Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Katedra za filološke nauke

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H590  Humanističke nauke  Baltički i slovenski jezici i književnosti 
H390  Humanističke nauke  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti 
H360  Humanističke nauke  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika 
Istraživači (9)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  10654  dr Ivana R. Ćirković Miladinović  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  32 
2.  07091  dr Ilijana R. Čutura  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa  Istraživač  167 
3.  07084  Marija Đorđević  Francuski jezik  Istraživač 
4.  07093  dr Branko A. Ilić  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač  52 
5.  07076  dr Violeta P. Jovanović  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač  194 
6.  07083  Jelena Pantelić-Mladenović  Ruski jezik i književnost  Istraživač 
7.  07085  dr Vera M. Savić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  59 
8.  08995  Jelena Lj. Spasić  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  67 
9.  11126  Marija M. Stanojević Veselinović    Mladi istraživač  10 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno