Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (7)
Istraživači (120)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 12832  Anđela V. Aleksić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
2. 06707  Slobodan Anđelković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  41 
3. 06725  Zora Arsovski  Informatika, teorija sistema  Istraživač  195 
4. 06711  Verica Babić  Organizacione nauke  Istraživač  162 
5. 06741  Jasmina Bogićević  Računovodstvo  Istraživač  132 
6. 07711  Katarina Borisavljević  Organizacione nauke  Istraživač  121 
7. 06760  Nikola Bošković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  111 
8. 11894  Filip Ž. Bugarčić  Međunarodna trgovina  Istraživač  17 
9. 11267  Marijana N. Bugarčić  Organizacione nauke  Mladi istraživač  36 
10. 12555  Božidar M. Čakajac  Nauka o finansijama  Istraživač  15 
11. 06776  Milan Čupić  Nauka o finansijama  Istraživač  105 
12. 06745  Danijela Despotović  Nauka o finansijama  Istraživač  213 
13. 06775  Dragomir Dimitrijević  Računovodstvo  Istraživač  105 
14. 11266  dr Miloš S. Dimitrijević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  29 
15. 06734  Srđan Đinđić  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  61 
16. 06749  Violeta Domanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  224 
17. 12240  Andrija S. Đonić  Veštačka inteligencija  Mladi istraživač 
18. 06720  Miroslav Đorđević  Ekonomija razvoja  Istraživač  184 
19. 06716  Momčilo Đorđević  Marketing  Istraživač  95 
20. 06774  Mikica Drenovak  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  61 
21. 06721  Miroslav Drenovak  Matematika  Istraživač  70 
22. 06715  Veroljub Dugalić  Nauka o finansijama  Istraživač  81 
23. 20054  Andrijana S. Đurđević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
24. 20052  Nađa Đurić    Istraživač 
25. 06743  Zlata Đurić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  63 
26. 06771  Vladimir Dženopoljac  Organizacione nauke  Istraživač  38 
27. 06763  Jelena Erić Nilsen  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  85 
28. 10507  Jovana S. Filipović  Marketing  Istraživač  32 
29. 06772  Srđan Furtula  Nauka o finansijama  Istraživač  193 
30. 07707  Milka Grbić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  65 
31. 06703  Milan Ilić  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  59 
32. 06780  Vladan Ivanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  65 
33. 06737  Milena Jakšić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  273 
34. 06742  Vesna Janjić  Računovodstvo  Istraživač  123 
35. 06762  Nenad Janković  Nauka o finansijama  Istraživač  132 
36. 06709  dr Stevo Janošević  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  134 
37. 11095  Jovan N. Jerotijević  Matematika  Istraživač 
38. 07709  Dejan Jovanović  Računovodstvo  Istraživač  88 
39. 06779  Milena Jovanović Kranjec  Sociologija  Istraživač  41 
40. 06714  Slavica Jovetić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  85 
41. 06766  Biljana Jovković  Računovodstvo  Istraživač  167 
42. 06752  Zoran Kalinić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  244 
43. 10506  Nemanja R. Karapavlović  Nauka o finansijama  Istraživač  53 
44. 06738  Mirjana Knežević  Privredno i trgovinsko pravo  Istraživač  218 
45. 06746  Milan Kocić  Marketing  Istraživač  236 
46. 06770  Milan Kostić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  121 
47. 06706  Stevo Kovačević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  18 
48. 10814  Ana N. Krstić Srejović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  37 
49. 11268  Jovana D. Lazarević  Marketing  Mladi istraživač  26 
50. 06730  Vlastimir Leković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  165 
51. 06732  Snežana Ljubisavljević  Računovodstvo  Istraživač  134 
52. 10509  Nemanja M. Lojanica  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  75 
53. 01107  dr Miodrag M. Lovrić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  42 
54. 07708  Maja Luković  Engleski jezik i književnost  Istraživač  27 
55. 07706  Stevan D. Luković  Nauka o finansijama  Istraživač  63 
56. 06768  Nikola Makojević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  102 
57. 06729  Ljiljana Maksimović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  159 
58. 06713  Slobodan Malinić  Računovodstvo  Istraživač  158 
59. 06704  Radosav Marinković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  43 
60. 06773  Veljko Marinković  Marketing  Istraživač  302 
61. 06744  Gordana Marjanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  91 
62. 06710  Dragana Marković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  49 
63. 12725  Ljiljana N. Matić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Stručni ili tehnički saradnik 
64. 06765  Vladimir Mićić  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  194 
65. 08569  Vladimir Mihajlović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  59 
66. 06756  Igor Milanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  44 
67. 06748  Marina Milanović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  67 
68. 06724  Svetislav R. Milenković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  148 
69. 06728  Ljubo Milinković  Ruski jezik i književnost  Istraživač  16 
70. 11537  Marija V. Milinković  Germanistika  Istraživač 
71. 12625  Igor R. Milojević  Informatika, teorija sistema  Istraživač 
72. 06727  Gordana Milovanović  Međunarodna trgovina  Istraživač  163 
73. 06726  Ružica Milovanović  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  26 
74. 06747  Predrag Mimović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  112 
75. 12082  Marija V. Mirić  Organizacione nauke  Mladi istraživač 
76. 06731  Gordana Mitić  Sociologija  Istraživač  17 
77. 12004  Ivana S. Nedeljković  Informatika, teorija sistema  Mladi istraživač  15 
78. 06758  Jelena Nikolić  Organizacione nauke  Istraživač  139 
79. 06736  Saša Obradović  Ekonomija razvoja  Istraživač  127 
80. 06767  Vladimir Obradović  Računovodstvo  Istraživač  108 
81. 12078  Dragana S. Parč  Nauka o finansijama  Mladi istraživač 
82. 06708  Slavica Petrović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  161 
83. 12077  Aleksandra I. Radojević  Računovodstvo  Istraživač 
84. 06733  Gordana Radosavljević  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  240 
85. 12869  dr Marija R. Radulović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  17 
86. 07710  Vladimir Ranković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  133 
87. 06761  Dragana Rejman Petrović  Organizacione nauke  Istraživač  96 
88. 06755  Lela Ristić  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  214 
89. 06705  Ilija Rosić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  109 
90. 11637  Marko M. Savićević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
91. 06764  Slađana Savović  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  111 
92. 06702  dr Radoslav V. Senić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  110 
93. 20053  Jovana Simić    Istraživač 
94. 06778  Marko Slavković  Organizacione nauke  Istraživač  183 
95. 10508  Katarina B. Sofronijević  Marketing  Istraživač  35 
96. 07713  Milan Stamenković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  46 
97. 10144  Olivera S. Stančić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  22 
98. 06723  Predrag Stančić  Nauka o finansijama  Istraživač  111 
99. 10504  Vladimir P. Stančić  Računovodstvo  Istraživač  43 
100. 06769  Nenad Stanišić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  200 
101. 06717  Katarina Stanković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  29 
102. 10830  dr Nenad D. Stefanović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  50 
103. 06719  Radoslav Stefanović  Računovodstvo  Istraživač  68 
104. 10813  Aleksandra S. Stevanović  Organizacione nauke  Istraživač  39 
105. 06722  Dragan Stojanović  Računovodstvo  Istraživač  68 
106. 06740  Vesna Stojanović-Aleksić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  211 
107. 07712  Dragan G. Stojković  Nauka o finansijama  Istraživač  47 
108. 10891  Slađana V. Subotić  Dokumentacija, informacije, bibliotekarstvo, arhivistika  Istraživač  11 
109. 06753  Srđan Šapić  Marketing  Istraživač  216 
110. 06777  Mirjana Todorović  Računovodstvo  Istraživač  131 
111. 06750  Violeta Todorović  Nauka o finansijama  Istraživač  287 
112. 10505  Nenad Z. Tomić  Nauka o finansijama  Istraživač  69 
113. 10510  Tijana M. Tubić Ćurčić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  23 
114. 11269  Aleksandra S. Vasić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Mladi istraživač  13 
115. 12239  Vukašin Vasiljević  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Mladi istraživač 
116. 06735  Petar Veselinović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  402 
117. 12730  Julija M. Vidosavljević  Marketing  Istraživač 
118. 11265  Stefan Ž. Vržina  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  39 
119. 06718  Emilija Vuksanović  Nauka o finansijama  Istraživač  97 
120. 06759  Dejana Zlatanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  130 
Istraživački projekti (13)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-174015  Aproksimacija integralnih i diferencijalnih operatora i primene  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Gradimir V. Milovanović   182 
2. III-47009  Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Božo M. Drašković   2,425 
3. III-44010  Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Ivan S. Luković   203 
4. III-47005  Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019    699 
5. III-42013  Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim energanama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradanju novih kogeneracionih postrojenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan Gordić   136 
6. ON-179015  Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Ivan S. Stošić   2,423 
7. III-47023  Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dalibor M. Elezović   265 
8. III-41010  Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci  1.1.2011 - 31.12.2019  Snežana Marković   493 
9. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  Nenad Filipović   387 
10. ON-179062  Primena savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeća u srbiji u procesu njene integracije u Evropsku uniju  1.1.2011 - 31.12.2019  Nebojša D. Janićijević   297 
11. ON-179005  Rizici finansijskih institucija i tržišta u Srbiji - mikroekonomski i makroekonomski pristup  1.1.2011 - 31.12.2019  Branko V. Urošević   171 
12. ON-179050  Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan N. Đuričin   150 
13. III-47004  Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dragana E. Gnjatović   251 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 660-01-00002/67, od 21.10.2020. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno