Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (5)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0072-001  Katedra za filološke nauke    572 
2. 0072-002  Katedra za pedagogiju, psihologiju, sociologiju i filozofiju    188 
3. 0072-003  Katedra za didaktiku, obrazovnu tehnologiju, metodike, matematiku i informatiku    2,859 
4. 0072-004  Katedra za društveno-humanističke nauke    1,022 
5. 0072-005  Istraživači    123 
Istraživači (67)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 11127  dr Mia Arsenijević  Istorija i umetnost  Istraživač  17 
2. 07074  dr Gordana P. Budimir-Ninković  Psihologija  Istraživač  203 
3. 10580  dr Olivera D. Cekić-Jovanović  Specijalna didaktika  Istraživač  51 
4. 10654  dr Ivana R. Ćirković Miladinović  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  32 
5. 07493  Svetlana S. Ćurčić  Ekologija  Istraživač  119 
6. 07091  dr Ilijana R. Čutura  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa  Istraživač  167 
7. 11120  Bojana M. Dimitrijević  Psihologija  Istraživač  12 
8. 11125  dr Maja M. Dimitrijević  Pedagogija i didaktika  Istraživač  66 
9. 07070  Sretko Divljan  Slikarstvo  Istraživač  57 
10. 11129  Milica J. Đokić  Muzikologija  Istraživač 
11. 11123  Jovana N. Đorđević  Istorija i umetnost  Istraživač  13 
12. 07084  Marija Đorđević  Francuski jezik  Istraživač 
13. 20000  Marko Đorđević    Istraživač  25 
14. 11130  mr Miloš M. Đorđević  Istorija i umetnost  Istraživač  50 
15. 12055  Suzana M. Đorđević  Matematička logika, teorija skupova, kombinatorika  Mladi istraživač 
16. 07072  Milana Egerić  Matematika  Istraživač  132 
17. 20001  Nina Eremić    Istraživač 
18. 07086  dr Irena B. Golubović-Ilić  Pedagogija i didaktika  Istraživač  68 
19. 07092  mr Jelena R. Grkić Ginić  Muzikologija  Istraživač  24 
20. 10449  dr Aleksandar M. Ignjatović  Fizički trening, motoričko učenje, sport  Istraživač  131 
21. 07093  dr Branko A. Ilić  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač  52 
22. 07071  Branko Jovanović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  172 
23. 07076  dr Violeta P. Jovanović  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač  194 
24. 12444  Milan S. Komnenović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  14 
25. 10649  dr Emina M. Kopas-Vukašinović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  150 
26. 11136  dr Sunčica V. Macura  Psihologija  Istraživač  21 
27. 11137  Teodora Z. Marinković  Psihologija  Istraživač 
28. 07087  dr Snežana P. Marković  Pedagogija i didaktika  Istraživač  23 
29. 11138  Živorad M. Marković  Fizički trening, motoričko učenje, sport  Istraživač  349 
30. 07094  dr Aleksandra M. Mihajlović  Matematika  Istraživač  45 
31. 07073  Branislav Mijajlović  Matematika  Istraživač  318 
32. 12445  Nedeljko M. Milanović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  13 
33. 11134  dr Sandra R. Milanović  Specijalna didaktika  Istraživač  59 
34. 11118  Andrijana Ž. Miletić  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
35. 07078  Nada Miletić  Slikarstvo  Istraživač  29 
36. 11121  mr Ivana M. Milić  Istorija i umetnost  Istraživač  10 
37. 11128  Milan P. Milikić  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
38. 11233  Ana S. Miljković-Pavlović  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
39. 11232  Radmila Milovanović  Psihologija  Istraživač  104 
40. 07088  dr Verica R. Milutinović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  45 
41. 07450  dr Jelena M. Mladenović  Ekologija  Istraživač  59 
42. 07083  Jelena Pantelić-Mladenović  Ruski jezik i književnost  Istraživač 
43. 07079  dr Ružica Ž. Petrović  Filozofija  Istraživač  61 
44. 07089  dr Vesna M. Petrović  Psihologija  Istraživač  41 
45. 07090  dr Dušan P. Ristanović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  54 
46. 07095  dr Vladimir T. Ristić  Matematika  Istraživač 
47. 07080  Tiodor Rosić  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  262 
48. 07085  dr Vera M. Savić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  59 
49. 07081  Margit Savović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  57 
50. 08995  Jelena Lj. Spasić  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  67 
51. 11135  Slavica M. Stamenković  Matematika  Istraživač 
52. 07097  dr Slađana S. Stanković  Kulturna antropologija, etnologija  Istraživač  35 
53. 11124  Katarina R. Stanojević  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
54. 07096  Vladimir Stanojević  Pedagogija i didaktika  Istraživač  14 
55. 11126  Marija M. Stanojević Veselinović    Mladi istraživač  10 
56. 11122  dr Jelena S. Starčević  Psihologija  Istraživač  20 
57. 11131  dr Nenad J. Stevanović  Psihologija  Istraživač  33 
58. 11119  dr Biljana J. Stojanović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  61 
59. 11133  Nina S. Stojanović  Specijalna didaktika  Istraživač 
60. 20002  Bogdan Štetić    Istraživač  42 
61. 06781  Slobodan M. Štetić  Istorija i umetnost  Istraživač  223 
62. 10653  dr Jelena D. Teodorović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  39 
63. 07082  dr Vesna S. Trifunović  Sociologija  Istraživač  261 
64. 07075  mr Nataša M. Vukićević  Specijalna didaktika  Istraživač  80 
65. 11132  dr Nenad R. Vulović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  540 
66. 20003  Nina Živković    Istraživač  23 
67. 20004  Predrag Živković    Istraživač  33 
Istraživački projekti (11)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-179019  Biomehanička efikasnost vrhunskih srpskih sportista  1.1.2011 - 31.12.2019  Ratko D. Stanković   298 
2. ON-178014  Dinamika struktura savremenog srpskog jezika  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš Kovačević   1,406 
3. ON-178018  Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan Bošković   805 
4. III-47015  Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019  Milivoj Dopsaj   871 
5. ON-179018  Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Goran Knežević   487 
6. ON-179010  Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP)  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Olivera Gajić   362 
7. ON-179034  Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir O. Džinović   304 
8. ON-179013  Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019    432 
9. ON-179036  Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja  1.1.2011 - 31.12.2019  Radovan Grandić   194 
10. III-47021  Rodna ravnopravnost i kultura građanskog statusa: istorijska i teorijska utemeljenja u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Gordana Daša Duhaček   205 
11. III-47008  Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019  Emilija N. Lazarević   213 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/45, od 19.04.2012. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno