Učitavanje...
dr Miljan M. Leković

dr Miljan M. Leković
br.: 10113 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S181  Društvene nauke  Nauka o finansijama 
S188  Društvene nauke  Ekonomija razvoja 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
Ključne reči
Makroekonomija; finansijska ekonomija; standardne finansije; bihejvioralne finansije; turistička politika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani ekonomista  Berze i berzansko poslovanje  RS Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet 2010 
Doktorat  Doktor ekonomskih nauka  Makroekonomija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za društvene i humanističke nauke  10.10.2011  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Međunarodni projekti
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TEMPUS-EACEA-544543  Modernization and harmonization of Tourism study programs in Serbia   1.1.2013 - 31.12.2016     
Biografija
Миљан Лековић је рођен 12. октобра 1985. године у Пљевљима. Ванредни професор је на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу, где је ангажован на наставним предметима Основи економије (ОАС), Национална економија (ОАС), Економска политика (МАС) и Туристичка политика и планирање (ДАС). Дипломирао је и докторирао на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом 9,76 и 9,62, респективно. Аутор је више од 50 научних радова објављених у домаћим и иностраним часописима и зборницима радова. Председник је Савета Факултета, шеф Катедре за друштвене и хуманистичке науке, члан Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу и уредник научног часописа Менаџмент у хотелијерству и туризму (национални часопис међународног значаја М24). Председавао је Организационим одбором Четврте међународне научне конференције Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Tourism as a Generator of Employment одржане од 30. маја до 1. јуна 2019. године у Врњачкој Бањи. Рецензент је научних часописа International Journal of Human-Computer Interaction (SSCI, M22), Економика пољопривреде (М24), Менаџмент у хотелијерству и туризму (М51), Economic Alternatives (ErihPlus), Одитор (М51) и Економика (М51). Учествовао је на следећим пројектима: • Темпус пројекат: Modernization and Harmonization of Tourism Study Programmes in Serbia – MHTSPS (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR) (2013-2016); • COST акција: CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy (2019-2021); • Пројекат: Подстицање руралног туризма за одрживи локални економски развој (2015); • Стручни пројекат: Зелена инфраструктура: Анализа могућности проширења зелених коридора на територији Града Новог Сада (2021 - ); • Научно-истраживачки пројекат: Врњачке виле као чувари културног наслеђа – ReVillas. Члан је Друштва економиста Крагујевца и Научног друштва аграрних економиста Балкана. Области његовог научног и професионалног интересовања су финансијска економија и макроекономија.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno