Učitavanje...
dr Marko D. Topalović

dr Marko D. Topalović
br.: 11802 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 64) 8834 875
E-pošta topalovicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 
T153  Tehnološke nauke  Keramički i praškasti materijali 
T290  Tehnološke nauke  Tehnologija železničkog transporta 
T490  Tehnološke nauke  Biotehnologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.07.00  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije   
1.07.01  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije  Algoritmi 
1.07.02  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije  Optimizacije 
1.07.03  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije  Simulacije 
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
Ključne reči
Metoda Konačnih Elemenata (MKE); Glatka Čestična Hidrodinamika; Fluid Strukturna Interakcija; Granularni Materijali
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka  Primenjena mehanika  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  31.10.2019  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TR-32036  Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema   2011 - 2019  Miroslav Živković  114 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno