Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T200  Tehnološke nauke  Termički inženjering, primenjena termodinamika 
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
T220  Tehnološke nauke  Građevinarstvo, hidraulika, priobalna tehniologija, mehanika tla 
T280  Tehnološke nauke  Tehnologija drumskog transporta 
T290  Tehnološke nauke  Tehnologija železničkog transporta 
Ključne reči
Multifizički problemi, Termo-Mehanika, Termo-Fluid-Struktura, Termo-Elektrika, Elektro-Mehanika
Istraživači (11)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12711  Milan Lj. Bojović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  2016 - 2019 
2.  11142  dr Goran B. Bošković  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja  Istraživač  2011 - 2019 
3.  11152  dr Vladimir Lj. Dunić  Elektroinženjering  Istraživač  2011 - 2019 
4.  12758  Nikola B. Jović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2019 
5.  11160  dr Vladimir P. Milovanović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2011 - 2019  13 
6.  11813  dr Aleksandar Nikolić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2011 - 2019 
7.  11164  Nenad D. Petrović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  2012 - 2019 
8.  11161  dr Dragan M. Rakić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2011 - 2019  11 
9.  11802  dr Marko D. Topalović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  2011 - 2019 
10.  12780  dr Jelena M. Živković  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  2013 - 2019 
11.  07069  Miroslav Živković  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  87 
Organizacije (2)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0071  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Kragujevac  07151314  1,460 
2.  0079  Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka  Kosovska Mitrovica  09339116  54 
Sažetak
Cilj projekta je da se razvije domaći komercijalni softverski sistem PAK Multiphysics za rešavanje spregnutih multifizičkih problema, do nivoa vodećih softvera u svetu za multifizičke probleme kao što su ABAQUS, ADINA, ANSYS, COMSOL, NASTRAN i drugi. Razvijen softverski paket će biti prisutan na domaćem i inostranom tržištu softvera i moći će uspešno da se primenjuje u rešavanju praktičnih problema u industriji, kao i u istraživačkom radu i nastavi na tehničkim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Razvijeni softverski paket će imati uputstvo za korišćenje i veliki broj detaljno urađenih verifikacionih primera koji pokrivaju najčešće korišćene tipove sprezanja pojedinih programskih modula kao što su: termo-mehaničko sprezanje, termo-fluid-struktura interakcija, struktura-porni pritisci-fluid, fluid-prenos mase i toplote, termo-električno sprezanje, električno-strukturno sprezanje i druga sprezanja. U svim fazama razvoja, softverski sistem PAK Multiphysics biće testiran i verifikovan na test primerima koji se mogu naći u literaturi. U toku realizacije projekta spregnuti moduli softverskog sistema PAK Multiphysics će se prevashodno primenjivati za potrebe svih participanata projekta, kao i drugih potencijalnih korisnika u zemlji i u svetu. Predviđena je primena razvijenog softvera u rešavanju praktičnih problema participanata u oblasti procesne tehnike, geomehanike, autoindustrije, vagonogradnje i drugim oblastima.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno