Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Katedra za društvene i humanističke nauke

Istraživači (10)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11595  dr Jovanka D. Kalaba  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  28 
2.  10106  dr Marija S. Lakićević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  22 
3.  10119  dr Sonja I. Lazarević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  21 
4.  10113  dr Miljan M. Leković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  40 
5.  11597  dr Andrej M. Mićović  Privredno i trgovinsko pravo  Istraživač  40 
6.  10115  dr Nemanja M. Pantić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  30 
7.  11598  Danijela V. Pantović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  21 
8.  11599  dr Dragana D. Pešić  Lingvistika  Istraživač  11 
9.  11591  dr Aleksandra M. Radovanović  Lingvistika  Istraživač  16 
10.  11610  dr Tanja S. Stanišić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  45 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno