Učitavanje...
dr Milan B. Vemić

dr Milan B. Vemić
br.: 11231 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S181  Društvene nauke  Nauka o finansijama 
S184  Društvene nauke  Ekonomsko planiranje 
S185  Društvene nauke  Komercijalna i industrijska ekonomija 
S188  Društvene nauke  Ekonomija razvoja 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.00  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke   
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
7.00.00  Interdisciplinarna istraživanja     
Ključne reči
Mala i srednja preduzeća; Regionalni razvoj; Poslovno planiranje; Poslovne finansije; Menadžment
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka menadžment    RS Univerzitet "Privredna akademija" u Novom Sadu, Fakultet za menadžment, Novi Sad 2005 
Doktorat  Doktor nauka ekonomija    RS Megatrend Univerzitet u Beogradu, Fakultet za menadžment, Zaječar 2010 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Katedra za ekonomiju i menadžment  10.3.2023  Redovni profesor  Redovni profesor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno