Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Internetno raziskovanje

Obdobja
01. januar 2015 - 31. december 2018
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
internetno raziskovanje, spletno anketiranje, e-družboslovje, varna raba interneta, digitalne neenakosti, internetne storitve.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03313  dr. Jaroslav Berce  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2017  293 
2.  30704  dr. Jernej Berzelak  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  119 
3.  23497  dr. Barbara Brečko  Sociologija  Raziskovalec  2016 - 2018  110 
4.  34789  dr. Gregor Čehovin  Sociologija  Mladi raziskovalec  2015 - 2018  51 
5.  31339  Tina Dolenc  Sociologija  Tehnični sodelavec  2018 
6.  23424  dr. Vesna Dolničar  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2018  333 
7.  38367  dr. Darja Grošelj  Sociologija  Raziskovalec  2017 - 2018  68 
8.  22639  dr. Simona Hvalič Touzery  Sociologija  Raziskovalec  2017 - 2018  495 
9.  17913  dr. Katja Lozar Manfreda  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2018  181 
10.  27574  dr. Andraž Petrovčič  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2018  284 
11.  31975  dr. Katja Prevodnik  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2015 - 2018  57 
12.  35389  dr. Anže Sendelbah  Sociologija  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  12 
13.  33521  dr. Ana Slavec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2015 - 2017  220 
14.  38110  dr. Kaja Smole Orehek  Sociologija  Mladi raziskovalec  2015 - 2018  29 
15.  38019  Mojca Šetinc  Sociologija  Tehnični sodelavec  2015  47 
16.  29686  dr. Iztok Šori  Sociologija  Raziskovalec  2018  202 
17.  50996  dr. Sakari H.Matias Taipale  Sociologija  Raziskovalec  2018  68 
18.  52177  dr. Urška Tuškej Lovšin  Sociologija  Raziskovalec  2018  42 
19.  10155  dr. Vasja Vehovar  Sociologija  Vodja  2015 - 2018  835 
20.  37931  Marjana Vrh    Tehnični sodelavec  2015 - 2018 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.208 
Povzetek
Vpetost interneta v sodobno družbo predstavlja za družboslovne znanosti pomemben predmet raziskovanja in hkrati odpira nove možnosti razvoja inovativnih raziskovalnih metod. Predlagani raziskovalni program zajema oba vidika: internet kot objekt in internet kot orodje družboslovnega proučevanja. INTERNET KOT OBJEKT obsega široko področje raziskovanja, od problemov internetne družbe, tehnološko-socioloških, komunikoloških, kadrovskih in marketinških vidikov novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) do razvoja družbenih aplikacij (npr. e-učenje, e-zdravstvo, e-uprava, e-poslovanje, igrifikacija). V tem okviru se posebej osredotočamo na proučevanje: vloge interneta v e-družboslovju pri integraciji virtualnega raziskovalnega sodelovanja v spletne platforme za načrtovanje, zbiranje in analizo družboslovnih podatkov; digitalnih neenakosti s poudarkom na premagovanju izključenosti starejših, kjer ima posebno vlogo analiza digitalnega razkoraka na osnovi časovne distance; varne rabe interneta in preprečevanja nezakonitih in škodljivih vsebin na internetu; dejavnikov in posledic medijske večopravilnosti, ki so vezani na vključevanje IKT v vsakdanje življenje; dejavnikov posvajanja naprednih podpornih in mobilnih tehnologij za izboljšanje družbene vključenosti in kakovosti življenja med različnimi populacijskimi segmenti; inovativnih aplikacij interaktivnih spletnih iger v neformalnih oblikah izobraževanja. Pri proučevanju INTERNETA KOT ORODJA se program osredotoča na razvoj inovativnih metod in znanj, ki so povezana z internetno posredovanimi načini zbiranja podatkov na področjih: metodoloških dejavnikov kakovosti podatkov v spletnih anketah; novih izzivov implementacije spletnih anket v praksi, kot so spletni paneli, uporaba mobilnih naprav; vključevanja tehnologij inteligentnih sistemov in jezikovnih tehnologij v pripravo anketnih vprašalnikov in zbiranje podatkov; prilagoditev metod za testiranje uporabnosti internetnih storitev na večfunkcijskih in mobilnih napravah glede na lastnosti ciljnih populacij; uporabe parapodatkov (digitalnih sledi) za poglobljen vpogled v vedenjske vzorce proučevanih oseb v procesu zbiranja empiričnih podatkov. Raziskovalna skupina je aktivna in uveljavljena v mednarodni znanstveni skupnosti, kar dokazujejo dosedanji mednarodni znanstveni in družbenoekonomski dosežki (publikacije, citati, nagrade, članstva v uredniških odborih, sodelovanja v mednarodnih organizacijah, omrežjih in projektih ter znanstveno sodelovanja in mentorstva, kot tud portal WebSM in orodje za spletno anketiranje 1KA). Podobno potrjujejo dosežki in aplikacije v nacionalnem okviru (projekt RIS, Dan spletnega anketiranja, projekta varne rabe interneta SAFE.SI in SPLETNO-OKO). Vse navedeno zagotavlja, do bodo predlagane programske aktivnosti uspešno implementirane in nadgrajene, posebej v smislu razvijanja globalne znanstvene odličnosti ter prenosa novih spoznanj v prakso.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani raziskovalni program je nadaljevanje raziskovalnih aktivnosti skupine, ki deluje že skoraj dve desetletji na obeh področjih internetnega raziskovanja, in sicer internetu kot predmetu raziskovanja in internetu kot raziskovalnemu orodju. Rezultati predlaganih aktivnosti bodo zato pomenili izvirni prispevek k razvoju družboslovja tako z vsebinskega kot metodološkega vidika. Program bo prispeval k novim VSEBINSKIM ZNANJEM NA PODROČJU DRUŽBOSLOVJA na sledeče načine: z vključevanjem internetnih infrastrukturnih in komunikacijskih storitev v e-družboslovju bo skupina razvila inovativne teoretsko podprte rešitve. Aktivnosti bodo vključevale temeljne raziskave, ki bodo omogočile konceptualno razumevanje celovitih načinov vključevanja IKT v (empirično) družboslovno raziskovanje. S povezovanjem družboslovne metodologije, sociologije znanosti in raziskav na področju interakcije človek-računalnik bodo posebej analizirane ovire, ki preprečujejo konvergenco spletnih platform za sodelovanje z internetnimi orodji za zbiranje podatkov. Na področju RAZISKOVANJA MEDIJSKE VEČOPRAVILNOSTI, DIGITALNE VKLJUČENOSTI IN AKTIVNEGA STARANJA bo znanstvena inovativnost raziskovalne skupine vidna vsaj na dveh konceptualnih ravneh. Po eni strani bo skupina z razvojem, integracijo in širjenjem znanja o posvajanju, ovirah ter uporabi interneta in mobilnih storitev imela pomemben vpliv na področju raziskovanja t.i. internetne družbe, internetnih študij, večopravilnosti, gerontehnologije in sociologije (aktivnega ) staranja. Po drugi strani bo skupina vsebinsko naslavljala eno ključnih vprašanj v internetnem raziskovanju, in sicer problem družbenih posledic (uporabe) interneta in mobilnih tehnologij. Predlagana uporaba integriranih družbeno-tehničnih pristopov bo zagotovila boljše razumevanje socio-psiholoških posledic medijske večopravilnosti pri različnih skupinah prebivalstva in tudi celovitejšo tematizacijo odnosa med staranjem in (ne)uporabo IKT v smislu družbenih neenakosti in gerontehnologije. Z uporabo izkušenj in znanj iz projektov varne rabe interneta Safe.si in Spletno oko bo inovativni znanstveni preboj skupine usmerjen v dve področji . V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bo skupina raziskovala pravne, pedagoške in socialnopsihološke vidike potencialnih ŠKODLJIVIH VSEBIN in VEDENJ na internetu z namenom oblikovanja učinkovitejših preventivnih strategij in programov izobraževanja za rizične ciljne skupine (npr. otroci, manjšine).Poleg tega se bodo iskale nove integrirane rešitve za optimizacijo kombiniranja avtomatiziranih in človeških metod za ZAZNAVO IN ODPRAVO SOVRAŽNEGA GOVORA v spletnih razpravljalnih skupinah. Predvideno je sistematično povezovanje znanstvenih dosežkov s področja semantičnega spleta in raziskovanja spletnih skupnosti, ki lahko vodi do učinkovitih aplikativnih rešitev in konceptualnih ugotovitev. Znanstvena odličnost na področju DRUŽBOSLOVNE METODOLOGIJE bo zasledovana v okviru naslednjih raziskovalnih aktivnosti: Razvoj metodologij za MERJENJE MEDIJSKE VEČOPRAVILNOSTI, za razvoj CELOSTNIH MERIL USPEŠNOSTI NA OSNOVI ČASOVNE DISTANCE in za razvoj K UPORABNIKU USMERJENIH PARTICIPATIVNIH PRISTOPOV ZASNOVE IKT STORITEV, ki bodo imele pomemben vpliv na metodološki napredek na področju študij uporabe interneta v različnih družbenih kontekstih. Hkrati bo spodbujala uporabo holističnih pristopov za primerjalno analizo in spremljanje z internetom povezanih družbenih vprašanj ter za razvoj multidisciplinarnega pogleda na načrtovanje, razvoj in vrednotenje novih IKT storitev. Konceptualne in empirične študije DEJAVNIKOV KAKOVOSTI PODATKOV V SPLETNIH ANKETAH bodo izboljšale razumevanje povezav med dejavniki točnosti anketnih podatkov. Relevantna literatura se večinoma osredotoča na izbrane dejavnike znotraj posamezne analizirane ankete. Predlagana izvedba meta-analitičnih integracij obstoječih študij in kompleksnih eksperimentalnih modelov za preučevanje sočasnih vplivov različnih dejavnikov v anketah bo tako pomenila izjeme
Pomen za razvoj Slovenije
Pri razumevanju INTERNETA KOT RAZISKOVALNEGA ORODJA bo objava rezultatov na globalnem spletnem mestu WebSM.org prinesla neposredne prednosti številnim metodologom. Po drugi strani bodo raziskovalni rezultati implementirani kot funkcionalnost odprtokodnega orodja za spletno anketiranje 1KA, kar bo neposredno koristilo naslednjim segmentom v Sloveniji: Uporabniki v segmentu SPLOŠNE JAVNOSTI bodo deležni prednosti demokratizacije raziskovanja z uporabo spletnih anket. Poleg proste uporabe orodja 1KA za zbiranje podatkov, bodo imeli dostop tudi do integriranega metodološka znanja. Pričakujemo, da bo samo v slovenščini letno izpolnjenih 1,5 milijona spletnih vprašalnikov. V JAVNEM SEKTORJU (INSTITUTI, UNIVERZE/FAKULTETE, STATISTIČNI URADI) bosta 1KA in WebSM omogočila izboljšanje procesov (npr. evalvacijske forme) in raziskovalnih aktivnosti. Pričakujemo, da se bo še več organizacij iz javnega sektorja pridružilo obstoječim uporabnikom 1KA (npr. Nacionalni institut za javno zdravje). Uporabniki iz akademskega in izobraževalnega sektorja bodo lahko izvajali tudi zahtevnejše anketne projekte. Nadaljevalo se bo odlično sodelovanje s Statističnim uradom; zlasti na področju anket s kombiniranim načinom zbiranja podatkov in spletnih anket splošne populacije. Uporabniki iz KOMERCIALNEGA SEKTORJA lahko namestijo 1KA v njihov lastni sistem in se s tem pridružijo obstoječim poslovnim uporabnikom (npr. Gospodarska zbornica Slovenije). Možnost POTENCIALNIH SPIN-OFFOV na področju gostovanja in uporabniške podpore 1KA se bo razširila. Ohranjali se bodo redni stiki z možnimi partnerji in oddelkom za intelektualno lastnino Univerze v Ljubljani. Nadaljevali bomo tudi s predstavitvami na dogodkih za zagonske projekte. Prispevek k slovenskemu jeziku: veliko pozornosti namenjamo razvoju slovenske terminologije v orodju 1KA in na področju spletnih anket; s tem bomo nadaljevali in prispevali k ustreznemu strokovnemu jeziku. V smislu INTERNETA KOT RAZISKOVALNEGA OBJEKTA bodo rezultati neposredno pripevali k naslednjim področjem: VZPOSTAVITEV MERJENJE DIGITALNEGA RAZKORAKA bo omogočilo boljše razumevanje digitalnega razkoraka. Statistični urad je omenjeni pristop že uporabil, njegovo nadaljnjo širitev pa bo omogočila storitev na www.timedistance.org. Rezultati so relevantni tudi za različne pobude na ravni EU, ki vključujejo primerjalne analize, benchmarking in monitoring. POLITIKE JAVNEGA SEKTORJA bodo vsebinske rezultate uporabile kot osnovo za ukrepe na področjih digitalne vključenosti (digitalna vključenost, aktivna participacija, učinkovita raba IKT), varnejšega interneta (preprečevanje škodljivih vsebin in večja ozaveščenost), izboljšanja kakovosti življenja starejših (zmanjševanje bremena neformalnih oskrbovalcev, finančni učinki na zdravje in sistem socialne varnosti) in posledic medijske večopravilnosti (preprečevanje negativnih učinkov). KOMERCIALNI UPORABNIKI: (a) Pristopi učenja s pomočjo igrifikacije bodo komercialnim uporabnikom (npr. telekomunikacijski ponudniki, razvijalci programske opreme, institucije poklicnega izobraževanja) omogočile vključevanje vsebin v prilagojene storitve in izobraževalne programe. (b) Spletni mediji vlagajo veliko sredstev v moderiranje razprav uporabnikov, ki komentirajo vsebine spletnih medijev (npr. sovražni govor); raziskovalne ugotovitve bodo koristile učinkovitejšem nadzoru in ukrepanju. Za SPLOŠNO JAVNOST bodo koristni tudi rezultati, ki prispevajo k izboljšanju ukrepov za internetno varnost (prek www.safe.si). Izpostavimo lahko ključne posredne učinke rezultatov na družbo. NACIONALNE in EU RAZISKOVALNE PRIORITETE izpostavljajo IKT, zato je program usklajen s temi prioritetami. Enako velja za NACIONALNE in EU PROGRAME POLITIK, ki vključujejo vidike IKT za spopadanje s socialno izključenostjo, zagotavljanje varnejšega interneta, izboljšanje kvalitete življenja in aktivno staranje. PROMOCIJO SLOVENSKE ZNANOSTI bomo dosegali s krepitvijo raziskovanja in infrastrukture ekipe, nadgradnjo globalne odli
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, 2016, 2017, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, 2016, 2017, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno