Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S122  Društvene nauke  Zakon o medijima 
Ključne reči
digitalni mediji, javni tv servis, evropski standardi, društvene promene, medijsko obrazovanje
Istraživači (9)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  07681  Milica Andevski  Pedagogija i didaktika  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  179 
2.  10818  dr Olja M. Arsenijević  Organizacione nauke  Istraživač  2011 - 2019  248 
3.  07906  dr Maja S. Dimić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  2011 - 2016  93 
4.  04649  dr Vladislava Gordić-Petković  Engleski jezik i književnost  Istraživač  2011 - 2019  589 
5.  12578  Sanja Kljajić  Štampa i komunikologija  Istraživač  2019 
6.  05635  dr Biljana Radić-Bojanić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  2011 - 2019  197 
7.  04448  dr Dušan D. Ristić  Sociologija  Istraživač  2011 - 2019  40 
8.  05918  dr Ivan Šćepanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  2011 - 2019  12 
9.  11231  dr Milan B. Vemić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  2011 - 2019  198 
Organizacije (7)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0008  Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet  Beograd  07003161  31,407 
2.  0033  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet  Novi Sad  08067074  22,012 
3.  0038  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka  Novi Sad  08067104  7,754 
4.  0041  Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti  Novi Sad  08067015  699 
5.  0045  Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet  Sombor  08561923  1,271 
6.  0046  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za menadžment  Sremski Karlovci  08732370  454 
7.  0181  Univerzitet Educons  Sremska Kamenica  08891443  305 
Sažetak
Predmet ovog interdisciplinarnog istraživanja čine tehnološki aspekti razvoja digitalnih medija i njihov uticaj na društveno komuniciranje, obrazovanje i kulturu u Srbiji. Projekat čine dva interdisciplinarna potprojekta: 1. Tehnološki i mediološki aspekti digitalizacije televizijskog programa; 2. Društveni i obrazovni aspekti upotrebe digitalnih medijskih tehnologija. Participant u prvom projektu je Radiodifuzna ustanova Vojvodine. Rezultat partnerstva, dopunjenog saradnjom sa partnerima u regionu, biće analiza tehničko-tehnoloških apsekata prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa, podizanje profesionalnih kompetencija tehničko-tehnoloških, upravljačkih i novinarskih resursa, kao i analiza dinamike i opravdanosti uvođenja dodatnih usluga digitalnih medija. Očekivani rezultati drugog potprojekta trebalo bi da doprinesu razumevanju društveno-obrazovnih implikacija upotrebe digitalnih medija i razvoju digitalne pismenosti u Srbiji – modelovanjem kreativnog i kritičkog korišćenja digitalnih medija u skladu sa principima ljudskih prava, obrazovanja za informaciono društvo i uključivanja u evropsku baštinu. Rezultati istraživanja doprineće kreiranju strategija u oblasti digitalizacije u Srbiji, kao i izgradnji tehnološki naprednih i društveno odgovornih medija.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno