Učitavanje...
dr Snežana R. Milićević

dr Snežana R. Milićević
br.: 10101 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S188  Društvene nauke  Ekonomija razvoja 
S191  Društvene nauke  Marketing 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Menadžment u turizmu; Menadžment turističkih destinacija; Savremene tendencije u turizmu; Zdravstveni turizam
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani ekonomista  Hotelijerstvo i turizam  RS Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomksi fakultet 2004 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar ekonomskih nauka  Menadžment turističke destinacije  RS Univerzitet Singidunum u Beogradu, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment u Beogradu 2008 
Doktorat  Doktor ekonomskih nauka  Poslovna ekonomija  RS Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici, Fakultet poslovne ekonomije u Sremskoj Kamenici 2012 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment  1.11.2011  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno