Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija pametnih novih materialov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.02.00  Naravoslovje  Fizika   

Koda Veda Področje
P002  Naravoslovno-matematične vede  Fizika 

Koda Veda Področje
1.03  Naravoslovne vede  Fizika 
Ključne besede
pametni materiali; intermetalne spojine; kvazikristali; termični spomin; multiferoiki; nekonvencionalni superprevodniki; frustrirani magneti; elektrokaloriki; hladni atomi; elastomerni kompoziti; jedrska magnetna resonanca; dielektrična spektroskopija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (47)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07518  dr. Tomaž Apih  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
2.  14080  dr. Denis Arčon  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
3.  53450  Tina Arh  Fizika  Mladi raziskovalec  2019 - 2021 
4.  29518  dr. Matej Bobnar  Fizika  Raziskovalec  2019 - 2021 
5.  15644  dr. Vid Bobnar  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
6.  52040  dr. Dejvid Črešnar  Fizika  Mladi raziskovalec  2018 - 2021 
7.  50495  Nikita Derets  Fizika  Mladi raziskovalec  2017 - 2021 
8.  03939  dr. Janez Dolinšek  Fizika  Vodja  2015 - 2021 
9.  04347  dr. Cene Filipič  Fizika  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2021 
10.  52043  dr. Darja Gačnik  Fizika  Mladi raziskovalec  2018 - 2021 
11.  36353  dr. Matjaž Gomilšek  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
12.  55763  Katja Gosar  Fizika  Mladi raziskovalec  2021 
13.  53453  Žiga Gosar  Fizika  Mladi raziskovalec  2019 - 2021 
14.  18272  dr. Alan Gregorovič  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
15.  54692  Anton Hromov  Fizika  Mladi raziskovalec  2021 
16.  39140  dr. Nejc Janša  Fizika  Mladi raziskovalec  2016 - 2021 
17.  21545  dr. Peter Jeglič  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
18.  32150  dr. Andreja Jelen  Fizika  Raziskovalec  2018 - 2021 
19.  35896  Blaž Jesenko    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
20.  54693  Vida Jurečič  Fizika  Mladi raziskovalec  2020 - 2021 
21.  53022  dr. Rainer Oliver Kaltenbaek  Fizika  Raziskovalec  2020 
22.  20209  dr. Martin Klanjšek  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
23.  37937  dr. Tilen Knaflič  Fizika  Mladi raziskovalec  2015 - 2020 
24.  26027  dr. Andraž Kocjan  Materiali  Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
25.  32911  dr. Georgios Kordogiannis  Fizika  Raziskovalec  2021 
26.  17288  Davorin Kotnik    Tehnični sodelavec  2015 - 2021 
27.  35466  dr. Primož Koželj  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
28.  36336  dr. Mitja Krnel  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
29.  10124  dr. Zdravko Kutnjak  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
30.  34444  dr. Marta Lavrič  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
31.  35541  dr. Jože Luzar  Fizika  Tehnični sodelavec  2018 - 2021 
32.  37464  dr. Janez Lužnik  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2020 
33.  38196  dr. Aleksander Matavž  Fizika  Mladi raziskovalec  2015 - 2019 
34.  39153  dr. Tadej Mežnaršič  Fizika  Mladi raziskovalec  2016 - 2021 
35.  54939  Peter Mihor    Tehnični sodelavec  2021 
36.  33322  dr. Jerneja Milavec  Fizika  Raziskovalec  2015 
37.  55793  Matic Morgan  Fizika  Mladi raziskovalec  2021 
38.  32160  dr. Nikola Novak  Fizika  Raziskovalec  2017 - 2021 
39.  26465  dr. Matej Pregelj  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
40.  35478  dr. Andraž Rešetič  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
41.  29540  dr. Brigita Rožič  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
42.  35479  dr. Melita Sluban  Kemija  Mladi raziskovalec  2015 - 2018 
43.  35485  dr. Maja Trček  Meroslovje  Raziskovalec  2015 - 2018 
44.  18274  dr. Polona Umek  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2021 
45.  26471  dr. Stanislav Vrtnik  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
46.  07527  dr. Boštjan Zalar  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
47.  21558  dr. Andrej Zorko  Fizika  Raziskovalec  2015 - 2021 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  18 
2.  1554  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko  Ljubljana  1627007 
Povzetek
"Pametni" materiali so snovi z nenavadnimi, lahko tudi izključujočimi si fizikalnimi, kemijskimi, mehanskimi ali strukturnimi lastnostmi, ki jih lahko manipuliramo z zunanjim fizikalnim parametrom, zaradi česar so obetavni za uporabo v funkcionalnem smislu. Preučevali bomo naslednje skupine takšnih materialov (1-12) in razvijali metode za njihovo pripravo oziroma karakterizacijo (13-14): 1. Materiali s "pametno" kombinacijo fizikalnih lastnosti kot je kombinacija kovinske električne prevodnosti in nizke toplotne prevodnosti ter možnostjo spreminjanja obeh preko kemijske sestave. 2. Intermetalne spojine za "pametno" katalizo z visoko katalitsko selektivnostjo in časovno stabilnostjo v času kemijske reakcije, osnovano na konceptu izoliranih aktivnih mest. 3. "Pametni" materiali s termičnim spominom za termično shranjevanje digitalnih informacij iz razreda kvazikristalov in kompleksnih kovinskih spojin, ki predstavljajo začetek termičnega računalništva. 4. Samoorganizirani "pametni" nanokompoziti kot mreže kovinskih nanodelcev (Co, Ni in Mo) v dielektrični matriki (npr. Bi12GeO20) s funkcionalnimi optičnimi lastnostmi (frekvenčno selektivna zrcala, optični filtri). 5. "Pametni" antiferomagneti, kjer lahko izmenjalne interakcije zvezno nastavljamo z magnetnim poljem ali s temperaturo. 6. Nekonvencionalni multiferoiki s hkratnim magnetnim in polarnim redom ter močno magneto-električno sklopitvijo, ki predstavlja osnovo njihove multifunkcionalnosti. 7. Geometrijsko frustrirani spinski sistemi z nekonvencionalnimi magnetnimi lastnostmi, ki lahko vodijo do funkcionalnih faz v primerih hkrati aktivnih prostostnih stopenj. 8. Nenavadni superprevodniki, kjer interakcije med elektroni znotraj multiorbitalne pasovne strukture vodijo do višjih kritičnih temperatur oziroma kritičnih polj. 9. Termomehansko aktivni elastomerni kompoziti so novi elastično anizotropni materiali z netrivialnim profilom termičnega raztezanja, ki ga lahko prilagajamo s pomočjo orientacijskega urejanja termomehansko aktivnih polnil v obliki mikro- in nanodelcev. 10. Materiali z ojačenim dielektričnim in elektromehanskim odzivom za manipulacijo in shranjevanje električnih nabojev in energije ter napredne elektromehanske aplikacije. 11. Materiali z velikim elektrokaloričnim odzivom za razvoj novih dielektričnih tehnologij hlajenja, okolju bolj prijaznih, manj hrupnih hladilnih naprav z boljšim energijskim izkoristkom kot trenutne hladilne tehnike. 12. Nanostrukturni oksidi prehodnih kovin, sinteza ter študij katalitskih lastnosti v kislo/bazično kataliziranih reakcijah pri pretvorbah v organski kemiji in fotokemijske aktivnosti pri razgradnji organskih polutantov. 13. Kvadrupolna resonanca zdravilnih učinkovin, ki imajo v novi, kokristalni obliki, načrtno prilagojene fizikalne lastnosti kot so topnost, hitrost raztapljanja, higroskopnost ali stabilnost. 14. Eksperimentalna postavitev sistema hladnih atomov kot nova možna pot za študij, projektiranje in simuliranje "pametnih" materialov.
Pomen za razvoj znanosti
"Pametni" materiali, v katerih se prepletajo različne prostostne stopnje, so trenutno v samem ospredju raziskav na področju znanosti o materialih v Evropi in v svetu. To je posledica dejstva, da je njihova fizika precej bolj zapletena kot fizika običajnih materialov, prav zaradi tega pa tipično kažejo možnost manipulacije z zunanjim fizikalnim parametrom, kot je temperatura oziroma električno ali magnetno polje. Podrobno razumevanje posledic prepletanja različnih prostostnih stopenj na obnašanje materiala, na procese urejanja in lokalne dinamike v teh materialih je ključno tako s stališča osnovne znanosti kot morebitnih aplikacij. Trenutno je poznavanje lokalnih fizikalnih mehanizmov odgovornih za termični odziv in odziv na zunanja polja še dokaj nepopolno. Zapolnitev teh vrzeli v znanju je zato nujna za uspešen prenos teh materialov na različna področja uporabe v prihodnosti: za termično računalništvo kot morebitno novo vejo digitalne informacijske tehnologije, za senzorje, aktuatorje, umetne mišice, "lab on a chip" tehnologijo, MEMS in NEMS naprave, spominske komponente, elektronske elemente v visokofrekvenčnih napravah (GPS sistemi, mobilna telefonija), frekvenčno selektivne optične komponente, sisteme z negativnim efektivnim lomnim količnikom, električno učinkovitejše naprave, električne komponente z zmanjšanim gretjem, hladilne naprave z boljšim energijskim izkoristkom, naprave temelječe na kvantnih pojavih z zmanjšano dekoherenco, selektivno katalizo, povečano stabilnost in boljši izkoristek kemijskih reakcij itd. Omenjene naprave, sistemi in procesi bodo igrali pomembno vlogo v informacijski tehnologiji, biomimetiki, pri smotrnemu ravnanju z energijo in ostalih visokotehnoloških podvigih, ki so močno odvisni od podpore s strani osnovne znanosti. Vse opisane raziskave v predlaganem programu predstavljajo nova in aktualna področja sodobne znanosti ter zagotavljajo originalne in mednarodno primerljive rezultate. Pričakujemo, da bodo rezultati raziskav znatno prispevali k razvoju znanosti na področju razumevanja in uporabe sodobnih materialov.
Pomen za razvoj Slovenije
1. Pomen za gospodarstvo Predlagane raziskave "pametnih" materialov spadajo v široko področje "Napredni materiali" v okviru "Ključnih spodbujajočih tehnologij" programa Horizont 2020 ( http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/key-enabling-technologies ). Kot je zapisano v njegovi predstavitvi, naj bi napredni materiali prinašali nove funkcionalnosti in izboljšane lastnosti, s čimer bi omogočili dodano vrednost obstoječim produktom in procesom, z močnim poudarkom na trajnostnem razvoju. Evropa si torej želi prehoda s starega, prekomernega izkoriščanja naravnih virov na sodobno, učinkovito izkoriščanje ob pomoči znanja, pri čemer je skrb za okolje na prvem mestu. Napredni materiali naj bi pri tem prehodu igrali pomembno vlogo, saj naj bi evropski industriji omogočili obdržati konkurenčnost v primerjavi z vzhodnimi razvijajočimi se gospodarstvi, ki temeljijo na prekomernem izkoriščanju naravni virov. V programu predlagane raziskave "pametnih" materialov imajo natanko takšen cilj, saj so usmerjene v razumevanje lastnosti materialov in s tem v iskanje njihovih novih funkcionalnosti. Od tod izvira pomen programa za tehnološki razvoj Slovenije v okviru obstoječih in nastajajočih majhnih in srednje velikih podjetij, kar v končni fazi vodi tudi do novih delovnih mest.   2. Promocija države in mednarodna delitev dela Predlagane raziskave "pametnih" materialov bodo slovenski prispevek v svetovno zakladnico znanja na področju znanosti sodobnih materialov in fizike trdne snovi. Slovenijo bodo opredelile kot družbo znanja. Pričakujemo znatne posredne rezultate, kot so promocija Slovenije kot visokotehnološko razvite države, vključitev Slovenije v mednarodni trg dela tako na področju znanosti v obliki sodelovanja s tujimi uglednimi institucijami kot v obliki sodelovanja znotraj evropskih in svetovnih mrež, kjer se dogaja prenos znanja v prakso. V obeh pogledih se je obstoječa programska skupina v preteklosti izkazala.   3. Vzgoja in izobraževanje kadrov V predlagane raziskave "pametnih" materialov bodo v skladu s tradicijo obstoječe programske skupine vključeni tudi univerzitetni študenti vseh stopenj. S tem bodo neposredno deležni znanja o "pametnih" materialih, hkrati pa bodo sodelovali pri ustvarjanju novega znanja na tem področju. Nekaj članov predlagane programske skupine je aktivnih v študijskem procesu kot nosilcev predmetov, znotraj katerih se že dogaja sprotni pedagoški prenos v raziskavah pridobljenega znanja o "pametnih" materialih med študente. V okviru Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sta takšna predmeta (i) "Metode eksperimentalne fizike snovi" nosilca Janeza Dolinška, vodje predlaganega programa, ki je nedavno izdal učbenik "Experimental Methods of Condensed Matter Physics", (ii) "Industrijska fizika" nosilca Denisa Arčona. V okviru Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana pa sta takšna predmeta (iii) "Fizika materialov" nosilcev Boštjana Zalarja in Zdravka Kutnjaka, (iv) "Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov" nosilca Vida Bobnarja. (v) "Jedrska magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov" nosilca Tomaža Apiha
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno