Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S192  Društvene nauke  Računovodstvo 
S181  Društvene nauke  Nauka o finansijama 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
Istraživači (20)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12440  Jovan D. Bugarčić  Parazitologija (ljudska i životinjska)  Istraživač 
2.  11600  dr Drago V. Cvijanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač/ekspert  122 
3.  11601  Irena Ž. Čelić  Rukovođenje preduzećima  Mladi istraživač 
4.  10643  dr Darko D. Dimitrovski  Marketing  Istraživač  34 
5.  11606  Nataša S. Đorđević  Rukovođenje preduzećima  Mladi istraživač  24 
6.  11593  dr Zlatko M. Langović  Organizacione nauke  Istraživač  22 
7.  11592  dr Ana M. Langović Milićević  Organizacione nauke  Istraživač 
8.  10107  dr Marija Lj. Mandarić  Marketing  Istraživač  31 
9.  11604  Marko B. Milašinović  Nauka o finansijama  Istraživač  30 
10.  10101  dr Snežana R. Milićević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  60 
11.  10102  dr Vesna S. Milovanović  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  15 
12.  10097  dr Aleksandra B. Mitrović  Nauka o finansijama  Istraživač  44 
13.  10104  Jasmina M. Ognjanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  27 
14.  11607  dr Nebojša Pavlović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  14 
15.  12438  Tijana M. Petrović  Rukovođenje preduzećima  Mladi istraživač 
16.  10108  Milena Z. Podovac  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  20 
17.  11605  Milica N. Popović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Mladi istraživač 
18.  10118  dr Dejan B. Sekulić  Marketing  Istraživač  34 
19.  06751  dr Vladimir R. Senić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  58 
20.  11603  Marijana D. Seočanac  Marketing  Mladi istraživač  12 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno