Učitavanje...
dr Dragana D. Stevanović

dr Dragana D. Stevanović
br.: 11495 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 34) 336 223
E-pošta dstevanovicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P401  Prirodno-matematičke nauke  Elektrohemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 
P351  Prirodno-matematičke nauke  Strukturna hemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.00.00  Prirodno-matematičke nauke     
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.02  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Strukturna hemija 
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
2.02.08  Tehničke nauke  Hemijsko inženjerstvo  Organski produkti 
Ključne reči
Organska hemija; Organske sinteze; Organska elektrohemija; Organometalna hemija; Organokataliza
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj  Hemija, istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2008 
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Organska hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:67%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za hemiju  25.11.2008  Asistent  Asistent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno