Učitavanje...
Marko S. Pešić

Marko S. Pešić
br.: 11052 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta marko.pesic89at signyahoo.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 
P401  Prirodno-matematičke nauke  Elektrohemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
Ključne reči
Fitohemija, Etarska ulja, Organska sinteza, Cikloadicione reakcije
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master hemičar  Opšta hemija - istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Drugi vid angažmana (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za hemiju  1.10.2017  Istraživač  Istraživač-pripravnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno