Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Internetno raziskovanje

Obdobja
01. januar 2019 - 31. december 2027
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
internetno raziskovanje, spletne ankete, internetno zbiranje podatkov, e-družboslovje, kakovost podatkov, mobilno raziskovanje, boljši internet, digitalne neenakosti in vključenost, internetne storitve, pametne tehnologije, storitve e-oskrbe, storitve e-zdravja, raziskovanje uporabniške izkušnje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.762,94
A''
3.238,42
A'
4.226,57
A1/2
4.432,52
CI10
4.080
CImax
509
h10
30
A1
25,97
A3
10,92
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 17. julij 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  153  3.329  3.148  20,58 
Scopus  190  4.686  4.446  23,4 
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54744  Jošt Bartol  Sociologija  Mladi raziskovalec  2020 - 2024  35 
2.  30704  dr. Jernej Berzelak  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  124 
3.  23497  dr. Barbara Brečko  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024  120 
4.  34789  dr. Gregor Čehovin  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024  53 
5.  31339  Tina Dolenc  Sociologija  Tehnični sodelavec  2019 - 2023 
6.  23424  dr. Vesna Dolničar  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024  340 
7.  38367  dr. Darja Grošelj  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024  72 
8.  22639  dr. Simona Hvalič Touzery  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024  507 
9.  33824  Lea Lebar  Sociologija  Raziskovalec  2023 - 2024  164 
10.  17913  dr. Katja Lozar Manfreda  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024  181 
11.  56989  Izidor Natek  Sociologija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  17 
12.  27574  dr. Andraž Petrovčič  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024  297 
13.  31975  dr. Katja Prevodnik  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2020 - 2024  58 
14.  57438  Andreja Ravnik    Tehnični sodelavec  2023 - 2024 
15.  53551  Natalija Rebrica  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024 
16.  38110  dr. Kaja Smole Orehek  Sociologija  Mladi raziskovalec  2019 - 2021  29 
17.  26173  Maja Škafar  Matematika  Tehnični sodelavec  2020  45 
18.  29686  dr. Iztok Šori  Sociologija  Raziskovalec  2019  208 
19.  50996  dr. Sakari H.Matias Taipale  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2022  68 
20.  30919  dr. Marina Trkman  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2021 - 2024  51 
21.  52177  dr. Urška Tuškej Lovšin  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2024  44 
22.  54886  Urška Valentič    Tehnični sodelavec  2020 - 2024 
23.  10155  dr. Vasja Vehovar  Sociologija  Vodja  2019 - 2024  844 
24.  06063  dr. Robert Vodopivec  Urbanizem  Raziskovalec  2021 - 2024  305 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.364 
Povzetek
Sodobne družbe se soočajo z naraščajočo integracijo internetnih tehnologij v vsa področja vsakdanjega življenja, kar od družboslovnega raziskovanja zahteva inovativne vpoglede v z internetom povezane družbene pojave tako v smislu vsebinskih tematizacij kot tudi raziskovalnih metod. Predlagani raziskovalni program obravnava oba vidika: internet kot objekt raziskovanja in internet kot orodje za družboslovno raziskovanje. INTERNET KOT OBJEKT RAZISKOVANJA pokriva široko raziskovalno področje, v katerem uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) sooblikuje medčloveške odnose in družbene strukture na različnih družbenih področjih (npr. e-zdravje, e-oskrba, e-izobraževanje, e-učenje). Za razumevanje in napovedovanje vplivov teh novih pojavov, ki nastajajo na stičišču tehnologije in družbe, je potreben integriran socio-tehnološki pristop. V tem kontekstu se program osredotoča na naslednje teme: • digitalne neenakosti – s poudarkom na preseganju digitalne izključenosti starejših odraslih in uporabnikov z nizkimi IKT veščinami; • sprejemanje in posledice uporabe naprednih IKT podpornih tehnologij v zdravstveni in socialni oskrbi za izboljšanje družbene vključenosti in kakovosti življenja različnih skupin prebivalstva v starajoči se družbi; • boljši internet in teoretično podprto preprečevanje nelegalnih in škodljivih vsebin na internetu; • nadgrajevanje raziskovalnih metod na področju uporabniške izkušnje za oblikovanje bolj dostopnih in uporabniku prijaznih mobilnih in pametnih tehnologij. Na področju INTERNETA KOT RAZISKOVALNEGA ORODJA bo program utrdil obstoječa in razvil nova znanja o metodah zbiranja podatkov s pomočjo interneta skozi: • sistematično proučevanje dejavnikov, ki prispevajo h kakovosti podatkov v spletnih anketah; • obravnavo novih izzivov spletnih anket s poudarkom na spletnih panelih in anketah na mobilnih napravah; • integracijo strojnega učenja in jezikovnih tehnologij za razvoj vprašalnika in zbiranje podatkov; • raziskovanje uporabe parapodatkov (digitalnih sledi) in senzorskih podatkov, zbranih z mobilnimi napravami, za poglobljeno analizo vedenjskih vzorcev posameznikov, vključenih v internetno zbiranje podatkov; • proučevanje vloge interneta v e-družboslovju za vključevanje virtualnega sodelovanja v vse faze raziskovalnega procesa. Raziskovalne aktivnosti bodo okrepile že uveljavljeno vlogo raziskovalne skupine v mednarodni znanstveni skupnosti – izkazano z znanstvenimi in socio-ekonomskimi dosežki – tako v mednarodnem prostoru (publikacije, citati, nagrade, uredništva, sodelovanje v mednarodnih organizacijah, mednarodni projekti in znanstveno sodelovanje, mentorstvo in poučevanje v tujini, spletno mesto WebSM, orodje za spletno anketiranje 1KA) kot na nacionalni ravni (Dan spletnega anketiranja, Center za varni internet Safe.Si in prijavna točka Spletno oko). Vse to zagotavlja, da bo predlagani program uspešno izveden ter da bo razvijal globalno znanstveno odličnost in prenašal nova temeljna znanja v prakso.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program na podlagi obstoječih teoretičnih spoznanj vključuje vrsto interdisciplinarnih raziskovalnih dejavnosti, ki obravnavajo različne socialno-tehnične vidike dveh osrednjih področij internetnega raziskovanja: interneta kot objekta raziskovanja in interneta kot raziskovalnega orodja. Temelji na več kot 20 letih izkušenj raziskovalne skupine pri preučevanju družbenih vplivov internetnih tehnologij. Rezultati predlaganih aktivnosti bodo k znanju o DRUŽBENIH VIDIKIH INTERNETA KOT OBJEKTA RAZISKOVANJA prispevali na naslednje načine: • Raziskovanje DIGITALNE VKLJUČENOSTI je namenjeno oblikovanju novih spoznanj znotraj dveh povezanih področij. S povezovanjem znanj o uporabi, ovirah in rezultatih internetnih tehnologij bodo naše aktivnosti pomembno vplivale na raziskovalna področja IKT in družbe, internetnih študij in sociologije interneta. Hkrati bodo aktivnosti obravnavale enega ključnih izzivov na tem področju, in sicer razvoj metod za merjenje in evalvacijo družbenih posledic digitalnih neenakosti. Predlagana uporaba večrazsežnega socio-tehničnega pristopa bo osnova za razvoj celostnega modela uporabe interneta, ki bo omogočal longitudinalen vpogled v dinamiko digitalnih neenakosti in vzpostavitev smernic za oblikovanje ukrepov na področju politik. • S preučevanjem DEJAVNIKOV SPREJEMANJA IN POSLEDIC NA IKT TEMELJEČIH PODPORNIH TEHNOLOGIJAH (PT) bodo raziskovalne aktivnosti prispevale k celovitemu razumevanju dolgoročnega sprejemanja pametnih tehnologij za samostojno življenje doma. Razvili bomo inovativen okvir za pojasnjevanje odnosov med osebnimi in strukturnimi dejavniki. Slednji bo povezoval osebno izkustvo uporabnikov s tehnologijo in njihovo kakovostjo življenja, s čimer bo postavljena osnova za razvoj politik in večnivojskega spremljanja družbene in gospodarske učinkovitosti tovrstnih PT. V tem pogledu bomo iskali sinergijske učinke z raziskovanjem UPORABNIŠKE IZKUŠNJE IN SOCIO-TEHNIČNIH VIDIKOV ZASNOVE PAMETNIH TEHNOLOGIJ in omogočili integracijo pristopov na področju uporabnosti v participativni in iterativni uporabniško usmerjeni zasnovi do starejšim prijaznih PT. • V dveh smereh bomo okrepili obstoječe znanje o boljšem internetu, ki temelji na naših izkušnjah s projektoma Safe.si in Spletno oko in združuje različne perspektive, metode in pristope. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bomo preučili pravne, pedagoške in socialno-psihološke dejavnike in učinke POTENCIALNO ŠKODLJIVEGA VEDENJA IN VSEBIN. Cilj je oblikovati teoretično podprte preventivne strategije in izobraževalne programe za ogrožene ciljne skupine uporabnikov (npr. otroci, manjšine). Hkrati bomo iskali nove tehnične rešitve za proaktivno zaznavanje ŠKODLJIVIH SPLETNIH VSEBIN in TVEGANJ NAVEZOVANJA STIKOV IN RAVNANJ za varnost internetnih uporabnikov. Tu si prizadevamo za izboljšanje zbiranja in analiziranja masovnih podatkov, da bi obogatili teoretično znanje na preučevanih področjih in razvili učinkovite aplikativne rešitve. Znanstveno odličnost na področju DRUŽBOSLOVNE METODOLOGIJE V POVEZAVI Z INTERNETOM KOT RAZISKOVALNIM ORODJEM bomo dosegali z naslednjimi raziskovalnimi aktivnostmi: • Raziskave s poudarkom na OCENJEVANJU KAKOVOSTI PODATKOV V SPLETNIH ANKETAH bodo teoretična osnova za izboljšanje stopnje odgovorov in zmanjšanje napake neodgovorov v spletnih anketah. Tako bomo zasnovali in empirično preverili nove analitične pristope za obravnavanje učinkov načina anketiranja v kombiniranih načinih anketiranja in zaznavanje vedenja anketirancev, ki lahko negativno vpliva na kakovost podatkov. Obstoječa spoznanja bo raziskovalna skupina nadgradila z uporabo eksperimentalnih in opazovalnih podatkov ter s pomočjo meta-analitičnih metod. Takšen sistematičen pristop bo pripomogel tudi k odkrivanju vrzeli v znanju iz medkulturnega vidika in h krepitvi povezave med teoretičnimi in empiričnimi izsledki na področju kakovosti anketnih podatkov. • Preučevanje NOVIH PRILOŽNOSTI IN IZZIVOV V ANKETNEM RAZISKOVANJU bo naslovilo ključna a
Pomen za razvoj Slovenije
INTERNET KOT OBJEKT RAZISKOVANJA Prvo področje raziskav bo prispevalo k socio-ekonomskemu razvoju Slovenije zlasti s preučevanjem in razvojem novih pristopov za obravnavanje z internetom povezanih izzivov, ki ranljive družbene skupine izpostavljajo neenakostim, digitalni izključenosti ali škodljivim spletnim vsebinam. Glavne neposredne koristi rezultatov bodo uporabne za oblikovalce politik na različnih ravneh, pa tudi za komercialne in nekomercialne organizacije, ki razvijajo in posameznikom zagotavljajo relevantne storitve. Razvoj kazalnikov za merjenje NOVIH OBLIK DIGITALNIH NEENAKOSTI bo omogočil boljše razumevanje kontekstualnih dejavnikov različnih oblik (ne)uporabe interneta v družbi in tudi oblikovanje smernic za ukrepe na področju politik. Smernice bodo odločevalcem in oblikovalcem politik na različnih ravneh pomagale pri izvajanju ukrepov za izboljšanje digitalnih kompetenc in spodbujanje uporabe interneta med prikrajšanimi skupinami. To bo dodatno podprto z raziskavami na področju MERJENJA DIGITALNIH NEENAKOSTI S KOMBINIRANJEM PRESEČNIH IN LONGITUDNALNIH INDIKATORJEV. Na novo razviti indikatorji in analitični pristopi bodo omogočili bolj temeljito razumevanje digitalnih neenakosti, ki so trenutno nezadostno obravnavane. V sodelovanju z uradno statistiko bo to vzpostavilo orodja za izboljšanje odločanja na vseh stopnjah načrtovanja in izvajanja politik. Pričakujemo, da bo preučevanje DEJAVNIKOV SPREJEMANJA IN POSLEDIC NA IKT TEMELJEČIH PODPORNIH TEHNOLOGIJ (PT) bistveno prispevalo k širšemu sprejemanju tovrstnih storitev, zlasti v okviru zdravstvene in socialne oskrbe. Razumevanje osebnih in družbenih dejavnikov bo za integrirane storitve oskrbe pomagalo izboljšati politike na področju upoštevanja specifičnih potreb starejših odraslih in drugih uporabnikov PT. Socialno-ekonomski pomen rezultatov bo dodatno okrepljen s preučevanjem METOD UPORABNIŠKE IZKUŠNJE, osredotočenih na storitve podpore iz okolja pri samostojnem življenju med starejšimi odraslimi in uporabniki z nizko stopnjo IKT veščin. Vsebinske ugotovitve bodo komercialnim in državnim ponudnikom PT pomagale bolje prilagoditi svoje izdelke potrebam končnih uporabnikov. Dodatno bodo podjetja na področju raziskovanja uporabniške izkušnje lahko uvedla nove pristope testiranja uporabnosti za specifične skupine uporabnikov. Dejavnosti na področju ukrepov za PREPREČEVANJE NEZAKONITIH IN ŠKODLJIVIH VSEBIN NA INTERNETU bodo predstavljale nadaljnji korak k boljšemu internetu za vse državljane. Vendar pa bo posebna pozornost posvečena šolskim otrokom in nasilju nad ženskami. Dejavnosti bodo neposredno prispevale k prizadevanjem države, nevladnih organizacij in ponudnikov spletnih storitev. Posebno visoko dodano vrednost za te deležnike pričakujemo na osnovi rezultatov aplikativnih raziskav o preprečevanju nezakonitih in škodljivih uporabniško generiranih vsebin in aktivnosti na družabnih omrežjih, kjer je preprečevanje še posebej zahtevno. INTERNET KOT RAZISKOVALNO ORODJE Družbeno-ekonomski pomen drugega področja raziskav izhaja iz razvoja rešitev za izboljšanje kakovosti anketnih podatkov, novih metod zbiranja podatkov in načel spletne integracije raziskovalnih procesov. Ti rezultati bodo relevantni za vse deležnike, ki zbirajo anketne podatke v različnih raziskovalnih sektorjih. Učinek raziskovalnega dela bo okrepljen s prosto razpoložljivostjo razvitih tehničnih rešitev, ki bodo vključene v orodje 1KA in druge aplikacije, ki jih razvija raziskovalna skupina. Orodje 1KA že uporablja prek 44.000 posameznikov in uporabnikov iz akademskih, poslovnih, državnih in drugih organizacij. OCENJEVANJE KAKOVOSTI PODATKOV V SPLETNIH ANKETAH bo prispevalo nove ugotovitve za spodbujanje sodelovanja v anketah za zmanjšanje napake neodgovorov kot enega ključnih izzivov komercialnega in nekomercialnega anketnega raziskovanja. Raziskovalci, ki uporabljajo ankete, bodo pridobili celovitejši vpogled v dejavnike, ki lahko vplivajo na kakovost merjenja v spletnih anketah. Izve
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno