Učitavanje...
dr Vera M. Savić

dr Vera M. Savić
br.: 07085 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 35) 223 805
E-pošta verasavic035at signgmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H570  Humanističke nauke  Engleski jezik i književnost 
H360  Humanističke nauke  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika 
S270  Društvene nauke  Pedagogija i didaktika 
S272  Društvene nauke  Obrazovanje predavača 
S280  Društvene nauke  Andragogija, permanentno obrazovanje 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
5.01.00  Društvene nauke  Vaspitanje i obrazovanje   
6.00.00  Humanističke nauke     
6.05.00  Humanističke nauke  Lingvistika   
6.05.02  Humanističke nauke  Lingvistika  Teorijska i primenjena lingvistika 
Ključne reči
Primenjena lingvistika, Nastava engleskog jezika na mlađem uzrastu, Čitanje na engleskom kao stranom jeziku, Integrativna nastava stranog jezika, Dizajniranje kurikuluma za obrazovanje nastavnika engleskog jezika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Profesor engleskog jezika i književnosti  Anglistika  RS Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet 1980 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar filoloških nauka  Anglistika  RS Beogradu, Filološki fakultet 2009 
Doktorat  Doktor lingvističkih nauka  Anglistika, Primenjena lingvistika  RS Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:50%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka  Katedra za filološke nauke  1.1.1993  Nastavnik stranog jezika  Nastavnik stranog jezika 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno