Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P005  Prirodno-matematičke nauke  Geologija, fizička geografija 
S230  Društvene nauke  Društvena geografija 
T260  Tehnološke nauke  Prostorno planiranje 
S250  Društvene nauke  Demografija 

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (1)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0029-001  Istraživačko odeljenje    4,086 
Istraživači (120)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 07721  Jelka Adamović  Društvena geografija  Istraživač 
2. 07760  Goran R. Anđelković  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  51 
3. 09276  Slađana D. Anđelković  Pedagogija i didaktika  Istraživač  127 
4. 09290  Marija P. Antić  Društvena geografija  Istraživač  18 
5. 25880  Damjan Bakić    Istraživač 
6. 24872  Natalija Batoćanin    Istraživač 
7. 24884  Marija Belij Radin    Istraživač 
8. 24904  Irena Blagajac    Istraživač 
9. 06915  Dušica Blažić  Engleski jezik i književnost  Istraživač 
10. 22564  Aljoša Budović    Istraživač 
11. 09287  Ivana Z. Carević  Stratigrafija  Istraživač 
12. 09299  Tijana M. Dabović  Prostorno planiranje  Istraživač  36 
13. 06897  Branislav Derić  Prostorno planiranje  Istraživač 
14. 06916  Mirjana M. Devedžić  Demografija  Istraživač  82 
15. 09280  Aleksandar D. Đorđević  Planiranje gradskih i seoskih područja  Istraživač  12 
16. 06908  Dejan P. Đorđević  Prostorno planiranje  Istraživač  101 
17. 24897  Ivana Đorđević    Istraživač 
18. 22565  Tijana Đorđević    Istraživač 
19. 09277  Slavoljub S. Dragićević  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  129 
20. 22566  Vladan Ducić    Istraživač 
21. 06917  Vladan D. Ducić  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  84 
22. 09298  Snežana S. Đurđić  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  299 
23. 22567  Danica Đurkin    Istraživač 
24. 22568  Uroš Durlević    Istraživač 
25. 06918  Predrag V. Đurović  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  53 
26. 22569  Ljubica Duškov    Istraživač 
27. 06922  Dejan J. Filipović  Ekologija  Istraživač  377 
28. 08150  Mirjana R. Gajić  Geofizika, fizička okeanografija, meteorologija  Istraživač  115 
29. 08168  Dragica R. Gatarić  Demografija  Istraživač  360 
30. 06895  Ljiljana Gavrilović  Hidrogeologija, inženjerska geografija i inženjerska geologija  Istraživač  54 
31. 09300  Vera S. Gligorijević  Društvena geografija  Istraživač  51 
32. 09294  Rajko M. Golić  Društvena geografija  Istraživač  149 
33. 06896  Mirko D. Grčić  Društvena geografija  Istraživač  135 
34. 08355  Vesna Ikonović  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač 
35. 22572  Tijana Jakovljević    Istraživač 
36. 22573  Tanja Janković    Istraživač 
37. 09291  Marija R. Jeftić  Prostorno planiranje  Istraživač 
38. 22574  Nikola Jocić    Istraživač 
39. 22575  Marko Joksimović    Istraživač 
40. 25881  Nemanja Josifov    Istraživač 
41. 22576  Dušica Jovanović    Istraživač 
42. 09288  Jasmina M. Jovanović  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  54 
43. 06919  Miomir M. Jovanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  11 
44. 09297  Slavoljub S. Jovanović  Društvena geografija  Istraživač  91 
45. 06899  Velimir Jovanović  Nalazišta minerala, ekonomska geologija  Istraživač  19 
46. 09266  Dobrica Ž. Jovičić  Društvena geografija  Istraživač  122 
47. 09281  Aleksandar D. Knežević  Demografija  Istraživač  44 
48. 25876  Aleksandar Kovjanić    Istraživač 
49. 24895  Emina Kričković    Istraživač 
50. 22579  Filip Krstić    Istraživač 
51. 06900  Milan Kukrika  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  40 
52. 25878  Marko Langović    Istraživač 
53. 24898  Milica Langović    Istraživač 
54. 06901  Milutin Lješević  Planiranje gradskih i seoskih područja  Istraživač  84 
55. 09270  Bogdan V. Lukić  Prostorno planiranje  Istraživač  181 
56. 22580  Milica Lukić    Istraživač 
57. 22582  Jelena Luković    Istraživač 
58. 22583  Vladimir Malinić    Istraživač 
59. 06902  Predrag Manojlović  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  30 
60. 09295  Sanja E. Manojlović  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  15 
61. 09283  Bojana M. Mihajlović  Ekologija  Istraživač  10 
62. 22584  Ljiljana Mihajlović    Istraživač 
63. 09273  Miško M. Milanović  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja  Istraživač  144 
64. 07552  Vesna B. Miletić-Stepanović  Sociologija  Istraživač  24 
65. 09269  Miroljub A. Milinčić  Ekologija  Istraživač  273 
66. 22585  Natalija Mirić    Istraživač 
67. 09303  Andrijana Mirković Svitlica  Društvena geografija  Istraživač 
68. 24882  Teodora Nikolić    Istraživač 
69. 09286  Ivan D. Novković  Ekologija  Istraživač  39 
70. 09285  Danijela R. Obradović-Arsić  Ekologija  Istraživač  21 
71. 06903  Mila Pavlović  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  76 
72. 09275  Sanja B. Pavlović  Društvena geografija  Istraživač  332 
73. 09263  Milovan R. Pecelj  Geologija, fizička geografija  Istraživač  86 
74. 06511  Ksenija R. Petovar  Sociologija  Istraživač  58 
75. 25879  Jovan Petronijević    Istraživač 
76. 09282  Aleksandar S. Petrović  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  55 
77. 25875  Dragan Petrović    Istraživač 
78. 22586  Aleksandar Peulić    Istraživač 
79. 07003  dr Aleksandar S. Peulić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  45 
80. 22587  Bojana Pjanović    Istraživač 
81. 07546  Zorica R. Prnjat  Engleski jezik i književnost  Istraživač  32 
82. 25877  Branko Protić    Istraživač 
83. 06911  Svetlana Radovanović  Demografija  Istraživač  16 
84. 06920  Ljubica M. Rajković  Sociologija  Istraživač  16 
85. 09271  Ivan B. Ratkaj  Hidrogeologija, inženjerska geografija i inženjerska geologija  Istraživač  17 
86. 22589  Ivan Samardžić    Istraživač 
87. 09292  Mikica Z. Sibinović  Društvena geografija  Istraživač  59 
88. 06921  Momčilo Smiljanić  Psihologija  Istraživač 
89. 06904  Milena Spasovski  Demografija  Istraživač  46 
90. 09289  Jelena Srećković Jerosimić  Društvena geografija  Istraživač 
91. 24873  Tanja Srejić    Istraživač 
92. 06905  Srboljub Stamenković  Društvena geografija  Istraživač  80 
93. 06906  Stevan Stanković  Društvena geografija  Istraživač  262 
94. 06912  Milomir Stepić  Društvena geografija  Istraživač  61 
95. 22590  Jelena Stojilković-Gnjatović    Istraživač 
96. 06907  Borislav Stojkov  Prostorno planiranje  Istraživač  166 
97. 09296  Sanja Č. Stojković  Društvena geografija  Istraživač  28 
98. 09265  Dejan S. Šabić  S320  Istraživač  76 
99. 09284  Danica V. Šantić  Društvena geografija  Istraživač  88 
100. 09279  Velimir M. Šećerov  Društvena geografija  Istraživač  195 
101. 06913  Milutin G. Tadić  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  111 
102. 09268  Marina Todorović  Geologija, fizička geografija  Istraživač  10 
103. 22591  Nikola Todorović    Istraživač 
104. 22592  Milena Toković    Istraživač 
105. 09264  Branka D. Tošić  Planiranje gradskih i seoskih područja  Istraživač  44 
106. 06914  Dragutin Tošić  Demografija  Istraživač  224 
107. 22593  Nevena Trnavčević    Istraživač 
108. 22594  Aleksandar Valjarević    Istraživač 
109. 09293  Petar D. Vasić  Demografija  Istraživač  45 
110. 22595  Marina Vesić    Istraživač 
111. 09267  Gordana M. Vojković  Demografija  Istraživač  50 
112. 09304  Bojan R. Vračarević  Društvena geografija  Istraživač 
113. 09278  Snežana M. Vujadinović  Društvena geografija  Istraživač  93 
114. 09302  Andrej Vujnić  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač 
115. 24891  Sandra Vukašinović    Istraživač 
116. 06909  Gordana Zindović-Vukadinović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  22 
117. 09301  Zora R. Živanović  Prostorno planiranje  Istraživač  62 
118. 06898  Dragica M. Živković  Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija  Istraživač  61 
119. 09272  Ljiljana S. Živković  Društvena geografija  Istraživač  177 
120. 09274  Nenad Lj. Živković  Hidrogeologija, inženjerska geografija i inženjerska geologija  Istraživač  45 
Istraživački projekti (13)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. III-47006  Istraživanje demografskih fenomena u funkciji javnih politika u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019   
2. III-43007  Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje  1.1.2011 - 31.12.2019  Ratko Kadović   329 
3. ON-179035  Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri  1.1.2011 - 31.12.2019  Mladen Lazić   192 
4. ON-177023  Kulturne promene i populaciona kretanja u ranoj praistoriji centralnog Balkana  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan Mihailović   160 
5. ON-179060  Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Radovan Antonijević   438 
6. ON-179034  Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir O. Džinović   304 
7. ON-173038  Ontogenetska karakterizacija filogenije bioraznovrsnosti  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Slobodan E. Makarov   327 
8. ON-176019  Petrogeneza i mineralni resursi Karpato-balkanida i njihov značaj u zaštiti životne sredine  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan Milovanović   79 
9. ON-176017  Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019  Mirko D. Grčić   135 
10. ON-176008  Razvojni programi revitalizacije sela Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019  Mila Pavlović   76 
11. TR-37010  Sistemi za odvođenje kišnih voda kao deo urbane i saobraćajne infrastrukture  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan M. Prodanović   94 
12. III-47014  Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Jasna J. Petrić   188 
13. TR-33039  Unapređenje tehnologije površinske eksploatacije lignita u cilju povećanja energetske efikasnosti, sigurnosti i zaštite na radu  1.1.2011 - 31.12.2019  Nikola Lilić   41 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno