Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Katedra za internu medicinu

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 
Istraživači (17)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  07228  Nebojša Anđelković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  22 
2.  07237  Goran Davidović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  30 
3.  07146  Violeta Irić-Ćupić  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  41 
4.  11070  Marina M. Jovanović  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  11 
5.  07161  Tatjana Lazarević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  17 
6.  07162  Zorica M. Lazić  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  66 
7.  07176  Vladimir Miloradović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  56 
8.  11066  dr Violeta S. Mladenović  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija  Istraživač  19 
9.  07184  Ljiljana Novković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  23 
10.  07191  Dejan Petrović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  149 
11.  07193  Marina Petrović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  63 
12.  07197  Mileta Poskurica  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  38 
13.  07203  Milan Radovanović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  23 
14.  10937  dr Ivan B. Simić  Kardiovaskularni sistem  Istraživač  40 
15.  11043  dr Radojica V. Stolić  Urologija, nefrologija  Istraživač  29 
16.  11086  dr Miloje V. Tomašević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  31 
17.  07269  dr Aleksandra P. Tomić-Lučić  Skelet, mišići, reumatologija, lokomocija  Istraživač  21 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno