Učitavanje...
dr Darko D. Dimitrovski

dr Darko D. Dimitrovski
br.: 10643 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S191  Društvene nauke  Marketing 
S230  Društvene nauke  Društvena geografija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
6.12.02  Humanističke nauke  Geografija  Socijalna geografija 
6.12.04  Humanističke nauke  Geografija  Regionalna geografija 
7.00.00  Interdisciplinarna istraživanja     
Ključne reči
Turistički menadžment; Hotelski menadžment
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani geograf    RS Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet 2002 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar u oblasti hotelijerstva  Geografija, turizam i hotelijerstvo  RS Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet 2009 
Doktorat  Doktor geografskih nauka    RS Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet 2013 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment  25.2.2013  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno