklenjenih snovnih poti ter spodbujanje inovativnih ekoloških konceptov v Sloveniji in k razvoju nove paradigme o celostnem pristopu pri razvoju inovativnih rešitev na področju ekološkega in sanitarnega inženirstva, predvsem pri pretvorbah odpadkov v varen in uporaben snovni ali energetski vir in pri spreminjanju odnosa do njihove ponovne uporabe (npr. človeški izločki). Raziskave prispevajo k promociji koncepta snovno učinkovitih družb na mednarodni ravni in prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Vidik uporabe zelenih tehnologij bo okrepil že obstoječe povezovanje s tujimi partnerji. Ob zavedanju in podpori aktivnostim ter ukrepom za krepitev in ohranjanje zdravja (uporaba novih tehnologij za dezinfekcijo brez klora in broma, zmanjševanje tveganj z okužbami s patogeni, varno ravnanje s kemikalijami-pesticidi), bomo lahko prispevali k zmanjševanju stroškov zdravstvene oskrbe in povečevali gospodarsko konkurenčnost Slovenije. 4. Mehanizmi zdravja Boljše razumevanje vzrokov razširjenih bolezni kot so rak, srčnožilne bolezni in presnovne bolezni bo imelo pomemben vpliv na razvoj družbe s stališča medicine, družbe in ekonomije. Na področju teh raziskav smo vključeni v vrh svetovne znanosti, kar je pomembno za ugled Slovenije. Razvijamo originalne metode, ki prispevajo k svetovni znanosti, kar je pomembno za nacionalno identiteto. Posebno pozornost posvečamo etičnim načelom, ne delamo poskusov na laboratorijskih živalih, ne uporabljamo metod, ki bi obremenjevale bolnike in materialov, ki bi zahtevali trpljenje ali življenje živali. Razvijamo nizkocenovne metode, ki bi bile široko dostopne in bi čim manj obremenjevale okolje. K povečanju ugleda Slovenije prispeva tudi upoštevanje visokih etičnih načel.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno