Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
Visoko šolstvo, visokošolski zavodi, visokošolske politike, finančna sredstva, upravljanje, učinkovitost, gospodarnost, uspešnost, zaposljivost, inovativnost, družba znanja, delovno pravo, podjetništvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (39)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32194  dr. Jasna Auer Antončič  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  121 
2.  36495  Ula Ažman  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015 
3.  21889  dr. Roberto Biloslavo  Družboslovje  Raziskovalec  2016 - 2018  379 
4.  28328  dr. Tina Bratkovič Kregar  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  125 
5.  30604  dr. Kristijan Breznik  Naravoslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  210 
6.  38178  Nejc Cvörnjek  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015 - 2018 
7.  29842  dr. Valerij Dermol  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2015 - 2018  387 
8.  24567  dr. Armand Faganel  Družboslovje  Raziskovalec  2016 - 2018  774 
9.  22932  dr. Viktorija Florjančič  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  340 
10.  26367  dr. Doris Gomezelj Omerzel  Družboslovje  Raziskovalec  2016 - 2018  243 
11.  35502  dr. Jana Hojnik  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  138 
12.  52037  Marina Jašić  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2018 
13.  29776  dr. Mateja Jerman  Družboslovje  Raziskovalec  2016 - 2018  161 
14.  23228  dr. Andrej Koren  Družboslovje  Raziskovalec  2015  366 
15.  30667  Mihaela Kosančič    Tehnični sodelavec  2015 - 2018 
16.  32173  dr. Suzana Laporšek  Družboslovje  Raziskovalec  2016 - 2018  217 
17.  33154  dr. Ina Lejko  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015  17 
18.  06165  dr. Dušan Lesjak  Družboslovje  Vodja  2015 - 2018  712 
19.  21890  dr. Mirko Markič  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  682 
20.  34167  dr. Maja Meško  Družboslovje  Raziskovalec  2016 - 2018  556 
21.  20427  dr. Špelca Mežnar  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  205 
22.  34551  Andrej Naraločnik  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015 - 2016 
23.  24126  dr. Srečko Natek  Tehnika  Raziskovalec  2015 - 2018  100 
24.  28768  dr. Igor Rižnar  Humanistika  Raziskovalec  2016 - 2018  180 
25.  35497  dr. Laura Rožman Krivec  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  36 
26.  28257  dr. Mitja Ruzzier  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  262 
27.  33153  dr. Vesna Skrbinjek  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2016 - 2018  87 
28.  28765  dr. Klemen Širok  Družboslovje  Raziskovalec  2016 - 2018  296 
29.  12702  dr. Janez Šušteršič  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  501 
30.  34549  dr. Blanka Tacer  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015  43 
31.  35501  dr. Nastja Tomšič  Družboslovje  Raziskovalec  2015  17 
32.  36494  dr. Maja Trošt  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015 - 2018 
33.  36490  dr. Aleš Trunk  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  139 
34.  21897  dr. Nada Trunk Širca  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  559 
35.  34620  dr. Matija Vodopivec  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015  75 
36.  09745  dr. Milan Vodopivec  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  264 
37.  08987  dr. Zvone Vodovnik  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  946 
38.  37545  dr. Sabina Žampa  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  13 
39.  04217  dr. Egon Žižmond  Družboslovje  Raziskovalec  2015  721 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2711  Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije  Celje  2213818  3.604 
2.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  10.860 
Povzetek
Izobraževanje oz. še posebej VŠ se smatra kot ključni dejavnik gospodarskega razvoja. VŠZ kot tudi vlade in drugi akterji se morajo zavedati, da igrajo ključno vlogo v »Evropi znanja« in morajo prevzemati svojo odgovornost pri zagotavljanju storitev, ki se od njih pričakujejo. Neuspešnost VŠ sistemov, kjer pride z vidika družbenih potreb in zaposlitvenih možnosti do slabših odločitev potencialnih študentov glede izbire študija, kar vodi do višjih družbenih stroškov v prihodnje, s tem pa se še povečuje stopnja brezposelnih diplomantov. Za naše univerze je značilen prevladujoč vpliv akademikov pri upravljanju, kar odpira vprašanje njihovega ustreznega poslovnega upravljanja in ustreznega vpliva ustanoviteljev na (finančno) poslovanje, zaradi neprimerne sestave in vodenja upravnih odborov, v katerih imajo predstavniki ustanovitelja prešibak, zaposleni na univerzi pa prevelik vpliv. Izobraževanje in zaposlovanje v sodobnih »družbah znanja« zaznamuje upad rodnosti in staranje prebivalstva, šibka udeležba starejših na trgu dela ter visoka stopnja brezposelnosti med mladimi. Večina držav se je v preteklih letih odzivala predvsem z vidika starajoče se populacije oz. s podaljševanjem delovno aktivnega obdobja državljanov ter s t. i. starostno segregacijo trga dela. Slednjo v Sloveniji označuje predvsem zmanjševanje deleža zaposlitev za nedoločen čas med mladimi, glede česar je na prvem mestu v EU. Zaradi vsega tega je ključni raziskovalni problem, kako zagotoviti večjo učinkovitost in uspešnost VŠ sistema in s tem razrešitev enega ključnih problemov VŠ ne le v Sloveniji ter na ta način vplivati na ustvarjanje pogojev za povečanje zaposljivosti (in samozaposljivosti) diplomantov ter ustrezen razvoj in dinamiziranje trga dela, tako za mlajše kot starejše. Opredelili smo tri skupine ciljev – tiste, ki se nanašajo na VŠ politike in sistemsko financiranje VŠ in VŠZ, upravljanje VŠZ, ter (samo)zaposlovanje mlajših in starejših, ki pa jih bomo uresničevali ne le z vidika VŠ izobraževanja, ampak v prepletu področij kot npr. informatike, managementa, podjetništva, ekonomije in prava. Rezultati raziskovanja bodo prispevali k razvoju znanj na področju managementa izobraževanja in zaposlovanja ter drugih relevantnih znanosti tako, da bodo teoretična spoznanja in modeli upoštevali družbeno stvarnost, kar bo zagotovilo večjo družbeno relevanco rezultatov, spoznanj in priporočil, ki jih potrebuje tako znanost kot družba znanja. Rezultati bodo razvijali teorije, hkrati bodo uporabni za vse deležnike izobraževanja in zaposlovanja tako na sistemski kot institucionalni ravni. V razmerah, po svetovni gospodarski in finančni krizi ter družbeno-politični krizi v Sloveniji, ki je temu sledila, so znanja z managementa izobraževanja ter zaposlovanja pomembna za zagon gospodarstva, hkrati pa bodo prišla prav pri uresničevanju evropskih politik, zato bodo rezultati imeli neposreden pomen za deležnike v Sloveniji, posreden v dialogu med Slovenijo in EU.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskovanja bodo prispevali k razvoju znanj na področju managementa izobraževanja in zaposlovanja ter drugih relevantnih znanosti tako, da bodo teoretična spoznanja in modeli upoštevali družbeno stvarnost, kar bo zagotovilo večjo družbeno relevanco rezultatov, spoznanj in priporočil, ki jih potrebuje tako znanost kot družba znanja. Rezultati bodo razvijali teorije, hkrati bodo uporabni za vse deležnike izobraževanja in zaposlovanja tako na sistemski kot institucionalni ravni. Raziskovanje bo prispevalo nova znanja o učinkovosti in uspešnosti VŠ izobraževanja, ter ustvarilo prepletene in soodvisne koncepte in modele VŠ politik, njim podporne sisteme in instrumente financiranja VŠ ter koncepte in modele upravljanja VŠZ. Pri financiranju VŠ razvili modele usklajenega in dopolnjujočega financiranja tako VŠZ (izvajanje izobraževanja) kot študentov (udeležencev izobraževanja). Rezultati in ugotovitve bodo premaknili raziskovalno in izobraževalno pozornost od študenta in učitelja k diplomantu in njegovemu delodajalcu, od VŠZ k trgu dela oz. družbi znanja. Področje teorij in praks inkluzivnega ravnanja z znanjem in zaposlovanjem mlajših kot tudi starejših predstavlja relativno novost tako v Sloveniji kot tudi drugje. Raziskava bo sicer utemeljena na konceptih in teorijah, ki v znanosti že obstajajo in so empirično že obdelane, ne pojavljajo pa se v kombinaciji, ki jo uvajamo v naši raziskavi. Konceptualni model, ki ga bomo zasnovali in empirično preverili, bo omogočil razumevanje pomembnih sestavin ravnanja z obema skupinama zaposlenih ter vzročno-posledičnih in korelacijskih povezav med njimi. Poglobljeno bomo obdelali koncepte zahtev trga dela in samega dela in avtonomije pri delu, zmožnosti za delo ter njihove usklajenosti z delovnimi mesti, oblikovanja delovnega mesta, organizacijske klime inkluzivnosti, zaznane podpore podjetja, stereotipov, uslužnostnega vodenja, entuziazma pri delu, namer po odhodu ipd. Omenjeni vidiki v slovenskem okolju do sedaj empirično in teoretično še niso bili obdelani.   Pri proučevanju narave rasti gospodarstva in vpliva izobrazbene strukture na rast gospodarstva bomo dali svoj prispevek tudi k razvoju endogenih modelov gospodarske rasti. Ti modeli so zamenjali klasični pristop, ki je proučeval zgolj vlogo velikosti populacije oziroma števila zaposlenih na gospodarsko rast, zaobšel pa je pomen dosežene povprečne ravni izobrazbe prebivalstva. To pomanjkljivost bomo odpravili tudi v našem pristopu k analizi dejavnikov gospodarske rasti, ki bo zamenjal merjenje produkcijskega faktorja delo s človeškim kapitalom.   Pričakujemo rezultate, ki bodo novost tudi glede uporabnosti teh in sorodnih teoretskih modelov na aktualna vprašanja izobraževalne in zaposlovalne politike tako v Sloveniji kot v EU: analiza slabosti pri usklajevanju izobraževalne in zaposlovalne politike na ravni EU pa bo zagotovila ne le podlage za nadaljnje raziskovanje, ampak tudi za usmerjanje razvoja slovenske družbe v družbo znanja.
Pomen za razvoj Slovenije
V razmerah, po svetovni gospodarski in finančni krizi ter družbeno-politični krizi v Sloveniji, ki je temu sledila, so znanja z managementa izobraževanja ter zaposlovanja pomembna za zagon gospodarstva, hkrati pa bodo prišla prav pri uresničevanju evropskih politik, zato bodo rezultati imeli neposreden pomen za deležnike v Sloveniji, posreden v dialogu med Slovenijo in EU. Ustrezen management izobraževanja tako na sistemski kot institucionalni ravni bo zagotovil nekaj rešitev problemov, ki so se nakopičili v zadnjem desetletju po uvedbi bolonjskega procesa in povečani avtonomji VŠZ. VŠZ niso ustrezno upravljani, vse bolj so neučinkoviti, neuspešni in ne upoštevajo potreb trga dela oz. družbe. Rezultati raziskovanja bodo prispevali k večji učinkovitosti VŠZ in bolj racionalni rabi javnih sredstev. Pri tem bodo upoštevani cilji in pričakovanja delodajalcev, ki postavljajo vselej nove zahteve in pričakovanja pred diplomante kot tudi sistem izobraževanja. Vse bolj pereč problem, še posebej v nekaterih državah južne Evrope in v Sloveniji, je rast brezposelnosti mladih in zato tudi VŠ diplomantov, zaradi česar je treba zagotoviti sinergijo med VŠ in politikami razvoja gospodarstva in zaposlovanja, kakor tudi rešitvami, ki omogočajo zaposljivost mladih. Poleg problema staranja, se zaradi vzdržnosti sistema javnih financ podaljšuje čas delovno aktivnega prebivalstva, zaradi česar je treba ustrezno ohranjanje zaposljivosti starejših. Raziskava bo prispevala tudi na področju samozaposlovanja in spodbujanja prožnejšega in učinkovitejšega trga dela. Raziskava je usmerjena v dve skupini, na mlade, ki se odločajo za študij in z diplomiranjem vstopajo na trg dela dokaj nepripravljeni na pričakovanja delodajalcev in za negotovosti, na katere tam naletijo, ter starejše nad 55 let, ki se pogosto soočajo s težavami pri iskanju ali ohranjanju zaposlitve. Tako bomo prispevali k razvoju kariere, ki bo temeljila na (de)regulaciji trga dela, staranju populacije in migracijskimi tokovi. Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja terja tudi prilagajanje delovnopravne in zaposlovalne zakonske ureditve. Rezultati raziskovanja bodo prispevali nove sestavine pravne ureditve delovnih razmerij in socialne varnosti ter oblikovanje načel teh dveh pravnih podsistemov, pomembni pa bodo tudi za dvig motivacije zaposlenih za kakovostno delo in dvig produktivnosti dela, kar bo prispevalo k njihovi in splošni blaginji. Na področju mikroekonomskih in makroekonomskih raziskav pričakujemo nova dognanja oz. ugotovitve ekonomskih zakonitosti, ki bodo na ustrezen način dopolnjevale in zaokroževale disciplino managementa. Vprašanje prispevka (rasti) človeškega oz. intelektualnega kapitala k rasti BDP Slovenije je z vključitvijo vloge in vpliva VŠZ ter izobraževalnega sistema sodi med najpomembnejše makroekonomske in mikroekonomske analize, ki obsegajo vprašanje vloge in vpliva izobraževanja na rast konkurenčnosti podjetij, gospodarsko rast in trajnostni razvoj Slovenije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, 2016, 2017, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, 2016, 2017, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno