Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
Ključne reči
banka jedinjenja, heterogena kataliza, Michael-ov akceptor, biološka aktivnost, statistička analiza
Istraživači (14)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11590  Jelena M. Aksić  Hemija  Istraživač  2019 
2.  11998  dr Miljana R. Đorđević  Analitička hemija  Istraživač  2011 - 2019 
3.  11970  Nikola M. Jovanović  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  2016 - 2017 
4.  11574  dr Miloš M. Marinković  Hemija  Istraživač  2011 - 2019 
5.  12034  dr Ana B. Miltojević  Hemija  Istraživač  2011 - 2019 
6.  11589  dr Marko Z. Mladenović  Hemija  Istraživač  2011 - 2019 
7.  11052  Marko S. Pešić  Hemija  Istraživač  2015 - 2019 
8.  09632  Niko S. Radulović  Organska hemija  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  57 
9.  11495  dr Dragana D. Stevanović  Hemija  Istraživač  2011 - 2019 
10.  11969  Milica D. Stevanović  Organska hemija  Istraživač  2018 - 2019 
11.  11577  dr Zorica Z. Stojanović-Radić  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  2011 - 2019 
12.  09630  dr Aleksandra R. Zarubica  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  120 
13.  11997  dr Dragan B. Zlatković  Organska hemija  Istraživač  2011 - 2019 
14.  12169  Milena Z. Živković Stošić  Hemija  Istraživač  2013 - 2019 
Organizacije (5)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0074  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac  07232721  2,379 
2.  0099  Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet  Niš  07215282  1,988 
3.  0117  Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet  Niš  17267906  3,754 
4.  0172  Državni univerzitet u Novom Pazaru  Novi Pazar  17663640  350 
5.  0173  Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet  Kosovska Mitrovica  09018433 
Sažetak
Ciljevi projekta su: a) dobijanje (sinteza i izolovanje) ekološki pogodnih jedinjenja (i smeša koje ih sadrže) prirodnog porekla sa alfa,beta-nezasićenim karbonilnim sistemom kao farmakoforom, a koja bi mogla imati primenu u farmaciji, agronomiji i prehrambenoj industriji; formiranje višedimenzionalnih spektralno okarakterisanih (MS, NMR, IR, UV) kombinatornih biblioteka (KB) alfa,beta-nezasićenih estara, amida i ketona, te njihovih sintetskih analoga i derivata, korišćenjem nekoliko tipova target reakcija (aldolna kondenzacija, (trans)esterifikacija, građenje amida, Fridel-Kraftsovo acilovanje, redukcija i oksidacija), b) unapređenje metodologije dobijanja KB zamenom klasičnih hemijskih reakcija sa onima koje se odvijaju na površini čvrstog katalizatora; ovakav pristup omogućava selektivnost, lakšu separaciju faza, minimalan imput reagujućih vrsta, recikliranje/regenerabilnost katalizatora i solvent-free uslove; KB fizičko-hemijski (XRD, SEM, EDX, FTIR, LTN2AD) okarakterisanih heterogenih katalizatora, v) formiranje dodatnih koordinata KB kroz skrining biološke aktivnosti (antibakterijska, antifungalna, citotoksična i antikancer), g) razvijanje novog pristupa statističkoj manipulaciji izabranih dimenzija KB. Konačni ishod projekta je logistička podrška svakog od koraka u okviru sekvence: balasna biljna sirovina (odabir) - sirovi ekstrakt - transformisani ekstrakt (na ekološki najprihvatljiviji način) - korisni biološki aktivni materijal.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno