Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
Istraživačke grupe (6)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0197-001  Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment    443 
2. 0197-002  Katedra za opšte društvene i informatičke nauke    17 
3. 0197-003  Katedra za medicinske, prirodno-matematičke i biotehničke nauke    63 
4. 0197-004  Strani jezici   
5. 0197-008  Katedra za društvene i humanističke nauke  dr Miljan M. Leković   226 
6. 0197-009  Istraživači   
Istraživači (41)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 12440  Jovan D. Bugarčić  Parazitologija (ljudska i životinjska)  Istraživač 
2. 11600  dr Drago V. Cvijanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač/ekspert  122 
3. 11601  Irena Ž. Čelić  Rukovođenje preduzećima  Mladi istraživač 
4. 10643  dr Darko D. Dimitrovski  Marketing  Istraživač  34 
5. 11606  Nataša S. Đorđević  Rukovođenje preduzećima  Mladi istraživač  24 
6. 11595  dr Jovanka D. Kalaba  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  28 
7. 10105  dr Marija M. Kostić  Ekologija  Istraživač  16 
8. 11611  Vladimir M. Kraguljac  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  11 
9. 10106  dr Marija S. Lakićević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  22 
10. 11593  dr Zlatko M. Langović  Organizacione nauke  Istraživač  22 
11. 11592  dr Ana M. Langović Milićević  Organizacione nauke  Istraživač 
12. 10119  dr Sonja I. Lazarević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  21 
13. 15188  Suzana Lazović    Istraživač 
14. 10113  dr Miljan M. Leković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  40 
15. 10109  dr Milica S. Luković  Ekologija  Istraživač  12 
16. 10107  dr Marija Lj. Mandarić  Marketing  Istraživač  31 
17. 11597  dr Andrej M. Mićović  Privredno i trgovinsko pravo  Istraživač  40 
18. 10121  dr Danko Z. Milašinović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  12 
19. 11604  Marko B. Milašinović  Nauka o finansijama  Istraživač  30 
20. 15189  Radovan Miletić    Istraživač 
21. 10101  dr Snežana R. Milićević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  60 
22. 10102  dr Vesna S. Milovanović  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  15 
23. 10097  dr Aleksandra B. Mitrović  Nauka o finansijama  Istraživač  44 
24. 11594  dr Jovan M. Nićiforović  Ishrana  Istraživač 
25. 10104  Jasmina M. Ognjanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  27 
26. 10115  dr Nemanja M. Pantić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  30 
27. 11598  Danijela V. Pantović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  21 
28. 12439  dr Marija V. Paunović  Matematika  Istraživač  14 
29. 11607  dr Nebojša Pavlović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  14 
30. 11599  dr Dragana D. Pešić  Lingvistika  Istraživač  11 
31. 12438  Tijana M. Petrović  Rukovođenje preduzećima  Mladi istraživač 
32. 10108  Milena Z. Podovac  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  20 
33. 11605  Milica N. Popović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Mladi istraživač 
34. 11591  dr Aleksandra M. Radovanović  Lingvistika  Istraživač  16 
35. 10118  dr Dejan B. Sekulić  Marketing  Istraživač  34 
36. 06751  dr Vladimir R. Senić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  58 
37. 11603  Marijana D. Seočanac  Marketing  Mladi istraživač  12 
38. 11610  dr Tanja S. Stanišić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  45 
39. 10116  Nevena M. Vasović  Matematika  Istraživač 
40. 15190  Sonja Veljović    Istraživač 
41. 10117  dr Sandra M. Živanović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač/ekspert  21 
Istraživački projekti (3)
Retrospektiva pregleda
Omiljeno